Hyppää sisältöön

Yli puolet suomalaisista hyväksyy EU:n elvytyspaketin, vaikka sen arvioidaan heikentävän liiaksi Suomen taloutta

Useimpien mielestä elvytyspaketti myös turvaa markkinoiden luottamuksen ja estää suuren talouden romahduksen EU:n alueella, selviää Kunnallisalan kehittämissäätiön kyselystä.

Puolet suomalaisista arvioi EU:n elvytyspaketin heikentävän liiaksi Suomen taloutta. Kuva: Tiina Jutila / Yle

Hieman yli puolet suomalaisista (55 %) hyväksyy elvytyspaketin EU:n yhtenäisyyden ja koossa pysymisen tähden. Samoin reilun puolikkaan (56 %) mielestä elvytyspaketti myös turvaa markkinoiden luottamuksen ja estää talouden suuren romahduksen EU:n alueella. Tulokset ovat Kunnallisalan kehittämissäätiön kyselytutkimuksesta (siirryt toiseen palveluun).

Samanaikaisesti puolet suomalaisista arvioi EU:n elvytyspaketin heikentävän liiaksi Suomen taloutta (51 %) ja sen olevan turhanaikainen tulonsiirto etelän EU-maille (48 %).

Vastanneista 52 % ei usko, että elvytysrahat käytetään EU-maissa kohteisiin tai tarkoituksiin, joista olisi elvytyksen kannalta aidosti hyötyä. Lähes joka toinen katsoo, että Suomen olisi pitänyt itse lainata 6,6 miljardia ja elvyttää sillä vain omaa talouttaan (44 %).

Kansalaiset jakaantuvat kyselyssä kahteen tasavahvaan leiriin, kun tiedustellaan näkemyksiä elvytyspaketin hyödyistä Suomelle.

Kaksi viidestä (39 %) arvioi, että Etelä-Euroopan nettosaajamaiden elvyttämisestä on hyötyä myös Suomen viennille. Saman suuruinen joukko on asiasta eri mieltä (41 %). Kaksi viidestä (40 %) uskoo, että elvytyspaketin ansiosta Suomi hyötyy ja pääsee osaksi muiden maiden elvytystä. Vastaavan suuruinen joukko taas ei usko siihen.

Nuoret iäkkäitä kriittisempiä

Tutkimuksesta ilmenee, että miehillä on naisia selkeämmät mielipiteet elvytyspaketista sekä puolesta että vastaan. Ikä vaikuttaa siten, että yli 60-vuotiaat ovat enemmän elvytyspaketin kannalla kuin muut. Nuorissa (18–30 vuotta) taas on enemmän niitä, joiden mielestä elvytyspakettia ei pitäisi hyväksyä.

Elvytyspakettiin suotuisammin suhtautuvat SDP:n, vihreiden ja vasemmistoliiton kannattajat. Kokoomuksen, keskustan ja ryhmän muut (RKP, kristillisdemokraatit ja Liike Nyt) kannattajat ovat merkittävästi kriittisempiä. Kaikkein kriittisimpiä ovat perussuomalaisten kannattajat, joiden selvä enemmistö ei näe mitään hyvää mistään näkökulmasta koko elvytyspaketissa.

Suomi nettomaksaja

Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimuksen toteutti Kantar TNS Oy. Tutkimusaineisto on koottu 9.–15.4 2021. Haastatteluja tehtiin yhteensä 1 035. Vastaajat edustavat 18–79 vuotta täyttänyttä väestöä Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Tutkimuksen tulosten virhemarginaali on suurimmillaan vajaat kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.

Kysymyssarjan aluksi vastaajille kerrottiin, että EU:n elvytyspaketin koko on 750 miljardia euroa, josta 390 miljardia on suoria avustuksia eri maille. Suomi on paketissa nettomaksaja. Suomi on saamassa noin 2,7 miljardia kolmen vuoden aikana ensi vuodesta lähtien. Suomen arvioitu maksuosuus on 6,6 miljardia, joka maksetaan vuosien 2028–2058 aikana.