Hyppää sisältöön

Maankäyttö- ja rakennuslakiin iso remontti – lain toivotaan estävän Palokan senioritalojen kaltaiset rakennusvirheet ja tulipalot

Uudessa laissa rakennustyömaille määrätään päävastuunkantaja huolehtimaan aliurakoiden solmukohdista, jotta virheitä ja puutteita ei syntyisi. Iso muutos olisi lakisääteinen viiden vuoden vastuuaika rakennushankkeen avainhenkilöille.

Maankäyttö- ja rakennuslain uudistuksen toivotaan estävän Palokan senioritalojen kaltaiset rakennusvirheet ja jopa tulipalot. Kuva: Simo Pitkänen / Yle

Palokan senioritalojen vakava tulipalo heinäkuussa 2020 nosti esiin puutteet rakentamisen suunnittelussa, hallinnassa ja valvonnassa. Kenelläkään ei ollut kokonaisvastuuta eri urakoitsijoiden töistä.

Tulipalo pääsi salakavalasti karkaamaan talosta toisiin, kun palokatkot puuttuivat kerrosten välisistä pystyonteloista. Parhaillaan on meneillään iso lakiuudistus rakentamisen laadun parantamiseksi.

– Virheet ovat sen tyyppisiä, että on vaikea jälkikäteen ymmärtää, miten ne ovat voineet mennä kenenkään puuttumatta niin monien silmäparien ohi, huokaisee Seppo Ylinen palopaikan vieressä.

Ylinen on Keski-Suomen Jaso Asunnot Oy:n toimitusjohtaja ja toimi rakennuttajana senioritalossa, josta tuhoisa tulipalo sai alkunsa. Kortteliin rakennettiin kahdessa vaiheessa kolme isoa kerrostaloa ikäihmisten asumiseen sekä palvelukoti. Talot muodostivat toiminnallisen kokonaisuuden.

Rakennusyhtiö SRV vastasi kaikkien talojen rakentamisesta ja taloissa käytettiin samoja teknisiä perusratkaisuja. SRV rakensi kortteliin ensin oman omistusasuntoja sisältävän kerrostalon. Toisessa vaiheessa rakennettiin Jason asumisoikeustalo ja JVA:n eli Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy:n talo. Palo levisi Jason ja JVA:n taloihin, muttei SRV:n taloon.

Seniorikorttelin talot korjataan perusteellisesti. Asukkaiden on tarkoitus palata jouluksi kotiin. Kuva: Simo Pitkänen / Yle

Onnettomuustutkintakeskuksen mukaan palokatkot puuttuivat kaikista senioritaloista. Rakennuslupavaiheen piirustuksissa katkot olivat vielä mukana.

Pääurakoitsija SRV:n mukaan suunnittelusta vastaa rakennuksen tilaaja. Ensimmäisen talon tilaaja on SRV itse.

– Urakkamuodosta ja suunnitteluvastuun jakaantumisesta johtuen SRV:llä ei ole ollut mahdollisuutta vaikuttaa suunnittelutyön etenemiseen omalla työllään, toteaa Sisä-Suomen aluejohtaja Henri Sulankivi SRV:stä.

Projektijohtaminen pilkkoo rakentamisen pieniin osiin

Seppo Ylinen kaipaa selkeyttämistä nykyisin suosittuun projektijohtomenettelyllä rakentamiseen.

– Rakentaminen pilkotaan todella pieniin osiin. Työmaalla voi olla jopa satoja aliurakoitsijoita, eli vastuu jakaantuu liian monille ja hämärtyy.

Palokan palon loppuraportissa Otkesilla ei ollut huomautettavaa lainsäädännölle, mikä ilahdutti Ympäristöministeriön rakennukset ja rakentaminen yksikön päällikköä Kirsi Martinkauppia.

– Harmi, että Palokassa työmaa ei toteutunut määräysten mukaan. Siihen on ministeriössä vaikea puuttua.

Ympäristöministeriön rakennukset ja rakentaminen yksikön päällikkö Kirsi Martinkauppi on uudistamassa maankäyttö- ja rakennuslakia. Kuva: Juha Reunanen

Ministeriö ei ole suinkaan kädetön rakentamisen sääntelyssä. Se on parhaillaan mukana uudistamassa maankäyttö- ja rakennuslakia. Nykyinen MRL on otettu käyttöön vuonna 2000 ja lakiuudistus oli jo edellisen Juha Sipilän hallituksen ohjelmassa vuonna 2015. Uudistus jatkuu nyt Sanna Marinin hallituksessa.

Lain konaisuudistukseen löytyy Kirsi Martinkaupin mukaan monia syitä, muun muassa digitalisaation edistäminen ja ilmastomuutoksen torjunta.

