1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Hyrynsalmi

Hyrynsalmella todettiin ensimmäiset koronatartunnat

Tartunnat todettiin varhaiskasvatuksen perhepäivähoidossa. Karanteeniin on asetettu 15 henkilöä.

Hyrynsalmi
Uutsivahti-sovelluksen Läheltä-toiminnon esittelykuva

Hy­ryn­sal­men var­hais­kas­va­tuk­sen per­he­päi­vä­hoi­don yh­des­sä ryh­mäs­sä on to­det­tu ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja. Täl­lä het­kel­lä sai­ras­tu­nei­ta on yk­si ai­kui­nen ja yk­si lap­si.

Ta­pauk­sen joh­dos­ta on ase­tet­tu ka­ran­tee­niin 15 hen­ki­löä, jois­ta osa on lap­sia.

Koronatapaukset ovat ensimmäiset, jotka on todettu hyrynsalmelaisissa asukkaissa.

– On toki oletettavaa, että rauhallisessakin tilanteessa koronatapauksia nousee esille, toteaa Kainuun vs. pandemiapäällikkö Tuomo Erola.

Al­tis­tu­mi­sa­jan­koh­ta hoi­to­ryh­mäs­sä on ollut maanantaina 10. toukokuuta ja keskiviikkona 12. toukokuuta välisenä aikana.

Tar­tun­nan­jäl­ji­tys on osit­tain kes­ken, ei­kä tar­tun­nan läh­tees­tä tai mah­dol­li­sis­ta li­säal­tis­tuk­sis­ta tois­tai­sek­si ole li­sä­tie­toa. Kai­nuun so­ten tar­tun­nan­jäl­ji­tys on yh­tey­des­sä asia­no­sai­siin hen­ki­löi­hin jat­ko-oh­jei­ta var­ten.

Oi­rei­den il­maan­tues­sa tai li­säoh­jei­ta var­ten pyy­de­tään ot­ta­maan yh­teyt­tä KAKS:n ko­ro­na­tes­tin ajan­va­raus­nu­me­roon 040 165 0020.

Lisää Kainuun uutisia Yle Areenassa: kuuntele, katsele ja lue mitä lähelläsi tapahtuu.