1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. kiinteistökauppa

Kaupunginjohtaja teki tarjouksen talosta ja lähetti postia päättäjille – nyt talokaupoista on tekeillä tutkintapyyntö poliisille

Kouvolan kaupunki päätti myydä kaupunginjohtaja Marita Toikalle talon. Päätöksestä on nyt syntynyt kiistaa päättäjien kesken. Yksi kaupunginhallituksen jäsenistä on ilmoittanut tekevänsä asiasta oikaisuvaatimuksen ja tutkintapyynnön poliisille.

Kaupunginjohtajan talokaupoista syntyi kiista Kouvolassa
Kaupunginjohtajan talokaupoista syntyi kiista Kouvolassa

Kaupunginjohtaja Marita Toikan ja hänen puolisonsa talokaupoista on syntynyt kiistaa Kouvolassa.

Kouvolan kaupunginhallitus hyväksyi viime viikolla Toikan tarjouksen Kasarminmäellä sijaitsevasta paritalosta äänin 11–2. Kristillisdemokraattien Vesa Vainio aikoo jättää asiasta oikaisuvaatimuksen ja tehdä poliisille tutkintapyynnön.

Asia jätettiin kertaalleen pöydälle

Talokauppa-asia oli esillä jo edeltävässä kaupunginhallituksen kokouksessa 12. huhtikuuta. Silloin kehitysjohtaja Petteri Portaankorva esitteli kaupunginhallitukselle asian Upseeritiellä sijaitsevan kahden historiallisen kiinteistön eli paritalon ja vanhan Upseerikerhon myynnistä.

Kaupunginjohtaja Toikka poistui kokouksesta esteellisenä kummankin asian käsittelyn ajaksi, sillä hän oli molemmissa jäävi.

Vesa Vainio (kd.) ja Miia Witting (kok.) vaativat Upseeritien kumpaakin talokauppaa koskevien asioiden jättämistä pöydälle selvittämistä varten, joten kaupunginhallitus päätti jättää ne pöydälle.

Myyntipäätös tehtiin seuraavassa kokouksessa

Upseeritien talokaupat tulivat uudelleen käsiteltäväksi kaupunginhallituksen kokoukseen viime viikolla. Kokouksessa päätettiin vanhan Upseerikerhon myynnistä kahdelle ostajalle, jotka tarjosivat kiinteistöstä perustettavan yhtiön nimissä 210 000 euroa.

Samalla päätettiin myydä paritalo kaupunginjohtaja Toikalle, joka tarjosi puolisonsa kanssa rakennuksesta 230 000 euroa. Kummatkin talokaupat hyväksyttiin äänin 11–2.

Esitystä vastaan äänestivät Vainio ja Witting. Vainion mukaan kehitysjohtaja Portaankorvan päätösehdotusta ei pitäisi hyväksyä muotovirheen takia. Kaupunginjohtaja oli lähettänyt kaupunginhallituksen jäsenille edellisen kaupunginhallituksen kokouksen jälkeen viestin, jossa oli Vainion mukaan vedonnut talokaupan puolesta.

Yle ei ole nähnyt kyseistä sähköpostiviestiä. Sitä ei ole saatavilla Kouvolan kaupungin kirjaamossa, koska se on kirjaamon mukaan yksityishenkilönä lähetetty viesti, joka ei kuulu kaupungin asiakirjoihin.

Vainio jätti pöytäkirjaan eriävän mielipiteen, jossa hän kertoo tekevänsä paritalon kauppa-asiasta tutkintapyynnön poliisille, jotta menettelyn rikosoikeudellinen puoli tulee selvitetyksi.

Oikaisuvaatimuksesta ja tutkintapyynnöstä uutisoi aiemmin Kouvolan Sanomat. (siirryt toiseen palveluun)

Kouvolan kaupunginjohtaja Marita Toikka tarjosi puolisonsa kanssa paritalosta 230 000 euroa. Kuva: Pyry Sarkiola / Yle

Debattia yleisönosastolla

Sittemmin Vainio ja Toikka ovat ottaneet kantaa paritalon kauppa-asiaan puolin ja toisin Kouvolan Sanomien yleisönosastolla. Vainio totesi (siirryt toiseen palveluun), että Toikka oli arvioinut kaupunginhallituksen jäsenille lähettämässään sähköpostissa sen toimintaa asiassa, jossa Toikka on esteellinen ja jossa Toikalla on merkittävä taloudellinen intressi.