Tärkein syy lakiremontille on parantaa rakentamisen laatua ja selkeyttää vastuukysymyksiä. Nyt ei olla hakemassa muutoksia asuntokauppa- ja kuluttajasuojalakeihin, joissa sääntely tähtää siihen, kenen pussista virheet korvataan.

– Toivoisin, että uudistus toisi parannusta työmaiden ajatusmalliin eli pyrittäisiin laadun tekemiseen kerralla, sanoo Martinkauppi.

Iso uudistus: kaikesta vastaava henkilö

Maankäyttö- ja rakennuslain mittava uudistus on tuomassa työmaille henkilön, joka olisi lakisääteisessä päävastuussa kaikkien aliurakoitsijoiden tekemisistä. Hallitusohjelmaan se on kirjattu termillä päävastuullisen toteuttajan toteutusvastuu.

– Päävastuullinen huolehtisi työmaan kokonaisuudesta ja vastaisi muun muassa eri alihankintaketjujen solmukohdista niin, että mitään Palokan kaltaisia virheitä ja puutteita ei pääsisi syntymään, perustelee Kirsi Martinkauppi.

Palokan seniorikorttelin tulipalossa kärsineen vuokratalon rakennuttaja, kiinteistöpäällikkö Vesa Moisio JVA:sta pitää vastuu-uudistusta pääosin hyvänä.

– Rakennuttajan ja tilaajan kannalta uudistus kuulostaa järkevältä, vaikka se tulee varmasti näkymään urakoiden hintalapuissa.

JVA:n kiinteistöpäällikkö Vesa Moisio kokee lakiuudistuksen tarpeelliseksi. Kuva: Simo Pitkänen / Yle

Vielä isompi uudistus: viiden vuoden vuoden vastuuaika avainhenkilöille

Lakiuudistuksen merkittävä muutos olisi lakisääteinen viiden vuoden vastuuaika jaettuna hankkeen avainhenkilöille eli päävastuulliselle toteuttajalle, suunnittelijoille, työmaavastaaville ja mahdolliselle valvojalle. Nyt takuuaika on yleisten sopimusehtojen (siirryt toiseen palveluun) mukaisesti kaksi vuotta ja törkeissä tuottamustapauksissa kymmenen vuotta.

– Monikaan virhe ei tule ilmi kahdessa vuodessa, joten viiden vuoden vastuuaika olisi parempi. Jos viiden vuoden kohdalla huomataan virhe, niin nähdään, onko se johtunut rakentamisesta vai rakennuksen väärästä käytöstä, perustelee Kirsi Martinkauppi.

– Rakennuksen runko suunnitellaan sadan vuoden ja julkisivutkin 50 vuoden käyttöiälle, joten viiden vuoden vastuuaika on vielä hyvin kohtuullinen, miettii Seppo Ylinen Jaso Asunnot Oy:stä.

– Lakiin kirjattuna sillä olisi se vaikutus, että olisimme kaikki samalla viivalla. Nythän vastuut ovat olleet sopimusteknisiä asioita, kommentoi Vesa Moisio JVA:sta.

Keski-Suomen Jaso Asunnot Oy:n toimitusjohtaja Seppo Ylinen haluaa selkeyttä aliurakkaviidakkoihin. Kuva: Simo Pitkänen / Yle

Lakiuudistuksen digitalisaation edistäminen liittyy myös laadun ja vastuun varmistamiseen. Ajatuksena on tehdä työmaasta digitaalinen kaksonen. Kiinteistö- ja rakennustoimialalla digitaalinen kaksonen tarkoittaa rakennuksen digitaalista vastinetta eli virtuaalista näköiskopioa. Se toimisi päävastuullisen toteuttajan kirjallisena todisteena.

– Sieltä voitaisiin katsoa mitä ja milloin tosiasiassa tehtiin ja nähdään, onko kaikki tehty niin kuin pitikin, selventää Kirsi Martinkauppi Ympäristöministeriöstä.

Lakiuudistus voimaan 2024

MRL:n hitaasti, mutta varmasti etenevä uudistus odottaa vielä muutamaa auki olevaa asiaa, ennen kuin se päästetään lausuntokierrokselle. Martinkauppi arvioi, että hallituksen esitys olisi eduskunnassa vahvistettavana keväällä 2023. Jos käsittely etenee normaalisti, niin liki 400-pykäläinen laki tulisi voimaan vuonna 2024.

– Jos tällainen laki olisi ollut voimassa Palokan tapauksen aikaan, niin lopputulos olisi saattanut olla hieman eri, miettii Martinkauppi.

SRV:n Henri Sulankivi arvioi, että lakimuutos tulee varmasti muuttamaan toimintatapoja jonkin verran.

– Vastuukysymyksiin sekä suunnitelmien yhteensovittamiseen ja niiden lainmukaisuuteen tullaan kiinnittämään enemmän huomiota.

Voit keskustella aiheesta 6.5. kello 23.00 saakka.

Lue lisää: