Hyppää sisältöön

Sananvapauspalkittu Laura Arikka: On erityisen tärkeää saada mukaan ihmiset, jotka eivät yleensä osallistu yhteiskunnalliseen keskusteluun

Tänään vietetään kansainvälistä sananvapauden päivää. Suomessa ensimmäistä kertaa jaettavan sananvapauspalkinnon saa Erätauko-säätiön toimitusjohtaja Laura Arikka. Palkinto on tunnustus paremman keskustelukulttuurin eteen tehdystä työstä.

Lehdistön- ja sananvapauden edistämistä ajava International Press Instituten (IPI) Suomen ryhmä on myöntänyt sananvapauspalkinnon Erätauko-säätiön toimitusjohtaja Laura Arikalle. Kuva: Kalle Koponen-HS

Lehdistön- ja sananvapauden edistämistä ajava International Press Instituten (IPI) Suomen ryhmä on jakanut kansainvälisenä lehdistönvapauden päivänä ensimmäistä kertaa yhdistyksen nimeä kantavan sananvapauspalkinnon Erätauko-säätiön toimitusjohtajalle Laura Arikalle. Hän kertoo arvostavansa palkintoa todella paljon.

– Itse pidän sekä sananvapautta että lehdistönvapautta suuressa arvossa ja ajattelen, että ne omalta osaltaan tukevat myös ihmisen vapautta ja vapaata demokratiaa hyvin vahvasti, Arikka sanoo.

Palkinnon perusteluissa IPI:n Suomen ryhmä kiittää Arikkaa uraauurtavasta työstä dialogiin pohjautuvan rakentavan keskustelukulttuurin edistämisestä valtakunnallisesti. Arikka on näyttänyt esimerkkiä siitä, kuinka eri lailla ajattelevat ihmiset kykenevät vaihtamaan ajatuksia tasavertaisesti, turvallisesti ja toisiaan loukkaamatta.

Arikka on toiminut Erätauko-säätiön toimitusjohtajana vuodesta 2019 lähtien. Sitä ennen hän on työskennellyt muun muassa Kirkkohallituksen ihmisoikeus- ja yhteisötyön asiantuntijana.

Erätauko on malli, joka on koostettu eri keskustelu- ja vuorovaikutusmenetelmistä. Tavoitteena on ollut luoda yksinkertainen keskustelurunko, joka on helppo ottaa käyttöön yhteisöissä ja tilanteissa, joissa halutaan keskustella erilaisten näkemysten omaavien ihmisten kanssa rakentavasti.

– Samalla tavoin kuin aapinen on alku lukutaidolle, niin Erätauko on hyvä alku vuorovaikutus- ja keskustelutaidolle. Sellainen helppo tapa lähteä liikkeelle, Arikka kuvailee.

Kiihkottomalle keskustelulle on tarvetta

Erätauko-säätiö järjestää koulutusta ja tarjoaa ohjeita rakentavaan yhteiskunnalliseen keskusteluun. Tähän mennessä yli 300 työyhteisöä, järjestöä ja toimijaa on hyödyntänyt menetelmää esimerkiksi työyhteisöjen eri sidosryhmien kuulemisissa. Menetelmää ovat käyttäneet keskusteluissa hyödyksi esimerkiksi ministeriöt, yksittäiset kaupungit tai kunnat, säätiöt ja yritykset. Arikan mukaan menetelmä on ollut kysytty, joten sitä voi pitää merkkinä onnistumisesta.

– Se osoittaa, että tämän tyyppiselle yksinkertaiselle menetelmälle on selkeästi tarvetta. On erityisen tärkeää, että ihmiset, jotka eivät yleensä osallistu yhteiskunnalliseen keskusteluun, saataisiin mukaan.

Erätauossa on kyse keskustelusta, jossa ei haeta ratkaisua tiettyyn ongelmaan. Tässä mielessä se eroaa esimerkiksi sovittelusta. Erätauon ajatus on, että erilaisia näkemyksistä ja kokemuksista voidaan puhua ilman, että keskustelun aikana tai sen jälkeen tarvitsee olla yksimielisiä tai tehdä joku päätös tai ratkaisu. Usein Erätaukoa onkin Arikan mukaan käytetty jonkin prosessin osana syventämään ymmärrystä.

– Kun saadaan enemmän tietoa, voidaan tehdä myöhemmin parempia ratkaisuja ja päätöksiä.

Säätiöön tulleen palautteen perusteella ihmisillä on nykypäivänä asemastaan ja roolistaan riippumatta sama tarve tulla kuulluksi. Nopealle, kärjekkäälle keskustelulle ja argumentaatiolle tuntuu olevan paljon enemmän foorumeita, kuin rauhalliselle rakentavalle keskustelulle, Arikka toteaa.

– Toisten kuunteleminen ja mahdollisuus kertoa omista kokemuksista ja tulla kuulluksi ja läsnäolo ovat asioita, joista ihmiset antavat palautetta, ja se tukee sananvapautta. Ihmiset avaavat ajatuksiaan ja kokemuksiaan herkemmin, kun he huomaavat, että tässä uskaltaa, on aikaa ja kukaan ei hyökkää minua kohtaan.

Korona-aika tuonut myös hyvää

Korona-aika on tuonut myös hyvää keskustelukulttuuriin, uskoo Arikka. Kriisi on tavalla tai toisella koskettanut kaikkia ihmisiä ja se on herättänyt monissa kiinnostuksen yhteisiin asioihin sekä yhteiskunnallista keskustelua kohtaan.

– Viime vuonna tuntui siltä, että puhalletaan yhteen hiileen ja päästään kansakuntana eteenpäin. Toimittiin esimerkiksi yli puoluerajojen ja oppositio-hallitus-rajan.

Uudet käytännöt, kuten etäyhteydenpito ovat yllättäneet positiivisesti. Etänä järjestettyjä Erätauko-dialogeja on kertynyt Korona-aikana useita satoja. Arikka myöntää aluksi epäilleensä niiden onnistumista, mutta toteaa olleensa onneksi väärässä. Etäyhteydet ovat mahdollistaneet myös eri puolilla Suomea olevien ihmisten osallistumisen samaan keskusteluun, kertoo Arikka.

– Etädialogit tulevat olemaan meillä jatkossakin ja tämä on se, mitä haluan tukea jatkossakin. Osalle ihmisistä niissä on helpompi osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun. Monelle se, että tullaan livenä tuntemattomien ihmisten keskelle, saattaa olla este osallistumiselle.

Politiikkaan kuuluu kova keskustelu, mutta sen tulisi olla rakentavaa

Arikan mielestä politiikkaan kuuluu kovakin keskustelu ja demokratian kannalta on tärkeää, että etsitään parhaita argumentoinnin muotoja. Yhteiskunnallisessa keskustelussa poliitikot ovat esimerkkejä siinä, miten kilpakumppanien sanomisia arvioidaan tai heitä henkilöinä kohdellaan esimerkiksi sosiaalisessa mediassa.

– Ajattelen, että demokratiassa on hyvä kestää tiukkaakin puhetta, kun tehdään päätöksiä ja ollaan mukana politiikassa, mutta tiedostaa, että sananvapauteen kuuluu vastuu. Jos pystytään liittymään toisiin yli poliittisten rajojen, arvostetaan ihmisiä ja ihmisarvoa vaikka oltaisiin asioista mieltä, se lisää ihmisten luottamusta.

Voit keskustella aiheesta 4.5. kello 23 saakka.