1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. terveystarkastukset

Lapin avi harkitsee pakollisia terveystarkastuksia Tornion rajalle ensi viikosta lähtien

Päätöksellä määrättäisiin kaikki maahantulijat osallistumaan pakolliseen terveystarkastukseen Tornion rajalla, koska viime aikoina Tornion rajanylityspaikalla moni rajanylittäjä on kieltäytynyt terveystarkastuksesta.

Pakollisia terveystarkastuksia harkitaan, koska monet rajanylittäjät ovat kieltäytyneet testistä, vaikka heitä on siihen kehoitettu. Kuva: Juuso Stoor / Yle

Lapin aluehallintovirasto harkitsee Tornion rajanylityspaikkaa koskevaa päätöstä, jolla määrättäisiin maahantulijat pakolliseen terveystarkastukseen. Päätös annettaisiin tartuntatautilain 16 pykälän nojalla. Avi on aloittanut kuulemiset mahdollisen päätöksen antamisesta.

Lain 16 pykälän mukaan aluehallintovirasto voi päättää, että terveystarkastukseen osallistuminen on pakollista, jos se on yleisvaarallisen tartuntataudin tai yleisvaaralliseksi perustellusti epäillyn tartuntataudin leviämisen ehkäisemiseksi välttämätöntä.

Päätös voi kohdistua yksittäiseen tai useaan henkilöön. Päätöksen pakollisesta tarkastuksesta voi tehdä tartuntataudeista vastaava lääkäri.

Maaliskuun alusta lähtien Lapissa on ollut voimassa tartuntatautilain 15 pykälän mukainen päätös, jonka mukaan Lapin rajanylityspaikoilla tulee koronaviruksen leviämisen estämiseksi järjestää terveystarkastus kaikille rajanylittäjille. Terveystarkastukseen osallistuminen on ollut vapaaehtoista.

Lapin rajanylityspaikkojen kautta Suomeen tulevat henkilöt on ohjattu rajakuntien järjestämiin terveystarkastuksiin. Maahantulijat ovat tähän asti osallistuneet terveystarkastuksiin hyvin. Viime aikoina Tornion rajanylityspaikalla on kuitenkin moni rajanylittäjä kieltäytynyt terveystarkastuksesta.

Taustalla Ruotsin vakava tautitilanne

Aluehallintoviraston tiedotteessa todetaan, että Pohjois-Ruotsin tautitilanne on Suomea huomattavasti huonompi. Tornion kautta Suomeen tulee päivittäin merkittävä määrä henkilöitä, jolloin riski tartuntojen leviämiselle Ruotsista Suomeen on suuri.

Pakolliset terveystarkastukset eivät koskisi vuonna 2008 tai sen jälkeen syntyneitä lapsia, työtehtävissä olevaa kuljetus- ja logistiikkahenkilöstöä eikä niitä, joilla on terveystarkastuksesta vapauttava todistus.

Päätös koskisi myös Suomeen tulevia Suomen kansalaisia. Työnsä vuoksi säännöllisesti rajan ylittäviltä edellytettäisiin edelleen todistus viikoittaisesta koronatestistä.

Mahdollinen päätös tulisi voimaan ensi viikon aikana.