1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. hyvinvointi

Kysely: pohjoissavolaisten hyvinvointi pysynyt ennallaan korona-aikana

Kyselyssä ei havaittu eroa edelliseen, kaksi vuotta sitten tehtyyn kyselyyn. Pohjoissavolaiset antavat hyvinvoinnistaan arvosanan 8. Vastauksissa ei ole eroja eri kuntien tai keskustojen ja harvaan asuttujen alueiden välillä.

Kyselyyn vastasi 2500 pohjoissavolaista. Kuvituskuva. Kuva: Meeri Niinistö / Yle

Pohjoissavolaiset kokevat voivansa keskimäärin yhtä hyvin kuin ennen koronaa, kertoo Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin hyvinvointikysely. Kysely toteutettiin joulukuun 2020 ja helmikuun 2021 välisenä aikana.

Pohjoissavolaisilta kysyttiin muun muassa, kuinka onnellisiksi he kokevat itsensä asteikolla yhdestä kymmeneen. Keskimääräinen arvosana oli kahdeksan. Kysely toteutettiin viimeksi kaksi vuotta sitten, jolloin arvosana oli sama.

Osa vastaajista kertoi, että korona-aika on myös lisännyt hyvinvointia esimerkiksi sen takia, että kotona on voinut viettää enemmän aikaa. Toisaalta osalla vastaajista muun muassa työttömyys, etätyöt ja yksinäisyys ovat heikentäneet hyvinvointia.

Pohjoissavolaiset kokivat hyvinvointinsa keskimäärin erittäin hyväksi etenkin verrattuna siihen, että Pohjois-Savossa sairastavuus on suurinta koko maassa.

Koetussa hyvinvoinnissa ei ollut merkittäviä eroja kuntien välillä eikä kaupunkikeskustojen ja harvaan asuttujen alueiden välillä. Sen sijaan ikä ja sosioekonominen asema vaikuttivat koettuun hyvinvointiin. Vanhemmat ihmiset kokivat hyvinvointinsa nuoria paremmaksi.

Kyselyyn vastasi noin 2500 ihmistä, vastaajia oli jokaisesta Pohjois-Savon kunnista.