Hyppää sisältöön

Päijänteen kaivossuunnitelmista tehty viisi valitusta hallinto-oikeuteen – yhtiö pitää malminetsintävarauksen toistaiseksi ennallaan

Varauspäätöksestä on jätetty määräaikaan mennessä viisi valitusta Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Brittitaustainen malminetsintäyhtiö Pallagen on tehnyt noin 500 neliökilometrin laajuisen varauksen Asikkalassa, Sysmässä ja Heinolassa.

Kalkkisten kylä on tehdyn varausalueen sisällä. Kuva: Mika Moksu / Yle

Päijänteen rannoille tehty malminetsintävaraus on edennyt hallinto-oikeuden pöydälle.

Varauksesta tehdyissä valituksissa nostetaan esiin useita ongelmakohtia, sekä myös yksi muotovirhe. Valittajien mukaan etenkin alueen laajuus on tarpeeton.

Valituksen ovat jättäneet Itä-Hämeen luonnonsuojeluyhdistys, Kalkkisten seudun kyläyhdistys ja Lusin kalastuskunta, ja lisäksi kaksi yksityishenkilöä.

"Edellytykset aloittaa kaivostoiminta eivät ole uskottavia"

Itä-Hämeen luonnonsuojeluyhdistys vaatii ensisijaisesti varauspäätöksen kumoamista. Yhdistyksen mukaan Pallagenin edellytykset aloittaa kaivostoiminta alueella eivät ole uskottavia. Toissijainen vaatimus on, että varausaluetta pienennetään.

Heidän mukaansa Pallegen ei myöskään ole aito kaivosyhtiö.

Luonnosuojeluyhdistyksen mukaan myös alueen asukkaiden maaomaisuuden arvon alenee, vaikka lupapäätös ei vielä mahdollistakaan kaivostoiminnan aloittamista.

Varauspäätöksen laajuus loukkaa heidän mielestään perustuslain omaisuuden suojaa ja yhdenvertaista kohtelua koskevia lainkohtia.

"Varausalue on huomattavan iso"

Kalkkisten seudun kyläyhdistys puolestaan vaatii koko poikkeuksellisen laajan varausalueen päätöksen hylkäämistä.

Heidän mukaansa aiempi, pienempi varausalue, jolla tehtiin etsintöjä jo osoitti, että malminetsintään ei kannata ryhtyä.

Tuon alueen viideltä kiinteistön omistajalta on saatu valtakirja, jossa he ilmoittavat kielteisen kantansa malminetsintään heidän maillaan.

Kyläyhdistys vetoaa etenkin alueen luontoarvoihin ja siihen, että alueella on paljon kesämökkeja ja virkistyskäyttöä.

"Kaivostoiminta vaarantaa alueen ainutlaatuisen luonnon"

Lusin yhteisen vesialueen osakaskunta vaatii myös, että Tukesin pitää hylätä varausilmoitus kokonaisuudessaan.

Osakaskunnan mukaan Tukes ei ole varauspäätöksessään tutkinut varausilmoituksen merkitystä kaivoslain edellyttämällä tavalla.

Kalastuskunta vetoaa hallinto-oikeuteen, jotta se jo tässä vaiheessa arvioisi varauspäätöksen lainmukaisuutta ja kumoaisi ekologisesti ja yhteiskunnallisesti kestämättömän päätöksen.

Lusin kalastuskunnan mielestä kaivoshanke tulisi pysäyttää tai ainakin estää siitä aiheutuva haitta ja vahinko tiukoilla määräyksillä.

Kuva: Laura Merikalla / Yle

Yksityishenkilöiden tekemistä valituksista toinen keskittyy muotovirheeseen. Alkuperäisessä ilmoituksessa valitusosoitteeksi oli merkitty Itä-Suomen hallinto-oikeus, vaikka oikea osoite on Hämeenlinnan hallinto-oikeus.

Toinen valituksen tehnyt yksityishenkilö on vantaalainen. Hän on huolissaan pääkaupunkiseudun juomaveden laadusta. Hänen mukaansa kaivuu-ja näytteenottotyöt saattavat johtaa Helsingin seudun vesihuollon tuhoutumiseen veden ja ympäristön saastumisen seurauksena.

Pallgen ei ole toistaiseksi pienentämässä varausaluetta

Pari viikkoa sitten Pallagen ilmoitti, että se harkitsee varaustaan uudelleen. Yhtiön tiedottaja kuitenkin kommentoi Ylelle sähköpostitse, että varausilmoituksen tilanne ei ole toistaiseksi muuttunut.

Yhtiön edustaja ei ole antanut aiheesta haastattelua useista pyynnöistä huolimatta.

Voit keskustella aiheesta lauantai-iltaan klo 23:een saakka.

Lue myös:

.
.