1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. pelastuslaitokset

Itä-Suomen aluehallintovirasto vaatii Pohjois-Savon pelastuslaitosta korjaamaan palvelutasoaan Kuopion ja Siilinjärven rajalla

Avin mukaan pelastuslaitos on ollut paikalla Vuorela–Toivala-alueen kiireellisissä pelastustehtävissä usein liian hitaasti. Mikäli tilanne ei seuraavien kahden vuoden aikana olennaisesti parane, alueella selvitellään tarvetta uudelle pelastuasemalle.

Pelastustoimen mukaan Vuorela–Toivala-alueen tehtävät painottuvat liikenneonnettomuuksiin. Kuva: Laura Ruuskanen / Yle

Itä-Suomen aluehallintovirasto vaatii pelastustoimea korjaamaan palvelutasoaan Siilinjärven ja Kuopion välisellä raja-alueella.

Aluehallintoviraston mukaan pelastuslaitoksen toimintavalmiusajan tavoite on jäänyt kiireellisissä pelastustehtävissä huomattavasti alle vähimmäistavoitteen Vuorelan, Toivalan ja Sorsasalon alueella.

Avin selvityksen mukaan kiireellisissä pelastustehtävissä ensimmäinen yksikkö saavutti toimintavalmiusajan tavoitteen 19 prosentissa tehtävistä ja pelastustoiminnan toimintavalmiusajan tavoite tavoitettiin 22 prosentissa tehtävistä, kun vähimmäistavoitteena on vähintään 50 prosenttia tehtävistä.

Mikäli tilanne ei seuraavien kahden vuoden aikana olennaisesti parane, käynnistetään tarveselvitys mahdollisen uuden pelastusaseman rakentamisesta.

Pohjois-Savon pelastustoimi tuo vastineessaan esille, että toiminta-aikavaateen ylitys ei ole keskimäärin suuri, joten esimerkiksi lähtö- ja ajoaikoja nopeuttamalla saadaan jo parannusta asiaan.

Lisäksi pelastustoimen mukaan Vuorela–Toivala-alueen tehtävät painottuvat liikenneonnettomuuksiin. Pelastustoimen mielestä uuden pelastusaseman rakentamista kustannustehokkaampi vaihtoehto on parantaa alueen liikenneturvallisuutta. Alueen omistajakunta Siilinjärvi onkin tekemässä katuverkostoon toimia, kun alueelle kaavoitetaan lisää asuntoja.

Pohjois-Savon pelastuslaitos järjestää alueen kuntien ja aluepelastuslautakunnan kanssa yhteisen tilaisuuden 18. toukokuuta, ja tilaisuuden asialistalla on myös Vuorela–Toivala–Sorsasalo-alueen pelastustoimen palvelutasoasia. Johtopäätösten jälkeen pelastustoimi käsittelee palvelutason korjausehdotuksia aluepelastuslautakunnan kesäkuun kokouksessa.

Juttua muokattu 14.5.2021 klo 12.32: Muokattu mainintaa, että avi käynnistäisi tarveselvityksen uudesta pelastusasemasta.