Hyppää sisältöön

Lukioiden ja ammattioppilaitosten opiskeluhuoltopalvelut heikkenivät jyrkästi viime keväänä

Lääkärin ja terveydenhoitajan palvelujen saatavuus heikkeni noin puolessa oppilaitoksista. Psykologipalvelujen saatavuus heikkeni noin joka neljännessä lukiossa ja noin joka kolmannessa ammatillisessa oppilaitoksessa.

Psykologipalvelujen saatavuus heikkeni noin joka neljännessä lukiossa ja noin joka kolmannessa ammatillisessa oppilaitoksessa. Kuva: Silja Viitala / Yle

Lukioiden ja ammattioppilaitosten lääkärin, terveydenhoitajan, psykologin ja kuraattoreiden palvelujen saatavuus heikkeni merkittävästi koronaepidemian ensimmäisen aallon aikana keväällä 2020. Tulokset käyvät ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja Opetushallituksen tekemistä tiedonkeruista. Tiedonkeruuseen vastasivat viime syksynä lähes kaikki Manner-Suomen lukiot ja ammattioppilaitokset.

Vastausten perusteella lääkärin ja terveydenhoitajan palvelujen saatavuus heikkeni noin puolessa oppilaitoksista. Psykologipalvelujen saatavuus heikkeni noin joka neljännessä lukiossa ja noin joka kolmannessa ammatillisessa oppilaitoksessa. Kuraattoripalvelut supistuivat joka viidennessä oppilaitoksessa.

– On voinut olla sellaista vaikutusta, että jos opiskelija on jo ollut jonkun opiskeluhuoltopalvelun tai -tuen piirissä, vaikka niin, että hänellä on ollut säännöllisiä käyntejä kuraattorille tai terveydenhoitajalla, niin on mahdollista, että nämä käynnit ovat loppuneet. Tuki on siis voinut katketa, ja hän on jäänyt ikään kuin tyhjän päälle, THL:n ylilääkäri Marke Hietanen-Peltola arvioi STT:lle.

Hietanen-Peltola muistuttaa, että korona-aika on lisännyt nuorten ahdistuneisuutta.

– Oppilaitoksen palvelut ovat opiskelijan näkökulmasta ne helpoiten lähestyttävät palvelut, joista voi mennä hakemaan apua, jos on vaikka paha olo. Ja jos siellä ei olekaan ollut sitä tuttua terveydenhoitajaa, niin onhan se iso juttu, kun nämä ovat ihan niitä ensi linjan palveluita.

Palvelujen saatavuutta on Hietanen-Peltolan mukaan heikentänyt terveydenhoitajien ja lääkärien siirtäminen muihin tehtäviin sekä kuraattori- ja psykologipalvelujen tarjoaminen etäpalveluina. Muutos on ollut samansuuntainen myös perusopetuksessa.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kehitys pysähtyi lukioissa

Tiedotteen mukaan oppilaiden hyvinvointia, terveyttä ja yhteisöllisyyttä edistävän toimintakulttuurin pitkään jatkunut hyvä kehitys näyttää pysähtyneen. Tämä ei selity yksin koronaepidemialla. Lukioissa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kehitys on tiedonkeruun mukaan pysähtynyt, ja joissain lukioissa se on jopa vähentynyt.

Samalla erot oppilaitosten välillä ovat kasvaneet. Ammatillisessa perustutkintokoulutuksessa vastaavaa muutosta ei ollut nähtävissä, ja hyvinvointia ja terveyttä edistävä toiminta on osittain jopa parantunut.

Sen sijaan liikuntaa on lisätty sekä lukioissa että ammatillisessa perustutkintokoulutuksessa opiskelupäivään. Yli puolet lukioista ja ammatillisen koulutuksen toimipisteistä ilmoitti, että sisäliikuntatiloja hyödynnetään opiskelupäivän aikana muulloinkin kuin liikuntatunneilla.

Puolet lukioista ja yli puolet ammattioppilaitoksista tekee yhteistyötä opiskeluterveydenhuollon kanssa opiskelijoiden liikkumisen edistämiseksi.

THL:n ja Opetushallituksen tiedonkeruut tehtiin syksyllä 2020.

.
.