1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. politiikka

Valtioneuvoston kanslia salasi oikeuskanslerille liikkumisrajoitusten valmistelusta lähetetyt viestit – professorit pitävät ongelmallisena

Oikeuskansleri julkaisi aiemmin omat viestinsä. Pääministeri Marin kommentoi lauantaina, että valtioneuvoston linjauksen mukaisesti koronatoimiin liittyvät materiaalit tulee julkaista. Marin sanoi, ettei itse edes tiennyt tietopyynnöstä.

Politiikka
Tuomas Pöysti.
Oikeuskansleri Tuomas Pöysti julkaisi aiemmin omat viestinsä valtioneuvoston kanslialle.Henrietta Hassinen / Yle

Valtioneuvoston kanslia (VNK) salasi oikeuskansleri Tuomas Pöystille lähetetyn tyhjän sähköpostin, jonka liitteenä oli lakiluonnos liikkumisrajoituksista. Pääministeri Sanna Marinin (sd.) esikunnasta lähettiin Pöystille vain yksi sähköposti liikkumisrajoitusten valmistelun aikana, kertoo Marinin valtiosihteeri Henrik Haapajärvi STT:lle.

Maaliskuisen sähköpostiviestin viestikenttä oli tyhjä ja sen liitteenä oli hallituksen neuvotteluun muutamaa tuntia myöhemmin tuotu lakiluonnoksen versio aiotuista liikkumisrajoituksista.

Valtioneuvoston kanslia kieltäytyi aiemmin luovuttamasta STT:n pyytämiä pääministeri Marinin, hänen avustajiensa ja VNK:n virkamiesten liikkumisrajoitusten valmisteluun liittyviä oikeuskanslerille lähetettyjä sähköposteja.

Haapajärvi otti lauantaina yhteyttä STT:hen, ja kertoi, ettei pääministeri ole henkilökohtaisesti lähettänyt Pöystille yhtään viestiä liikkumisrajoitusten valmistelun aikana.

– Avustajakunnalta on lähtenyt Pöystille vain yksi viesti liikkumisrajoituksiin liittyen. Pöystin meille (pääministerille ja pääministerin avustajille) lähettämiin viesteihin ei ole kukaan vastannut meiltä mitään, Haapajärvi sanoo STT:lle.

Haapajärvi ei osannut vastata tarkemmin siihen, minkälaisia viestejä VNK:n muut virkamiehet ovat Pöystille lähettäneet.

Pöysti julkaisi aiemmin omat viestinsä, joissa hän esimerkiksi neuvoi valtioneuvoston kansliaa suunniteltujen liikkumisrajoitusten valmistelussa ja jopa viestinnässä. STT pyysi myös VNK:lta viestejä, jotta voitaisiin esimerkiksi arvioida, osallistuiko hallitusta valvova oikeuskansleri lainvalmisteluun itsenäisesti vai pyynnöstä.

Kieltävä vastaus tietopyyntöön kesti kaksi viikkoa

VNK:lta meni kaksi viikkoa aikaa ilmoittaa, että vanhalla luonnoksella varustettu tyhjä sähköpostiviesti ei kuulu julkisuuslain piiriin.

VNK:n päätöksen mukaan STT:n pyytämät asiakirjat ovat viranomaisen sisäistä työskentelyä varten laadittuja asiakirjoja, joihin ei sovelleta julkisuuslakia. Hallinto-oikeuden emeritusprofessori Olli Mäenpää ja Itä-Suomen yliopiston julkisoikeuden professori Tomi Voutilainen pitävät VNK:n päätöstä ongelmallisena. Professorit kommentoivat asiaa ennen kuin VNK tarkensi sähköpostin salaamiseen liittyviä tietoja.

– Ainoastaan teknisluontoinen ja joutava viestittely, jossa kysytään kahville lähtemistä tai jäikö paha mieli, ei kuulu julkisuuslain alaan. Luulisin, että kun valmistellaan liikkumisrajoituksia, joilla puututaan ihmisten oikeuksiin hyvin konkreettisesti, se ei voi olla teknistä pääosin ainakaan sisällöltään, Mäenpää sanoo STT:lle.

– Päätös on ongelmallinen, sillä siinä hyvin yksioikoisesti lähdetään siitä, että tällaiset viestit ovat julkisuuslain ulkopuolelle kuuluvia viestejä tai asiakirjoja. Täytyisi arvioida, mikä näiden viestien sisällöllinen luonne on, Tomi Voutilainen toteaa Ylelle.

Kun oikeuskansleri Tuomas Pöysti on julkaissut omat viestinsä, mutta Valtioneuvoston kanslia ei, viestinvaihdon sisältö ei täysin avaudu.

– Voi olla, että syntyy epäselvyyttä siitä, mitä on kysytty, Voutilainen sanoo.

Marin: Koronatoimiin liittyvät materiaalit tulee julkaista

Pääministeri Sanna Marin kommentoi lauantaina puolen päivän jälkeen Twitterissä, että Valtioneuvosto on jo viime keväänä linjannut, että kaikki koronatoimiin liittyvät materiaalit tulee julkaista. Näin on Marinin mukaan syytä toimia yhä.

