Ohisalo ja Poliisihallitus vastaavat väitteisiin poliisin rasistisesta toiminnasta – "Rasistinen asenne ei kuulu poliisin arvomaailmaan"

Poliisihallitus aikoo selvittää Ylen esiin tuomat poliisien kertomukset rasismista eri puolilta Suomea. Lisäksi Helsingin poliisilaitokselle on tehty selvityspyyntö romanien liikkeiden kirjaamisesta, jossa voi olla viitteitä etniseen profilointiin.

Maria Ohisalo pitää tärkeänä, että ongelmista keskustellaan julkisuudessa. Arkistokuva joulukuulta. Kuva: Pekka Tynell / Yle

Ylen haastattelemat poliisit kertovat nähneensä joidenkin kollegojen rasistista käytöstä. Havaintoja on tullut erilaisissa tehtävissä toimivilta poliiseilta.

Heidän mukaansa eri puolilla Suomea toimii yksittäisiä poliiseja, jotka käyttäytyvät virantoimituksessa epäasiallisesti ja rasistisesti.

Poliisihallituksen poliisiylitarkastaja Mikko Eränen toteaa, että Ylen kentältä tuoma viesti aiotaan ottaa puheeksi poliisipäälliköiden kanssa.

– Johtamisen kautta varmistetaan, että missään poliisin yksikössä ei ole tällaista rasistista toimintatapaa tai puhetta kenelläkään henkilöstöstä. Tämä lähtee arjen johtamisen tasolta.

Anonyymisti haastatellut poliisit kuvasivat viime vuosilta tapauksia, joissa kollegan rasistinen asenne etenkin maahanmuuttajia ja Suomen romaneja kohtaan on tullut esille. Kyse on lähinnä puheista, jotka ovat tulleet esille asiakaspalvelutilanteissa tai kenttäpoliisin työssä vähemmistöjä kohdatessa.

Eräsen mukaan poliisilla on nollatoleranssi rasismiin.

– Epäasiallinen käytös ja rasistinen asenne eivät kuulu poliisin arvomaailmaan.

Hän kertoo, että Ylen esiin tuomat poliisien kertomukset aiotaan selvittää.

– On tärkeää, että nämä kaikki tapaukset tulevat tietoomme. Voimme selvittää, onko näillä väitteillä perää. Jos tulee väite tai viite siitä, että on rikoksista kyse, ne siirretään matalalla kynnyksellä syyttäjälle tutkittavaksi.

Poliisihallitus selvittää, miksi romanien liikkeitä seurattiin

Perjantaina Yle kertoi, että Ylen saamien tietojen mukaan Helsingin poliisilaitoksessa on vuosien ajan harjoitettu systemaattisesti toimintaa, jossa on viitteitä etniseen profilointiin. Poliisilaitos piti kirjaa erityisesti Suomen romaniväestön liikkeistä pääkaupunkiseudulla.

Onko päällikkötasolla ymmärretty, että ihmisiä pitäisi kohdella tasa-arvoisesti?

– Tämä asia tuli Poliisihallituksen tietoon tämän viikon lopulla. Tästä on tehty selvityspyyntö Helsingin poliisilaitokseen. Asiaan on hankala ottaa kantaa ennen kuin tiedetään, mitä se pitää sisällään.

Jos rasistista toimintaa ilmenee poliisissa, millaisia sanktiota siitä voi seurata?

– Jos on esimerkiksi rasistisia väitteitä, käynnistetään pääosassa asioista virkamiesoikeudelliset prosessit. Se tarkoittaa, että asianomaisia virkamiehiä kuullaan esimiesten toimesta ja arvioidaan, antaako se aihetta jatkotoimenpiteisiin. Voi tulla kyseeseen esimerkiksi varoitus tai huomautus. Jos on viitteitä, että olisi syyllistytty rikolliseen toimintaan, siirrämme matalalla kynnyksellä asiat eteenpäin syyttäjälle, joka tekee poliisirikosten osalta arvion.

Ohisalo: Ministeriöllä ja poliisijohdolla on keskustelun paikka

Myös sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) toteaa, että rasismille ja syrjinnälle pitää olla nollatoleranssi.

– Jos on tilanteita, joissa on toimittu tavalla, joka ei ole tämän nollatoleranssin kanssa linjassa, pitää tunnustaa ja tunnistaa ne tehdyt asiat ja pyrkiä korjaamaan toimintaa koko kentän tasolla, että ihan jokainen poliisissa työskentelevä poliisihenkilö tai siviili tunnistaa perusperiaatteet. Lain mukaan perus- ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen on viranomaistoiminnan keskiössä.

Ohisalon mukaan on tärkeää, että ongelmista keskustellaan julkisuudessa.

– Me käymme poliisijohdon kanssa keskustelua ministeriön suunnasta ja ohjaamme poliisia tulosohjauksella. Myös poliisin operatiivisen toiminnan tasolla on käytävä keskustelua entistä enemmän, että voimme koulutuksen kautta lisätä ihmisten tietoisuutta asioista.

Lisää aiheesta: