Hyppää sisältöön

Tampereella vanhusten sairaalassa kuoli 13 koronaviruksen seurauksena – hygieniahoitajat olivat ilmoittaneet puutteista jo pari vuotta sitten

Aluehallintovirasto löysi lukuisia puutteita Tampereen kaupungin vanhusten sairaalasta.

Rauhaniemen sairaalassa yli sata potilasta ja henkilökunnan jäsentä sairastui koronavirukseen. Kuva: Marjut Suomi / Yle

Ainakin 13 vanhusta kuoli koronaviruksen seurauksena Rauhaniemen sairaalassa. Joulukuussa alkaneen epidemian aikana tartuntoja todettiin yli 110 potilaalla ja henkilökunnan jäsenellä.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto teki työsuojelutarkastuksen sairaalaan tammikuun lopussa. Raportti tuli julkiseksi tällä viikolla, ja Yle pyysi sitä luettavaksi.

Aluehallintoviraston raportissa todetaan lukuisia puutteita sairaalassa. Raportti ei kuitenkaan ota kantaa, oliko puutteilla vaikutusta epidemian poikkeukselliseen laajuuteen.

– Tarkastuksella tuli esille laitteiden, työvälineiden ja tavaroiden hygieniaan ja desinfiointiin liittyviä puutteita ja epäkohtia. Puutteista on työnantajaa huomautettu useampana vuotena hygieniahoitajien toimesta, raportissa sanotaan.

Raportti listasi myös lukuisia muita puutteita. Työturvallisuuslain mukaan työnantajan on huolehdittava, että havaittuihin epäkohtiin puututaan viipymättä.

Kiistaa suojaimista

Yle kertoi jo tammikuussa ennen tarkastusta, miten ammattiliitto Super arvosteli Tampereen kaupungin Rauhaniemen sairaalaa koronan hoidosta.

Superin työympäristöasiantuntija Eija Kemppainen kertoi, että suurin puute koskee sitä, että kunnon maskeja on ollut vaikea saada. Hänen mukaansa koronapotilaita hoitavat hoitajat ovat joutuneet käyttämään kirurgisia hengityssuojaimia.

Hoitajat olivat kirjelmöineet asiasta ammattiliitolle.

– Hoitajat pelkäävät ja he ovat harmistuneita. Heitä myös syyllistetään, että he eivät ole toimineet oikealla tavalla, Kemppainen kertoi viesteistä.

Tampereen kaupunki kiisti suojainten puutteet. Hallintoylilääkäri Lauri Seinelä kertoi tammikuussa, että FFP-suojaimia käytetään esimerkiksi silloin, kun kyse on pisaratartunnan vaarasta. Hänen mukaansa Rauhaniemessä on käytetty eristyksen asteeseen soveltuvia maskeja ja visiirejä.

Luettelo sairastuneista puutteellinen

Aluehallintovirasto ei ota suoraan kantaa raportissa, millaisia suojaimia hoitajilla pitäisi olla. Valvonnassa todettiin kuitenkin, että työnantajan on annettava työntekijöiden käyttöön henkilökohtaiset suojavälineet ja suunniteltava työ sellaiseksi, että altistus vältetään.

Tarkastuksessa löytyi useita muitakin puutteita. Raportin mukaan riskinarviointeja ei oltu laadittu kattavasti kaikkien ammattiryhmien osalta, työ- tai tehtäväkohtaisesti, vaan ne oli laadittu liian yleisellä tasolla.

Riskinarviointeja ei ollut tarkastuksen mukaan päivitetty ajan tasalle loppuvuodesta sairaalan oman tautitilanteen ilmetessä. Kohorttiosastosta eli osastosta, jonne sairastuneet eristettiin, ei raportin mukaan ollut tehty riskinarviointia lainkaan.

Korona-altistuksen ehkäiseminen ei avin mukaan pohjautunut kattavasti laadittuun ja ajantasaiseen riskienarviointiin.

– Näin ollen suunnitellut ja toteutetut toimenpiteet eivät välttämättä kohdentuneet eniten haittaa ja vaaraa aiheuttaviin tekijöihin, raportissa sanottiin.

Tarkastuksessa määrättiin, että työnantajan eli Tampereen kaupungin tulee täydentää ja päivittää biologisten tekijöiden vaarojen arviointi.

Myös luettelo koronavirukseen sairastuneista ja altistuneista oli Rauhaniemen sairaalassa puutteellinen. Työnantajan on pidettävä luetteloa vakavan vaaran tai vakavan sairauden ihmiselle aiheuttaville biologisille tekijöille työssä altistuneista työntekijöistä. Jos hoitaja sairastuu työssä koronavirukseen, kyseessä on ammattitauti.

Työntekijät eivät saaneet tarpeeksi tietoa

Myös tiedonkulusta paljastui puutteita. Työsuojeluvaltuutettu ei ollut saanut tarpeeksi tietoa epidemian aikana. Työntekijöiden edustajien kanssa ei käyty riittävästi läpi turvallisuuteen ja terveyteen vaikuttavia asioita.

Tarkastuksella tuli lisäksi esille epäkohtia, jotka liittyivät epäkäytännöllisiin tiloihin ja potilaiden käytävillä oleviin yhteisvessoihin.

Yle on yrittänyt saada kommenttia Tampereen kaupungilta useilta henkilöiltä, mutta vastausta ei ole saatu.

Tampereen kaupunki kommentoi AVI:n tarkastusta perjantaina ja kertoi, että puutteita on alettu korjata. Voit lukea asiasta lisää tästä jutusta:

Lue lisää:

Juttua päivitettty 23.4. kello 13.07: Lisätty tieto kaupungin vastauksesta

.
.