Hyppää sisältöön

Eduskunnan työjärjestykseen kiirehditään selkeämpiä sääntöjä elpymispakettisekasorron vuoksi – Antti Rinne: ei vaikutusta paketin käsittelyyn

Kokoomuksen Kai Mykkänen uskoo perustuslakivaliokunnan rakentavan työjärjestykseen asialliset oikeudet pöydälle jättämiseen niin, ettei pöydälle jättäminen ole viivytyksen väline.

SDP:n Kimmo Kiljunen, perussuomalaisten Ville Tavio ja Antti Rinne (sd.) puhuivat elpymispakettikeskustelun tauolla eduskunnassa perjantaina 14. toukokuuta. Kuva: Jani Saikko / Yle

Eduskunnan työtä ohjaavia säännöksiä eli työjärjestystä pyritään uudistamaan kiireellä, koska EU:n suurta elpymispakettia koskeva keskustelu ajautui sekasortoiseen tilanteeseen eduskunnassa perjantaina. Epäselvyyttä oli muun muassa siitä, miten ja kuinka monta kertaa asian voi laittaa eduskunnassa keskustelun aikana pöydälle.

Perustuslakivaliokunnan puheenjohtajan Antti Rinteen (sd.) mukaan asiantuntijat pyritään saamaan koolle jo lähipäivinä, jotta perustuslakivaliokunta voi aloittaa asian käsittelyn.

– Selvitetään työjärjestyksen asianomaiset määräykset, Rinne sanoo.

Rinteen mukaan mahdollista uudistustyötä koskeva selvitys vaatii, että asiantuntijat saadaan paikan päälle. Rinne arvioi asiantuntijoiden kokoamisen vievän muutamia päiviä.

– Tämän jälkeen valiokunta käsittelee asiaa muiden asioiden rinnalla ja lomassa. Mahdollisimman pian, Rinne sanoo.

Perustuslakivaliokunnassa on käsiteltävänä parhaillaan muun muassa jättimäistä sote-uudistusta koskevan lausunnon valmistelu.

Rinteen mukaan asiassa edetään niin nopeasti kuin mahdollista. Uudistustyön etenemisen tarkempaa aikataulua Rinne ei lähde vielä tässä vaiheessa tarkemmin arvioimaan.

– Vaikea tässä vaiheessa arvioida, koska minulla ei ole käsitystä, miten hyvin asiantuntijoilla on aikataulussaan tilaa ja miten he ehtivät tähän asiaan paneutua.

Rinteen mukaan työjärjestys on ilman muuta saatava selvemmäksi. Epäselvyydet kesken istunnon ovat omiaan heikentämään kansalaisten luottamusta poliittiseen järjestelmään. Se vaikuttaa myös eduskunnan toimintakykyyn.

Perussuomalaiset esitti elpymispakettia koskevan hallituksen esityksen pöydälle panoa, mutta eduskunnan puhetta johtanut varapuhemies Tarja Filatov (sd.) kieltäytyi tästä eduskunnan työjärjestykseen vedoten.

Filatovin senhetkisen tulkinnan mukaan saman asian voisi panna pöydälle vain kerran, ja SDP oli pannut saman asian pöydälle jo aiemmin keskiviikkona.

Perussuomalaiset oli asiasta eri mieltä. Perussuomalaiset esitti, että Filatovin yöllinen päätös tulisi saattaa perustuslakivaliokunnan tutkittavaksi.

Filatov ilmoitti myöhemmin yllättäen muuttaneensa kantaansa, ja että seuraavaksi äänestettäisiin perussuomalaisten esittämästä pöydälle panosta. Eduskunta äänesti kumoon perussuomalaisten esityksen siirtää käsittely kesäkuulle.

– Jos miettii eduskuntakäsittelyä tämän elpymisrahaston ja monivuotisen rahoituskehyksen ympärillä, niin täytyy sanoa, että ei tämä kunniaksi ole eduskunnalle ja instituutiolle, jos tämmöisiä sotkuja pääsee syntymään pöydälle laittamisen suhteen, Rinne sanoo.

– Mielestäni kaikkien kannalta on järkevää, että asiat ovat selvät, kun puhutaan kansallisesta parlamentista ja sitä julkisuutta halutaan varjella.

Kokoomuksen Mykkänen: Tarvitaan pelisäännöt, jotka toimivat tilanteesta riippumatta

Oppositiopuolue kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen pitää eduskunnan työjärjestykseen liittyvien epäkohtien selkiyttämistä erittäin tärkeänä.

– Onhan se erikoista, että puhemiehistö ja eduskunnan kanslia tekevät pöytäämisen mahdollisuudesta tulkinnan, jota sitten seuraavana päivänä ei voidakaan noudattaa, koska tulkinta on niin epäselvä tämän työjärjestyksen osalta.

Mykkänen toivoo pelisääntöjä, jotka ovat sovellettavissa tilanteesta riippumatta.

Mykkänen toteaa, että perussuomalaisten pöytäämisesitykset otettiin kuitenkin lopulta käsittelyyn ja äänestettiin kumoon.

– Sellaista esitystä he eivät tehneet, jota käsittelyyn olisi otettu.

Mykkäsen mielestä jälkipuheille ei näin ollen jää tilaa.

Mykkänen korostaa, että pöydälle jättäminen on oikein käytettynä tarpeellinen keino, esimerkiksi, kun halutaan lisätietoa käsiteltävänä olevasta asiasta.

– Tietyissä tilanteissa se muuttuu ihan puhtaasti vääristellyksi keinoksi niin, että yritetään ainoastaan pitkittää asian käsittelyä äänestyttämällä pöydälle jättämisestä jatkuvasti.

Mykkänen uskoo perustuslakivaliokunnan rakentavan työjärjestykseen asialliset oikeudet pöydälle jättämiseen niin, ettei pöydälle jättäminen ole viivytyksen väline.

Mykkäsen mielestä kiirehtimistä tärkeämpää on nyt se, että työ tehdään huolella.

Keskustan Kurvinen: Menettelytapojen pitää olla selkeitä

Myös keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen pitää uudistusta tarpeellisena.

– Asioista olemme usein eduskunnassa erimieltä ja politiikkaan kuuluu vääntäminen, mutta kyllä menettelytapojen pitää olla selkeitä kaikille, Kurvinen sanoo.

Kurvisen mukaan lakivaliokunta arvioi, miltä osin on tarpeellista antaa pykäliä selkeyttäviä tulkintoja ja lausuntoja.

– Tuovat varmasti esiin, jos tarvitaan lakimuutoksia myös pykäläteksteihin. Luotan valiokunnan työhön, Kurvinen sanoo.

Rinne korostaa, että ensi tiistaina äänestykseen tulevan EU:n suuren elpymispaketin käsittelyyn perustuslakivaliokunnan työllä ei ole vaikutusta. Elpymispaketin hyväksyminen vaatii eduskunnassa kahden kolmasosan enemmistön.

– Tämän osalta edessä on enää äänestys, perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Antti Rinne sanoo.

Lisää aiheesta:

Eduskunta pääsee äänestämään EU:n elvytyspaketista ensi tiistaina – tutkijan mukaan pidempi viivytystaistelu olisi voinut kääntyä perussuomalaisia vastaan

Suomen hyväksyntä EU:n elpymispaketille tarvitaan kesän aikana – elvytysrahaa on tarkoitus laittaa liikkeelle syyskuussa

Analyysi: Perussuomalaiset ei halunnut päästää pääministeriä elvytyskeskustelusta kuin koiraa veräjästä, mutta sai myös itse haukut