1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Hattula

Hattulan kunta tilasi asianajajalta lausunnon irtisanomisista: Luottamuksen menetys on perusteltu syy potkuihin

Irtisanottujen oikaisuvaatimukset ovat perusteettomia, todetaan Hattulan kunnan tilaamassa asianajajan lausunnossa.

Rakennustarkastaja Jorma Immonen on tehnyt oikaisuvaatimuksen irtisanomisestaan. Immonen on toiminut Hattulan rakennustarkastajana lokakuusta 2003 alkaen. Kuva: Alpo Jokela

Hattulan elinvoimalautakunta käsittelee tänään tiistaina irtisanottujen rakennustarkastaja Jorma Immosen ja kaavoituspäällikkö Juha Prittisen tekemiä oikaisuvaatimuksia. Esitys lautakunnalle on, että oikaisuvaatimukset hylätään.

Hattulan kunta irtisanoi viranhaltijat helmikuun lopulla lopputarkastusta vailla olevien rakennuslupien suuren määrän vuoksi. Viranhaltijat jättivät lautakunnan tekemästä päätöksestä oikaisuvaatimuksen.

Hattulan kunta tilasi oikaisuvaatimusten vuoksi oikeudellisen lausunnon Asianajotoimisto Romolta. Kunta käytti jo helmikuussa saman asianajotoimiston lausuntoa perusteluna rakennustarkastajan ja kaavoituspäällikön irtisanomisessa.

Asianajaja Pekka Romo katsoo, että rakennusvalvonnan laiminlyönnit tulivat ilmi joulukuun puolivälissä pian sen jälkeen, kun Prittinen oli siirtynyt toiseen virkaan ja uusi viranhaltija (eli marraskuussa aloittanut elinvoimajohtaja Kari Uusitalo) oli voinut tutustua Hattulan rakennusvalvonnan toimintaan. Teknisenä johtajana toiminut Prittinen sai määräyskirjansa kaavoituspäälliköksi tammikuun alussa.

Lausunto: Prittinen puuttui lupa-asioihin

Oikeudellisen lausunnon allekirjoittaja Pekka Romo toteaa, ettei Juha Prittinen olisi saanut puuttua rakennuslupa-asioihin ja rakennusvalvontaan. Näin Romo katsoo tapahtuneen muun muassa Hattula Golfin ja Milectrian tapauksissa.

Hattula Golfin yrittäjä Reijo Riihimäki kertoo Ylelle vaatineensa Hattulan kunnalta korvauksia golfkentän toimenpideluvan viivästymisestä. Hän kertoo lisäksi, että teki tiistaina toimenpidelupaan liittyen poliisille tutkintapyynnön viidestä viranhaltijasta, muun muassa Juha Prittisestä ja Jorma Immosesta. Hämeen poliisista vahvistetaan, että tällainen tutkintapyyntö on jätetty.

Milectria Oy:n edustaja kertoo Romon lausunnossa Prittisen koplanneen tontin vuokrasopimuksen rakennusluvan saantiin ja kaavamuutoksen hyväksymiseen.

Oikeudellisen lausunnon mukaan Prittinen ja Immonen ovat menettäneet viranhaltijalta edellytettävän luottamuksen. Sen vuoksi heidän irtisanomisensa ei vaatinut varoitusta, eikä heitä voitu ajatella sijoitettavan muuhun virkaan. Tämä antoi esittelijänä toimineelle elinvoimajohtaja Kari Uusitalolle mahdollisuuden muuttaa esitystään lautakunnan kokouksessa, eikä asiassa menetelty Prittisen ja Immosen väittämällä tavalla hallintolain tai kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain vastaisesti.

Yhteistyösopimuksia lupakiistalaisten kanssa

Hattulan kunta solmi maaliskuussa yhteistyösopimuksen Hattula Golfin kanssa. Sopimus on kestoltaan kolmivuotinen ja kunta maksaa siitä 36 000 euroa. Vastineeksi kunta saa muun muassa työntekijöilleen pelilippuja golfkentälle. Lisäksi kunta maksaa golfkentälle tulevasta mainoksesta 3 500 euroa.

Hattulan kunta osti alkuvuodesta Milectrialta mainospaikan Panssariportin pylonista. Pyloni sijaitsee tontilla, jonka Milectria on vuokrannut kunnalta. Kunnan tekemä mainossopimus on voimassa kesäkuuhun 2025 saakka.

