Hyppää sisältöön

Oppilaat arvioivat Kajaanin koulujen ilmapiirin hyväksi – suurin huoli on luokkarauhasta

Kiusaaminen ja syrjintä koetaan ikävimmiksi asioiksi koulussa.

Oppilaiden vastauksien mukaan kiusaamisen puuttuminen Kajaanin kouluissa ei ole riittävää. Kuva Lehtikankaan koululta huhtikuussa 2020. Kyselyyn vastasi yli 3 000 kajaanilaista peruskoululaista. Kuva: Timo Sihvonen / Yle

Kajaanin perusopetuksen koulujen ilmapiiri on arvioitu hyväksi. Asiaa arvioi 3 257 oppilasta. Oppilaille tehtiin kolme erilaista kyselyä: 1.–2. luokille, 3.–6. luokille ja yläkoululaisille omansa. Sähköiseen kyselyyn vastattiin anonyymisti koulupäivän aikana.

Oppilaiden mielestä parasta luokassa on ystävät ja kaverit. Kouluun on turvallista ja mukavaa tulla.

Kuitenkin luokkarauhaongelmat näkyvät jo pienemmilläkin oppilailla. Kajaanissa luokkien välillä on suuria eroja työrauhassa. Parhaimmillaan 65 prosenttia ja heikoimmillaan alle 30 prosenttia luokan oppilaista arvioi luokkarauhan olevan hyvä.

Oppilaat antoivat keskiarvollisesti hyvät arvosanat omalle koululle ja luokalleen. Kouluruoka puolestaan jakoi mielipiteitä oppilaiden keskuudessa.

Kymmenesosa kokenut kiusaamista koulussa alaluokilla

Kyselyn mukaan valtaosalla oppilaista on kavereita koulussa ja luokissa tullaan pääsääntöisesti hyvin toimeen. Vastauksista selvisi, että oppilaat puhuvat epäkunnioittavasti toisilleen. Siihen toivottiin muutosta.

Kiusaaminen ja syrjintä koetaan ikävimmiksi asioiksi koulussa. Alakoulun oppilaista 10 prosenttia vastasi kokeneensa kiusaamista koulussa. Kiusaaminen vähenee yläkouluun mentäessä, mutta syrjintää koetaan enemmän.

Syrjinnän aiheita ovat muun muassa ulkonäkö, seksuaalinen suuntautuminen tai -identiteetti, luonteenpiirteet, harrastukset ja erilaiset ulkopuolisuuden kokemukset koulussa. Oppilaiden vastauksien perusteella koulun aikuiset puuttuvat kiusaamiseen, mutta puuttuminen ei ole riittävää. Oppilaat toivoivat avoimempaa keskustelua kiusaamisesta ja syrjinnästä sekä tehokkaampia puuttumiskeinoja näiden ehkäisyyn.

Kyselystä saatuja tuloksia hyödynnetään oppilashuoltotyön toimintakulttuurin kehittämisessä.

Lisää Kainuun uutisia Yle Areenassa: kuuntele, katsele ja lue mitä lähelläsi tapahtuu.

.
.