1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Siilinjärvi

Savon Kuituverkon myynnistä kunnallisvalitus Siilinjärvellä

Valittaja vaatii, että Siilinjärven kunnanvaltuuston tekemä päätös valokuituyhtiön osakkeiden myynnistä on peruttava. Valituksessa vedotaan muun muassa siihen, että myyntiä valmisteltiin yli vuoden ajan salaisena asiana eikä verkon arvoa ole arvioitu kunnolla.

Savon Kuituverkko on rakentanut tuhat kilometriä valokuituverkkoa lähinnä haja-asutusalueelle. Kuvituskuva. Kuva: Mostphotos

Siilinjärvellä on tehty valitus hallinto-oikeuteen Savon Kuituverkon myynnistä. Kunnan jäsen vaatii valituksessaan, että Siilinjärven kunnanvaltuuston päätös valokuituyhtiön osakekannan myymisestä on kumottava.

Lisäksi valittaja vaatii hallinto-oikeutta asettamaan toimenpide- ja täytäntöönpanokiellon asian käsittelyn ajaksi.

Valituksen perusteluna on, että myyntiä koskeva aiesopimus on salattu julkisuuslain vastaisesti eikä kaupan ennakkovaikutuksia ei ole arvioitu riittävästi. Lisäksi valittajan mukaan yhtiön todellinen markkina-arvo olisi pitänyt arvioida riippumattoman ulkopuolisen tahon toimesta ja luottamushenkilö on ollut asian käsittelyssä esteellinen.

Kunnanhallituksen päätösesityksessä kiistetään kaikki valituksen perusteet. Päätösesityksen mukaan yhtiön osakkeiden kaupasta on tehty ennakkovaikutusten arviointi ja se on ollut päättäjien saatavilla.

Yrityssaneerauksessa olevan yhtiön arvoa taas oli arvioitu saneerausohjelman yhteydessä tammikuussa 2018. Kuituverkon velattomaksi arvoksi arvioitiin silloin 2,5–3,5 miljoonaa euroa. Kunnat ovat saamassa yhtiöstä noin 4,1 miljoonaa euroa, kun yhtiön velat on otettu kauppahinnasta pois. Koko kauppahinta on 5,8 miljoonaa euroa.

Esteellisyydestä todetaan, että Savon Kuituverkko Oy:n siilinjärveläiset hallituksen jäsenet ovat esteellisinä jäävänneet itsensä koko asian valmistelusta ja päätöksenteosta.

Savon Kuituverkon osakaskunnat käsittelivät yhtiön myynnistä tehtyä aiesopimusta touko-kesäkuussa 2020. Kunnat päättivät antaa yhtiölle luvan neuvotella kaupasta ja nämä päätökset salattiin julkisuudelta. Kunnanhallituksen päätösesityksessä korostetaan sitä, että kyseessä oli asian valmistelu, eikä varsinainen myyntipäätös.

Päätösesityksen mukaan valitus hylätään ja että kunnalle annetaan asiaan täytäntöönpanomahdollisuus hallinto-oikeuden käsitellessä asiaa.