Toikka vastasi yleisönosastolla Vainion kirjoitukseen (siirryt toiseen palveluun) kertomalla olevansa talokauppa-asiassa asianosainen ja että asianosaisena hänellä on oikeus kirjoittaa asiasta kaupunginhallituksen jäsenille. Toikka kertoo varmistaneensa oikeuden Kuntaliiton lakimieheltä.

Vainio vastasi Toikan kirjoitukseen (siirryt toiseen palveluun) ottamalla esille muun muassa sen, että asianosaisuudesta ei sanota sanaakaan hallintosäännössä.

Sittemmin Kouvolan kristillisdemokraattien valtuustoryhmä irtisanoutui julkisesti Vainion toiminnasta talokauppa-asiassa. Vainio aikoo vastata kristillisdemokraattien valtuustoryhmälle.

Talokauppoja on puitu myös yleisönosastokirjoituksissa. Kuva: Pyry Sarkiola / Yle

Ensin oikaisuvaatimus, sitten tutkintapyyntö

Vainio ei ole vielä jättänyt paritalon kaupasta tutkintapyyntöä poliisille. Ennen sen jättämistä hän tekee tällä viikolla oikaisuvaatimuksen paritalon kaupasta kaupunginhallitukselle. Oikaisuvaatimukseen hän aikoo liittää sähköpostin, jonka Toikka on lähettänyt kaupunginhallituksen jäsenille.

– Tutkintapyyntö on lähellä valmistumista ja aion sen pikaisesti jättää. Tässä ei ole kyse mistään muusta kuin siitä, että onko kaupunginjohtaja Toikka toiminut esteellisenä tässä asiassa ja pyrkinyt vaikuttamaan omaksi hyödykseen painostamalla kaupunginhallituksen jäseniä, kertoo Vainio.

Vainion mielestä poliisin tulee selvittää paritalokauppa-asian rikosoikeudellinen näkökulma. Vainion mukaan Toikka otti esille kaupunginhallitukselle lähettämässään viestissä, että Vainio ja Witting ovat halunneet nöyryyttää Toikkaa ja hänen perhettään.

Enemmistön mielestä asiassa ei epäselvyyttä

Kaupunginjohtaja Marita Toikka kertoo Ylelle sähköpostitse, että hänellä ei ole asiassa juurikaan tarvetta kommentoida julkisesti paritalon kaupasta syntynyttä kiistaa.

– Suhtaudun erittäin vakavasti siihen, että Vainio syyttää minua myös julkisesti lain rikkomisesta, vaikka hänelle on yritetty avata asiaa koskevaa juridiikkaa tätä ennen, kertoo Toikka.

Toikan mukaan Vainion olisi tullut selvittää asia ensin tai tehdä tutkintapyyntö ja saada sitä kautta selvitys asiaan, eikä suoraan antaa julkisuuteen omana lausuntona ilmoituksenvaraisesti väitettään.

Toikka sanoo kertoneensa kaupunginhallituksen jäsenille lähettämässään viestissä, mitä hän ajattelee siitä, että kaupunginhallituksen puheenjohtajalle tuli hallituksen sisältä puheluja paritalon kauppa-asiasta.

– Siihen minulla on täysi oikeus. Minua tai miestäni olisi voitu myös kuulla päätöksenteossa asiassa, jos siinä oli mitään epäselvyyttä. Tämänkin toin esille.

Toikka muistuttaa kaupunginhallituksen hyväksyneen talokauppa-asian äänin 11–2.

– Mitä ilmeisemmin asiassa ei valtaenemmistön mielestä ollut mitään epäselvyyttä päätöksen eikä yhteydenottoni osalta.

