1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Rakentaminen & kiinteistöt

Sotien jälkeinen rujous on nykyään peruste rakennusten varjelulle – Joensuun massiivinen suojelukaava koskee satoja kaupunkikoteja

1950-luvulla rakennettujen kerrostalojen arvostus on nousussa, vaikka ne eivät kaikkien silmää hivelekään.

Koulukadun pohjoispään kerrostalot edustavat Joensuun jälleenrakennusajan arkkitehtuuria. Ne ovat uuden suojelukaavan piirissä. Kuva: Heikki Haapalainen / Yle

Paksut seinät, pienet parvekkeet ja peltiset harjakatot. Ne ovat tyypillistä 1950-lukua – Joensuussakin.

Kaavoitusarkkitehti Natalia Musikka sanoo ymmärtävänsä, että jotkut pitävät aikakauden tyyliä rumana. Hänen mielestään sotavuosien jälkeiset talot kertovat kiinnostavia tarinoita historiasta.

– Joensuu kasvoi viime vuosisadan puolivälissä vauhdilla. Sen mahdollistivat halvalla mutta hyvin tehdyt kerrostalot. Ne rakennettiin kestämään, Musikka kuvailee.

Natalia Musikka kertoo, että suojelun tavoitteena on säilyttää Joensuun ajallinen kerroksellisuus. Kuva: Heikki Haapalainen / Yle

Joensuun kaupunki esitti viime viikolla lukuisia keskustan vanhoja kerrostaloja suojeltavaksi asemakaavalla. Peräti 35 rakennusta kattava suojelukaava ulottuu käytännössä ruutukaava-alueen jokaiseen kolkkaan.

Pääpaino on sotien jälkeen rakennetuissa kohteissa.

– Rakennuksista kaikki on jo nykyisellään suojeltu, mutta vain ylemmällä osayleiskaavatasolla. Nyt esitämme rakennuksille asemakaavatason tarkempaa suojaa, kaupungin vs. kaavoituspäällikkö Juha Pasma sanoo.

Satoja koteja suojelukaavan piirissä

Suojelukaavaan esitetyissä taloissa asuu satoja – ellei jopa tuhat – joensuulaista. Heistä yksi on Kauppakadun pohjoispään 1950-lukulaisessa kolmiossa yli 20 vuotta viihtynyt Iivo Suvanto.

Suvannon vehreän pihapiirin kaikki vanhat rakennukset ovat olleet tavalla tai toisella suojeltuja niin kauan kuin mies muistaa. Niinpä tieto uudesta suojelukaavasta ei hätkähdytä.

– Mikäs siinä. Tässä talossa putkiremontit, ikkunaremontit ynnä muut on tehty mielestäni aina ajallaan, hän kertoo.

– Eri asia olisi, jos rakennus olisi huonossa kunnossa. Silloin olisi aiheellista kysyä, tuleeko lisäkustannuksia ja kenen tehtävä ne on maksaa.

On vielä mahdollista, että jokin suojeltavaksi esitetyistä joensuulaistaloista pudotetaan lopullisesta kaavasta pois. Tällöin rakennuksen omistajien tulisi kuitenkin kiistatta osoittaa, että korjausvelkaa olisi mittavasti.

– Tietojemme mukaan näin ei kuitenkaan vaikuta olevan, Juha Pasma sanoo.

Remonteissa jopa palautettava vanhaa tyyliä

Pasma kertoo suojelustatuksen muuttumisen tarkoittavan tiukentuvia säädöksiä rakennusten ulkoasun säilyttämiseen. Kiinteistöjen kehittämistä ei pysäytetä, mutta talojen alkuperäiset erityispiirteet tulee pitää ennallaan.

– Esimerkiksi laajentaminen onnistuu, mutta vain alkuperäisellä tyylillä. Ja tulevissa remonteissa kaikkia jo tehtyjä poikkeamia pitäisi pyrkiä palauttamaan kohti vanhaa asua, Pasma tiivistää.

Vanhin Joensuun suojelukaavaan esitetty rakennus on vuonna 1913 valmistunut puhelinlaitoksen vanha osa. Kuva: Heikki Haapalainen / Yle

Rakennuksiin tehtäviin ulkoasuremontteihin tulisi Pasman mukaan pyytää jatkossa lausunnot ely-keskukselta ja Pohjois-Karjalan maakuntamuseolta. Toisaalta korjausrakentamiseen on mahdollista hakea tukea esimerkiksi Museovirastolta.

– Nyrkkisääntönä voisi pitää, että perusjuttuja voi tehdä: ikkunaremontteja, kattoremontteja, parvekkeiden lasituksia, Natalia Musikka luettelee.

– Jopa aurinkopaneeleita saa asentaa. Ainoastaan perusmuoto, linjat ja väritys tulee säilyttää, hän jatkaa.

Virtuaalinen yleisötilaisuus kaavasta tulossa

Parhaillaan Joensuun kaupungin suojelukaava on nähtävillä kommentteja varten. Asian tiimoilta on määrä järjestää toukokuussa myös virtuaalinen yleisötilaisuus.

Museoviraston kulttuuriympäristöpalveluiden osastonjohtaja Mikko Härö pitää Joensuussa esitettyjä suojeluaikeita kiintoisina. Härön mukaan tapaus on esimerkki valtakunnallisesti nousussa olevasta arvostuksesta sotien jälkeistä rakennuskantaa kohtaan.

– Myös kerralla suojeltavien rakennusten määrä, 35, on hyvää valtakunnallista kärkitasoa, Härö sanoo.

Lue lisää: Joensuun keskustassa suojellaan 35 rakennusta