1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. lohikalat

Metsähallitus rakentaa Lieksan Ruunaasta kotia uhanalaisille järvilohelle ja järvitaimenelle

Kirppuvirtaan, Murrookoskeen ja Kattilakoskeen kunnostetaan uhanalaisten lohikalojen kutupaikkoja ja pienpoikasalueita, vaikka kalat eivät pääse luontaisesti nousemaan Lieksanjokeen. Urakkaan on varattu yli 100 000 euroa.

Järvitaimenia on kudulla joen pohjassa. Kuva: Metsähallitus / Sami Säily

Metsähallitus kunnostaa Lieksan Ruunaalla Pohjois-Karjalassa uusia lisääntymisalueita järvilohelle ja järvitaimenelle.

Työt alkavat tänä kesänä kolmelle koskella. Ne ovat Kirppuvirta, Murrookoski ja Kattilakoski.

Näihin koskiin kunnostetaan uhanalaisten lohikalojen kutupaikkoja ja pienpoikasalueita. Urakkaan on varattu yli 100 000 euroa.

"Haluamme katsoa kulman taakse"

Tällä hetkellä kalat eivät pääse nousemaan luontaisesti Lieksanjokeen, koska esteenä on Pankakosken voimalaitos.

Ruunaasta kuitenkin rakennetaan järvilohen ja -taimenen ihanneympäristöä.

– Me haluamme ikään kuin katsoa kulman taakse. Kun kalojen nousu tulevaisuudessa mahdollistuu, meillä on paikat valmiina, erikoissuunnittelija Eetu Karhunen Metsähallituksesta sanoo.

Järvilohia ja taimenia siirretään syksyisin voimalaitoksen yli jokeen kutemaan. Lähiviikkoina valmistuu kiinniottolaite, jonka avulla takaisin järveen vaeltavat poikaset voidaan laskea voimalaitoksen alapuolelle turvallisesti.

Kunnostukset auttavat myös harjuskantaa

Metsähallituksen pitkän tähtäimen tavoitteena ovat luonnonmukaiset kalakannat Ruunalla. Koskien kunnostukset edesauttavat myös Lieksanjoen alkuperäisen harjuskannan lisääntymismahdollisuuksia.

Ruunaan kosket on Metsähallituksen suosituin kalastuskohde, jonne myydään vuosittain noin 6 000 kalastuslupaa. Kalastuksen suosio perustuu kuitenkin pääosin istutettavaan kirjoloheen.