Mainospaikasta kunta maksaa Milectrialle 7 000 euroa vuodessa eli sopimusajalta yli 30 000 euroa. Milectrian vuokraaman puolentoista hehtaarin tontin vuosivuokra oli viime vuonna 6 300 euroa. Pylonin mainokset ja niiden asennukset kunta tilasi Hattulan valtuuston puheenjohtajan mainosyritykseltä 5 200 eurolla.

Esimiestä ei sovi arvostella

Asianajaja Pekka Romo katsoo lausunnossaan, että Prittinen on oikaisuvaatimuksessaan käyttänyt virkamiehelle sopimatonta kieltä todetessaan muun muassa, että ”elinvoimajohtaja rikkoo törkeästi omaa virkavelvollisuuttaan”. Romo katsookin, että Prittisen suhtautuminen esimiehiin on vähättelevää ja loukkaavaa ja tällaisessa tilanteessa edellytykset virkasuhteen jatkamiselle ovat olemattomat.

Romo katsoo myös, että työnantajan ei tarvitse osoittaa Prittisen tai Immosen syyllistyneen virkarikokseen, vaikka oikaisuvaatimuksen tekijät niin kirjoittavat. Oleellista sen sijaan on, että työnantaja voi perustellusti katsoa, ettei viranhaltija voi enää hoitaa tehtäväänsä, koska työnantajan luottamus viranhoitokykyyn on perustellusti menetetty.

Prittisen ja Immosen oikaisuvaatimuksista lausuntonsa antanut Pekka Romo käy samaan aikaan myös oikeutta heitä vastaan. Romo edustaa Tawastia Soraa Kanta-Hämeen käräjäoikeudessa vireillä olevassa vahingonkorvausasiassa. Siinä vastaajina ovat Prittisen ja Immosen lisäksi maaliskuussa eläkkeelle jäänyt valvontainsinööri Alpo Jokela, sekä Hattulan kunta.

Kuntaa vastaan oikeutta käyvä Romon toimisto on myös laatinut kunnan toimeksiannosta Prittisen ja Immosen toimista tutkintapyynnön poliisille.

Lautakunta aiemmin syvästi jakaantunut

Hattulan kunnanhallitus pidätti Immosen ja Prittisen viroistaan joulukuussa vain neljä päivää sen jälkeen, kun Hattulan maankäyttöjaosto oli alkanut käsitellä Hattula Golfin maankäyttösopimusta senioriasuntojen rakentamiseksi. Elinvoimalautakunta hyväksyi maaliskuussa sopimuksen, joka antaa Hattula Golfille mahdollisuuden kaavoittaa noin viiden hehtaarin suuruinen alue Lehijärven maisemiin golfkentän lähistöllä.

Helmikuussa Hattulan elinvoimalautakunta päätyi äänestyksen jälkeen irtisanomaan Prittisen ja Immosen. Kokouksessa irtisanomisen puolesta äänestivät Jussi Laine (sd.), Marjatta Perkiö (sd.), Tiina Mikkola (kok.), Reijo Hallenberg (kok.) ja Mari Monto (vihr.).

Irtisanomisia vastaan olleet lautakunnan puheenjohtaja Kaj Nordenswan (kesk.) sekä jäsenet Satu Rajala (kesk.) ja Timo Koskinen (vas.) olisivat halunneet kumota kunnanhallituksen joulukuussa tekemän päätöksen viranhaltijoiden virasta pidättämisistä ja palauttaa viranhaltijat tehtäviinsä.
Lautakunnan kokouksessa tyhjää äänesti Ari Sarusto (ps.).

Päivitetty 21.4.2021 kello 14.24: Hattula Golfin yrittäjä Reijo Riihimäki täsmentää, että hän vaatii korvauksia Hattulan kunnalta, ei Prittiseltä ja Immoselta. Oikeudellisessa lausunnossaan asianajaja Pekka Romo kirjoitti, että ”Riihimäen ilmoituksen mukaan hän tulee vaatimaan Juha Prittiseltä ja Jorma Immoselta taloudellisia korvauksia”. Riihimäki huomauttaa, ettei hän vastaa Romon tekemistä tulkinnoista. Juttuun lisätty tieto, että Riihimäki on tehnyt tiistaina tutkintapyynnön poliisille lviidestä viranhaltijasta iittyen golfkentän toimenpidelupaan.

Lue lisää: Pienen kunnan päätöksenteko luisui kriisiin – Hattulan kunnanhallituksen puheenjohtajaa syytetään omavaltaisuudesta, viranhaltijat pakenevat (16.12.2020)

Hattulan kaavoituspäällikkö riitauttaa irtisanomisensa – luvassa myös tutkintapyyntö poliisille (25.2.2021)