Hyppää sisältöön

Tuore kysely: Kaivostoiminta ei ole tuonut lisää asukkaita Sodankylään –  väestönkasvun esteenä pidetään asuntopulaa

Tuoreen Lapin yliopiston tekemän kyselytutkimuksen mukaan suuri osa kuntalaisista pitää vuokrien ja omistusasuntojen hintoja korkeina ja asuntojen sekä tonttien saatavuutta huonona, mikä on rajoittanut esimerkiksi kaivosten työntekijöiden asettumista paikkakunnalle.

Kevitsa ja Sakatti työllistävät Sodankylässä suoraan 600 ihmistä. Suuri osa kaivosten työntekijöistä asuu kunnan ulkopuolella. Kuva on Kevitsan kaivosalueelta. Kuva: Raimo Torikka / Yle

Sodankylän kunnan väkimäärä on laskenut, vaikka pelkästään Boliden Kevitsa ja Anglo American Sakatti työllistävät suoraan lähes 600 ihmistä.

Asukasmäärä on ollut laskussa vuodesta 1995 lähtien vuosia 2011-2013 lukuun ottamatta, vaikka kaivostoiminta on kasvanut noin kymmenessä vuodessa kunnan suurimmaksi työnantajasektoriksi.

Bolidenin työntekijöistä noin kolmasosa ja AA Sakatin työntekijöistä lähes puolet asuu kunnan ulkopuolella.

Lapin yliopiston toteuttaman Kaivostoiminnan koetut vaikutukset Sodankylässä -kyselytutkimuksen mukaan työntekijöiden asettumista paikkakunnalle rajoittaa osaltaan asuntopula.

Kyselyn vastaajista 57 prosenttia piti vuokrien ja omistusasuntojen hintoja korkeina ja 42 prosenttia asuntojen sekä tonttien saatavuutta huonona. Vastauksissa arvosteltiin muun muassa asumisen huonoa hinta-laatu-suhdetta.

Kyselyyn vastasi lähes 300 sodankyläläistä, joista valtaosa arvioi, että kaivostoiminta on vaikuttanut kunnan kehitykseen myönteisesti.

Myös vuosina 2016 ja 2018 tehdyissä kyselyissä tulos oli sama.

Kunnanjohtaja Petri Härkönen: Asunto-ohjelma on tekeillä

Kunnanjohtaja Petri Härkösen mukaan Sodankylän asunto-ongelma on tiedostettu ja parhaillaan kuntaan ollaan laatimassa asuntorakentamissuunnitelmaa, joka mahdollisimman monipuolisesti palvelisi uusia kuntalaisia.

– Sodankylään luodaan mahdollisuuksia kolmen tason asuntorakentamiselle. Meillä on loistopaikoille suunniteltuja, kalliimpia tonttialueita, on tavallisille perheille suunnattuja tonttialueita hyvien palvelujen äärellä ja myös yksinasuville on suunnitteilla omaa asuntotuotantoa.

Petri Härkösen mukaan asuntorakentamista Sodankylään on lisättävä huomattavasti tulevina vuosina.

– Tarpeet lisääntyvät entisestään, kun uudet kaivoshankkeet edistyvät. Tähän mennessä ei ole kyetty tarpeeksi ajoissa varautumaan kysyntään ja tällä hetkellä asuntotarjonta ei vastaa niitä toivomuksia, joita ihmisillä on tänä päivänä.