1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. yrittäjyys

Kauppakamarin koronakysely: yritysten luottamus talouteen elpyy

Suunnitellut liikkumisrajoitukset haittasivat kyselyn mukaan yrittäjien toimintaa. Luottamus kuitenkin paranee ja puolet vastannista arvioi liikevaihdon pysyvän ennallaan tai kasvavan seuraavan kahden kuukauden aikana.

Yrittäjät arvoivat korona-ajan muuttaneen toimintaympäristöä ja markkinoita. Kuvituskuva. Kuva: Jyrki Lyytikkä / Yle

Pohjoissavolaisten yritysten luottamus talouden elpymiseen on palautumassa, käy ilmi Kuopion alueen kauppakamarin tekemästä kyselystä.

Hallituksen suunnitelmat liikkumisrajoituksista ja niihin liittyvä poukkoilevaksi koettu viestintä aiheuttivat kuitenkin yrittäjille maaliskuussa laajasti huolta ja epävarmuutta sekä heikensi liiketoimintaa lähes puolessa Pohjois-Savon yrityksistä. Yritykset kokivat, että hallituksen impulsiivinen toiminta vaikutti liiketoimintaan ja aiheutti ylimääräistä suunnittelutyötä.

Puolet kyselyyn vastanneista arvioi liikevaihdon pysyvän ennallaan tai kasvavan kahden seuraavan kuukauden aikana. Kolme neljästä vastaajasta ennakoi henkilöstömäärän pysyvän ennallaan tai kasvavan.

Koronapandemia on kuitenkin muuttanut kyselyn mukaan toimintaympäristöä ja markkinoita. Yli viidennes vastaajista kertoo, että markkinaosuudet toimijoiden kesken muuttuivat merkittävästi ja vajaa viidennes ennakoi toimialansa henkilömäärän vähenevän aiemmin ennakoitua enemmän.

Yrityksissä odotetaan myös digitalisaation ja etätyön määrän kasvavan, jolloin vanhaan normaaliin ei enää palata.