Tietopyyntöihin vastataan hänen mukaansa virkatyönä ja virkavastuulla. Marin viittaa kommentissaan Valtioneuvoston 6. toukokuuta 2020 antamaan periaatepäätökseen.

– Ja tästä näkökulmasta nähdäkseni olisi myös syytä nämä materiaalit luovuttaa. Mutta korostan sitä, tietopyyntöihin vastataan virkamiesten toimesta virkavastuulla, Marin sanoi Portugalissa EU-huippukokouksen jälkeen järjestetyssä virtuaalisessa tiedotustilaisuudessa.

– Tietopyyntöihin ei liity poliittista ohjausta enkä esimerkiksi ole itse edes ollut tietoinen, että tällaisia pyyntöjä on tehty.

Puuttuuko sisältö?

Ylen artikkeleiden yhteydessä voidaan näyttää sosiaalisessa mediassa julkaistuja sisältöjä. Tarkistamalla evästeasetuksesi alta olevasta linkistä voit vaikuttaa näkemääsi sisältöön sivuillamme.

Katso sisältö Twitterissä

Marinin esikunnasta sanotaan Ylelle, että pääministeriltä ei ole lähtenyt liikkumisrajoitusten valmistelua koskevia vastaussähköposteja Pöystille. Näin niiden julkaisukaan ei olisi mahdollista.

VNK salannut myös aiemman koronavalmistelun

Julkisoikeuden professori Tomi Voutilaisen mukaan korkein hallinto-oikeus on todennut, että momenttia sisäisestä työskentelystä voidaan soveltaa vain toisarvoisiin asiakirjoihin ja vähämerkityksellisiin asiakirjoihin. Hänen mukaansa Pöystin julkaisemat viestit osoittavat, että kyseessä oli julkisen vallan käyttöä kuvaileva aineisto, jonka perusteella syntyi julkinen keskustelu Pöystin roolista suunniteltujen liikkumisrajoitusten päätöksenteossa. Kritiikin jälkeen Pöysti ilmoitti, ettei hän aio vastaisuudessa osallistua hallituksen valmisteleviin neuvotteluihin.

– Se kertoo siitä, että yksittäisten sähköpostiviestienkin perusteella viranomainen, ministeri tai avustaja voi joutua harkitsemaan omaa toimintaansa uudelleen, Voutilainen sanoo.

Hallinto-oikeuden emeritusprofessori Olli Mäenpää on aiemmin kritisoinut STT:n haastatteluissa myös muita Marinin johtaman valtioneuvoston kanslian salauspäätöksiä, joissa salataan perusoikeuksien rajoittamista koskevien päätösten valmistelua. VNK salasi esimerkiksi STT:n pyytämät koronakoordinaatioryhmän asiakirjat vuosi sitten ja suunniteltuja liikkumisrajoituksia koskevat valmisteluasiakirjat tänä keväänä.

Aiemmin VNK luovuttanut viestejä

Marinin, hänen avustajiensa ja VNK:n virkamiesten sähköpostiviestien salaamista voi verrata aiempiin päätöksiin, joissa valtioneuvoston kanslia on linjannut sähköpostien avoimuudesta.

Marraskuussa Helsingin Sanomat (siirryt toiseen palveluun) ja Yle osasivat pyytää Marinin ja valtiovarainministeriön ex-kansliapäällikkö Martti Hetemäen sähköpostiviestejä. Valtioneuvoston kanslia luovutti medioille molempien viestit, joista kävi ilmi, että Marin arvosteli muita hallituspuolueita ja alueiden päättäjiä, jotka eivät tehneet hänen mielestään riittävästi epidemian leviämisen estämiseksi. Viestit myös paljastivat Marinin olleen aloitteellinen johtaja, joka oli jo lokakuussa pyytänyt selvittämään valmiuslain oikeudellista puolta.

Mäenpää ei näe tapausten välillä periaatteellista eroa, jonka perusteella toiset viestit luovutettiin ja STT:n pyytämät salataan. Voutilainen sen sijaan muistuttaa Hetemäen olleen viestien aikaan työelämäprofessori, joten käytännössä oli kyse kansalaiskirjeistä, jotka ovat korkeimman hallinto-oikeuden aiemman ratkaisun mukaisesti julkisuuslain piiriin kuuluvia viranomaisen asiakirjoja.

Hallinto-oikeus: Ministerien ja oikeuskanslerin viestit julkisia

Oikeuskansleri Pöystin ja ministereiden välisen sähköpostiviestinnän julkisuutta on käsitelty aiemmin myös hallinto-oikeudessa. Iltalehti (siirryt toiseen palveluun) kertoi huhtikuussa, että oikeuskanslerinvirasto (OKV) ei antanut Ylelle vuonna 2019 Pöystin sekä silloisten ministerien Juha Sipilän (kesk.) ja Anne Bernerin (kesk.) viestinvaihtoa. Yle oli pyytänyt saada oikeuskanslerin sähköpostit ja kirjalliset ohjeet, jotka liittyivät Bernerin siirtymiseen ruotsalaispankki SEB:n hallitukseen.

