1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Kainuunkylä, Ylitornio

Ylitornion Kainuunkylän saaristoon etsitään maiseman kunnostajia – ylläpitoon tarvitaan lampaita, nautoja tai hevosia laiduntamaan

Saaret ovat olleet tehokkaassa niitto- tai laidunkäytössä 1960-luvulle asti, mutta niiton loppumisen myötä saarten umpeenkasvu on alkanut 1970-luvulla. Saarten maaperä on tulvan tuomien ravinteiden vuoksi melko rehevää, joten ne umpeutuvat nopeasti.

Kainuunkylä, Ylitornio
Kajaanin Vimpelinlammella kolme lammasta haukkaa horsmaa auringonpaisteessa.
Maisemanhoitotyöhön kaivataan myös lampaita.Sanna Kähkönen / Yle

Lapin Ely-keskus etsii umpeutuneen maiseman kunnostajia Kainuunkylän saaristoon Ylitorniolle. Ely-keskus etsii kilpailutusmenettelyllä urakoitsijoita, toteuttamaan alueella puuston ja pajukon raivausta.

Työ rahoitetaan ympäristöministeriön Helmi-ohjelmasta. Ely-keskus etsii myös laiduneläinten omistajia, sillä raivauksen jälkeen alueille on tarpeen saada lampaita, nautoja tai hevosia laiduntamaan. Hoitotoimenpiteet alkaisivat mahdollisesti jo tänä vuonna.

Ylitornion Kainuunkylän saaret on yksi Suomen suurimmista tulvaniittyalueista sekä Tornionjoen suurin suistoalue. Alue kuuluu Natura 2000 -verkostoon. Alueen suojeluperusteina ovat tulvaniityt sekä Fennoskandian luonnontilaiset jokireitit.

Lue seuraavaksi