Viestiä ei olisi kannattanut lähettää

Helsingin yliopiston professorin Olli Mäenpään ja Itä-Suomen yliopiston rikos- ja prosessioikeuden professorin Matti Tolvasen mielestä viestin lähettäminen kaupunginhallituksen jäsenille osoittaa varsin huonoa harkintaa, eikä viestiä olisi kannattanut lähettää.

Kaupunginjohtajan viesti voidaan ymmärtää yritykseksi vaikuttaa kiinteistön myyntiin hänelle.

– Olennaisin kysymys on, missä roolissa hän on esiintynyt viestiä lähettäessään, Tolvanen sanoo.

Tolvasen mukaan kaupunginjohtajalla on oikeus pitää yhteyttä päätöksentekijöihin ostajaehdokkaana ja asianosaisena. Ostotarjouksen tekijänä hän voi kysyä, miksi tarjous jätettiin pöydälle. Mäenpää vahvistaa, että silloin kaupunginjohtajaan ei sovelleta esteellisyyssäännöksiä.

Tolvanen kuitenkin pohtii, onko viestin lähettäminen hyvän hallintotavan mukaista. Vastaanottaja saattaa ymmärtää viestin toisella tavalla kuin lähettäjä on sen tarkoittanut.

– Vaikka kuinka ajattelee lähettävänsä viestin pelkästään ostotarjouksen tekijänä, tittelinä kuitenkin on kaupunginjohtaja. On kysymys siitä, mieltääkö vastapuoli, että kaupunginjohtaja esiintyy toisena sopimusosapuolena eikä kaupunginjohtajana.

Tolvanen arvioi, että tapauksessa ei täyty virkavelvollisuuden rikkomisen tunnusmerkistö. Jos olisi näyttöä kaupunginjohtajan yrityksestä painostaa kaupunginhallituksen jäseniä tietynlaiseen päätökseen, saatettaisiin Tolvasen mukaan olla esteellisyyden ja jopa rikosvastuun rajalla.

Mäenpään mukaan oikaisuvaatimuksen ja tutkintapyynnön voi tehdä.

– Ehkä ne selventävät asiaa, Mäenpää kirjoittaa sähköpostitse.

Kouvola pyrkii eroon monista kiinteistöistä

Kouvolan kaupunginhallituksen puheenjohtaja Harri Helminen (sd.) on pahoillaan siitä, että paritalon kaupan päätöksenteosta on syntynyt tällainen keskustelu.

– Olen vanhan kansan poliitikkoja. Olen sitä mieltä, että tällaiset keskustelut voi käydä omassa porukassa, sanoo Helminen.

Helmisen mukaan päätös talokaupasta on tehty asianmukaisesti.

– Kaupunki on ajat sitten päättänyt, että pyrimme sellaisista kiinteistöistä ja rakennuksista eroon, joille kaupungilla ei ole käyttöä. Ne ovat olleet aikamoisia rahareikiä tässä vuosien varrella, kertoo Helminen.

Kauppahinta lähellä hinta-arviota

Jatkoselvitystä varten kaupunginhallitus pyysi Kuntaliiton lausunnon siitä, voiko kehitysjohtaja Portaankorva toimia talokauppa-asian esittelijänä. Kuntaliiton vastauksen mukaan Portaankorva voi toimia esittelijänä tässä asiassa.

Seuraavassa kaupunginhallituksen kokouksessa talokaupoista päätettiin ja siinä ei ollut Helmisestä mitään epäselvää. Helmisen mukaan kauppahinta 230 000 euroa oli aika lähellä ulkopuolisen kiinteistönvälittäjän tekemää 250 000 euron hinta-arviota. Kauppahinta 230 000 euroa oli kaupungin saamista tarjouksista korkein.

– Äänestyksen jälkeen kaksi henkilöä kokouksessa esitti eriävän mielipiteen. Tämäkin on ihan normaalia kokousmenettelyä. Näitä tulee aina joskus, sanoo Helminen.

Helminen ei ota kantaa siihen, millainen merkitys Toikan kaupunginhallituksen jäsenille lähettämällä sähköpostiviestillä oli päätöksenteon kannalta. ** **