Iltalehden mukaan oikeuskanslerinvirasto tulkitsi viestien olevan sisäistä työskentelyä. Kyseessä olisi siten ollut sama peruste kuin mitä VNK käyttää nyt Marinin, hänen avustajiensa ja VNK:n virkamiesten viestien salaamiseen.

Helsingin hallinto-oikeuden mukaan viestit liittyivät kuitenkin liikenne- ja viestintäministerin tehtävässään käyttämään julkiseen valtaan, joten ne ovat julkisia. OKV valitti asiasta korkeimpaan hallinto-oikeuteen, joten asiasta ei ole vielä lainvoimaista päätöstä.

Mäenpään mukaan hallinto-oikeuden perustelut ovat hyvin laadittuja ja sama tulkinta sopii myös STT:n tietopyyntöön. Voutilaisen mukaan tapauksia voi myös verrata siinä mielessä, että molemmissa tapauksissa on kysytty oikeuskanslerilta mielipidettä.

Voutilainen: Arkistoituihin viesteihin sovellettava julkisuuslakia

Itä-Suomen yliopiston julkisoikeuden professori Tomi Voutilainen.
Tomi Voutilainen pitää VNK:n päätöstä ongelmallisena.Silja Viitala / Yle

Valtioneuvoston kanslia vetoaa päätöksessään olla luovuttamatta sähköpostiviestejä STT:lle myös asiakirjojen käsittelystä annettuun määräykseen. Voutilaisen mukaan asiakirjat on määrätty arkistoon siirrettäväksi arkistolainsäädännön mukaisesti, vaikka ne olisivat sisäistä työskentelyä varten laadittuja. Hänen mukaansa silloin niihin sovelletaan julkisuuslakia.

– Jos tietopyynnössä on yksilöitävissä viestit, joita on haluttu ja VNK pystyy toteamaan, mihin viesteihin tietopyyntö kohdistuu, arkistoimisen jälkeen on arvioitava, pitävätkö ne sisällään salassapidettävää tietoa. Jos ne eivät pidä sisällään salassapidettävää tietoa, ne on julkisuuslain perusteella annettava tietoa pyytäneille, Tomi Voutilainen sanoo.

Mäenpään mukaan VNK:n päätöksen ongelmana on ajatus, jossa kaikki valtioneuvoston sisäiset asiakirjat jäisivät julkisuuslain ulkopuolelle. Myös Voutilaisen mukaan julkisen vallan käyttöön liittyy valvontaongelma, jos lähdetään sellaisesta, että voidaan harkinnanvaraisesti antaa tai jättää antamatta asiakirjoja. Se voi johtaa siihen, että annetaan tarkoituksellisesti medialle vain sellaisia asiakirjoja ja viestejä, jotka ovat edullisia virkamiehelle tai poliitikolle.

Voutilainen kommentoi tapausta vielä alkuillasta sen jälkeen, kun oli käynyt ilmi, että viestejä oli vain yksi.

– Tänään on tullut tietoa, että ei ole edes ollut mitään viestejä, joita olisi lähetetty toiselle viranomaiselle, tässä tapauksessa pääministerin viestejä. Tämäkin asia olisi pitänyt ilmoittaa ja selvittää, onko viestejä vai ei, Voutilainen toteaa.

Hänen mukaansa jos jokin viesti löytyy, pitäisi erikseen arvioida, onko kyseessä viranomaisasiakirja vai ei. Hän muistuttaa myös poliittisten avustajien viestejä määrätyn arkistoitavaksi, jolloin ne kuuluvat julkisuuslain piiriin.

– Häilyvällä rajalla virkamiesten on oltava äärimmäisen varovaisia, ettei lähdetä tekemään mitään arviota, jossa poliittista taustaa olisi mukana, Voutilainen sanoo.

Juttuun on klo 12.15 ja klo 19.44 lisätty julkisoikeuden professori Tomi Voutilaisen Ylelle antamat kommentit.

Juttuun on klo 13.05 lisätty pääministeri Sanna Marinin twitter-viesti ja klo 13.36 Marinin esikunnan kommentti.

Juttua on täydennetty klo 15.10 STT:n päivitysten mukaisesti.

Juttua on täydennetty klo 17.36 pääministeri Marinin kommenteilla Portugalista.

Lue myös:

Liikkumisrajoituksia pidettiin välttämättöminä, kunnes eduskunnassa kaikki muuttui – näin Marinin hallituksen historiallinen hanke törmäsi seinään

Oikeuskansleri Pöysti vastaa arvosteluun liikkumisrajoituksista: Taustalla poikkeuksellinen kiire, avoimempi valmistelu tarpeen

Pöysti kertoo tänään omasta toiminnastaan hallituksen liikkumisrajoitusten valmistelun valvonnassa

Oikeushistorian professori kritisoi oikeuskansleria ja liikkumisrajoitusten valmistelua: "Lainvalmistelun taso on pettänyt aika pahasti"

Erikoinen kertomus – Näin tiedot Bernerin ehdokkuudesta SEB:n hallitukseen muuttuivat parissa päivässä