Hyppää sisältöön

Liito-oravien elinalueet kartoitetaan Imatralla

Kartoitettavia alueita ovat esimerkiksi Ukonniemen loma-asuntoalue, Ritikankosken asuinalue ja Lempukka-Hosseinlahden alue sekä Rajapatsas sekä muut, joille on tulossa uusia asemakaavoja.

Liito-orava kurkistelee kotipöntöstään. Kuva: Yle

Eri puolilla Imatraa tehdään parhaillaaan selvityksiä liito-oravan elinalueista ja pesäpuista.

Selvityksiä tehdään alueille, joille on tulossa asemakaavahankkeita. Tällaisia ovat esimerkiksi Ukonniemen loma-asuntoalue, Ritikankosken asuinalue ja Lempukka-Hosseinlahden alue sekä Rajapatsas.

Liito-oravaselvityksiä tehdään kaikkiaan yhdeksällä eri alueella Imatralla toukokuun puoliväliin saakka.

Osa liito-oravaselvityksistä on vanhentunut, joten ne on tarpeen päivittää.

Paikkauskollinen liito-orava elää koko elämänsä sillä alueella, jonne se on syntymävuotensa syksynä asettunut.

Se käyttää usein samaa pesäpaikkaakin vuodesta toiseen. Liito-oravia paikallistetaan esimerkiksi niiden jätösten eli riisinkokoisten papanoiden avulla.