1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Etelä-Karjala

Päihdekyselyn vastaajat: Huumausaineiden käyttö näkyy nuorilla Etelä-Karjalassa – ikä kysytään aiempaa useammin alkoholi-, tupakka- ja rahapeliostoissa

Etelä-Karjalassa tehtyyn päihdekyselyyn vastanneet raportoivat nyt vähemmän alaikäisten alkoholin- ja tupakankäyttöä kuin edellisessä eli vuonna 2018 tehdyssä kyselyssä.

Reilu viidennes Etelä-Karjalassa toteutettuun päihdekyselyyn vastanneista on havainnut alaikäisten huumausaineiden käyttöä. Kuvituskuva. Kuva: Yle, MOT

Etelä-Karjalaisille tehdyssä päihdekyselyssä kaksi kolmesta vastaajasta kertoo olevansa huolissaan läheisensä alkoholinkäytöstä.

Huolestuneita on Imatralla hieman enemmän kuin muissa Etelä-Karjalan kunnissa.

Ota Kantaa -päihdetilannekyselyyn vastanneista valtaosa oli tehnyt havaintoja alaikäisten alkoholin ja tupakan käytöstä. Havainnot ovat kuitenkin hieman vähentyneet vuonna 2018 tehtyyn kyselyyn verrattuna.

Reilu viidennes vastaajista oli havainnut alaikäisten joko kannabiksen tai muiden huumausaineiden käyttöä.

Havainnot kannabiksen käytöstä olivat pysyneet ennallaan, kun taas havainnot muiden huumausaineiden käytöstä kasvoivat noin viisi prosenttia.

Myös huumausaineiden välittäminen alaikäisille oli vastaajien havaintojen mukaan lisääntynyt. Tämä näkyi nimenomaan Lappeenrannan ja Imatran alueilla, kun puolestaan seutukunnassa näitä havaintoja oli tehty edelliseen kyselyyn verrattuna harvemmin.

Nuorelta näyttävältä henkilöltä kysyttiin edellistä kyselyä useammin ikä alkoholi-, tupakka- ja rahapeliostoissa.

Pakka-toimintamallin toimenpiteisiin kuuluva Ota Kantaa -päihdetilannekysely tehtiin Etelä-Karjalassa toisen kerran. Kyselyn vastausten perusteella toteutetaan Pakka- sekä ehkäisevän päihdetyön toimia Etelä-Karjalassa.

Helmikuussa 2021 toteutettuun kyselyyn vastasi 408 eteläkarjalaista.