Hyppää sisältöön

Terrafamen kaivos toimii vieläkin Talvivaaran ympäristöluvalla – ja nyt uuden luvan ratkaisu siirtyy jälleen

Terrafamen ympäristölupaa on käsitelty avissa kohta kolme vuotta. Yhtiön toiminta on muuttunut paljon ja lupaa varten on tarvittu lisäselvityksiä. Yhtiö hakee muun muassa lisäystä metallien tuotantoon ja jätevesien sulfaattimäärään korotuksia.

Terrafamen teollisuusalueen pääportti kuvattuna 21. syyskuuta 2020. Kuva: Jarmo Nuotio / Yle

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on siirtänyt Sotkamossa monimetallikaivosta pyörittävän Terrafamen koko toiminnan ympäristöluvan käsittelyä jo kolmannen kerran. Uusi kuulutusaika päättyy 28. toukokuuta.

Terrafame on lähettänyt aville uuden ympäristöluvan hakuun liittyvää materiaalia useita kymmeniä tuhansia sivuja sekä satoja karttoja ja kaavioita. Julkinen aineisto on kaikkien halukkaiden luettavissaLupa-tietopalvelussa. Tiedostoja on reilu 1 150 kappaletta, joista osassa on jopa puolentuhatta sivua.

Pohjois-Suomen aluehallintovirastolla on suuret paineet saada Terrafamen päälupa pian valmiiksi. Virastosta kerrotaan, että mikäli sitä ei saada käsiteltyä ennen elokuun lomia, se tulee pian lomien jälkeen.

Ensimmäiset mutkat matkassa heti

Ensimmäisen ympäristölupahakemuksen Terrafame joutui jättämään hieman hätäpäissään, koska Vaasan hallinto-oikeus muutti konkurssiin ajautuneen edeltäjäyhtiön, Talvivaaran ympäristöluvan määräaikaiseksi. Toiminta olisi loppunut kokonaan, mikäli lupaa ei olisi haettu vuoden 2017 elokuun loppuun mennessä.

Terrafame haki 31.8.2017 ympäristölupahakemuksessa toiminnan kaivostoiminnan laajentamista, metallituotannon nostoa, uraanituotannon aloittamista ja useita jätealueiden muutoksia. Yhtiö myös haluaa korottaa jätevesien päästörajoja Talvivaaran aikaisista rajoista.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto teki ensimmäisen kuulutuksen juuri ennen vuoden 2017 joulua. Pian sen jälkeen Vaasan hallinto-oikeus palautti aluehallintoviraston käsiteltäväksi useita jätteiden käsittelyyn liittyvä päätöksiä.

Muun muassa vaarallisen jätteen kaatopaikkana toimivat vesienkäsittelysakkasäkit saivat käytännössä siirtotuomion. Aluehallintovirasto kuulutti ympäristölupahakemuksen uudestaan 19.3.2020.

Samaan aikaan yhtiössä herättiin siihen, että pelkkä nikkelin ja muiden metallien tuotanto ei riitä pitämään yhtiötä pinnalla. Se päätettiin muuttaaakkukemikaalitehtaaksi osana valtio-omistajan, Suomen Malmijalostuksen suunnitelmia.

Aikaa kului ja yhtiö joutui ottamaan käyttöön uuden jätealueenvastoin ympäristölupaa, koska aiemmat alueet olivat täynnä. Käytännössä yhtiö kehittyy nopeammin kuin lupabyrokratia pysyy perässä.

Vuosi 2020 oli poikkeuksellisen sateinen Kainuussa. Yhtiön edeltäjän Talvivaaran yksi monista kompastuskivistä oli heikko varautuminen edes yhteen sateiseen vuoteen. Nyt aluehallintovirasto halusi tietää, kuinka Terrafame selviäisi, jos sateisia vuosia tulisi kaksi peräkkäin.

Tämä ja kymmenkunta muuta selvitettävää kohtaa suunnitelmissa vuosien 2020 ja 2021 alkuvuoden aikana aiheutti sen, että lupa kuulutettiin nyt jälleen kerran. Kolmas kuulutus samasta hakemuksesta annettiin huhtikuun lopulla 2021.

Nyt Terrafame hakee muun muassa muutoksia vaarallisen jätteen kaatopaikan perustamiseksi kipsisakka-alueen ulkopuolelle. Tämä kaatopaikka on ollut lupaehdoissa mukana jo vuodesta 2007 asti, mutta vielä ei kumpikaan alueella toimiva yhtiö ole saanut sitä rakennettua.

Ympäristövakuuteen tulossa roima korotus

Yhtiö joutuu laskemaan ympäristövakuuden uudestaan. Nykyinen vakuus määriteltiin 107 miljoonan euron suuruiseksi vuonna 2017. Se tulee nousemaan vähintään 24 prosenttia, eli arvonlisäveron verran.

Terrafame esittää 130 miljoonan euron vakuutta. Vertailun vuoksi: Sodankylässä sijaitsevan Kevitsan kaivoksen vakuus oli aiemmin noin kolmanneksen Terrafamen vakuutta pienempi, mutta uusi vakuus Kevitsalla on tuo sama 130 miljoonaa euroa.

Lisäksi Terrafamen sivukivi on luonteeltaan vaikeampaa, joten voi odottaa aluehallintoviranomaisen vaativan vakuutta nostettavaksi. Kolmanneksen nosto tarkoittaisi noin 170 miljoonan euron vakuutta.

Yhtiö hakee myös muutoksia surullisenkuuluisan kipsisakka-altaan toimintaan. Allas vuosi Talvivaaran aikana kolme kertaa, koska pohjarakenne petti liian suuren paineen takia. Vuodoista aiheutui ympäristölle merkittäviä vahinkoja. Nyt Terrafame aikoo nostaa jo suljettavaksi määrättyjen sakka-altaiden pinnankorkeutta kiinteyttämällä kipsisakkaa siten, että siitä saisi muotoiltua alueen mäeksi.

Aluehallintoviranomaisen on myös ratkaistava, hyväksyykö se pitkäaikaiseen käyttöön primääriliuotusalueella tehdyt paikkaukset ja uudelleenrakentamiset pohjan turvarakenteissa huomattuihin reikiin. Reikiä on raporttien mukaan ollut huomattavan paljon ja se on aiheuttanut primäärilioksen valumista maapohjaan. Primääriliotusalue on jouduttu ympäröimään kaivoilla, jotka pumppaavat jatkuvasti pohjavettä takaisin liuotuskiertoon.

Lisäksi yhtiö selittää Nuasjärveen laskettujen sulfaattipitoisten vesien vähyyttä sateisena vuonna 2020 sillä, että purkuputki ei ole toiminut kunnolla. Siitä ei ole saatu laskettua vettä läpi niin paljon kuin rakennettaessa on suunniteltu.

Vikaa on etsitty putkesta monella keinolla ja oletettavasti se on myös löydetty. Syy virtauksen vähyyteen oli Kolmisoppijärven alueella putkeen muodostunut ilmatulppa. Selityksen löytyminen on yhtiölle tärkeä paitsi putken toimivuuden kannalta, myös siksi, että se haluaa korotuksia Nuasjärveen toimitettavien sulfaattivesien määriin.

Kolmas kerta toden sanoo?

Terrafame aikoo myöskunnostaa Talvivaaran aikanaan pilaaman Salmisen järven, koska järven teollisuusalueen puoleista osaa tarvitaan yhtiön laajentumissuunnitelmissa.

Helmikuussa 2020 Terrafame sai valtioneuvoston luvan uraanierotukseen. Tammikuussa 2021 yhtiö sai akkukemikaalitehtaanympäristöluvan.

Nyt kolmannen kerran annettu kaivoksen toiminnan pääluvan kuuluttaminen tarkoittaa, että paikalliset asukkaat, kunnat ja yritykset ottavat kantaa, voiko yhtiön esittämät lupaehdot hyväksyä. Normaalisti tämän jälkeen aluehallintovirasto harkitsee, millaisilla lupaehdoilla tehdas tai laitos voi toimia.

Luvasta on mahdollisuus valittaa useissa oikeusasteissa ja valituskierros kestää useamman vuoden. Prosessissa lupaa voidaan kiristää, höllentää tai jopa perua kokonaan.

.
.