1. yle.fi
 2. Uutiset
 3. koulu-uudistus

Onko 5.- ja 6.-luokkalaisten paikka yläkoulun teinien joukossa? – kouluverkosta tuli Raisiossa kevään kuuma puheenaihe

Monellako koululla ja millaisella ikäjaolla perusopetusta annetaan Raisiossa tulevaisuudessa? Eniten väännetään kättä kahdesta suuresta yhtenäiskoulusta, joissa yläkouluun sijoitettaisiin myös viidennet ja kuudennet luokat.

Vaisaari on tällä hetkellä Raision ainut yläkoulu. Sitä käyvät 7.–9.-luokkalaiset. Kouluverkkouudistuksessa Vaisaareen rakennettaisiin kokonaan uusi koulu, jossa olisi 5.–9. luokkia. Kuva: Päivi Leppänen / Yle

Raisiossa on nykyisin kymmenen perusopetuksen koulua. Tekeillä oleva uudistus tiivistäisi kouluverkon seitsemään kouluun.

Enemmän kuin koulujen lakkauttaminen vanhempia ja kuntapäättäjiä puhuttaa nyt ikäluokkajako. Se ei olisi Suomen kouluissa kovinkaan yleinen.

Ohjausryhmän (Ohry) mallissa, josta kaupunginvaltuustolta odotetaan päätöstä, on viisi alakoulua 0–4-luokkineen. Yhtenäiskouluja tulisi kaksi ja niihin luokat 5–9.

Nykyisin Raisiossa on vain yksi yläkoulu, Vaisaari (siirryt toiseen palveluun), joka on jo vuosia ollut Suomen suurin yksittäinen yläkoulu. Tällä hetkellä siellä on oppilaita noin 700.

Ohryssä toinen yhtenäiskouluista olisi juuri Vaisaari, mutta se rakennettaisiin kokonaan uudestaan. Uuden ikäluokkajaon yhtenäiskouluista toiseen tuli 550 oppilasta ja toiseen 650 oppilasta.

Käytöstä poistuisivat kokonaan Konsan, Krookilan, Kaanaan, Tikanmaan ja Tahvion nykyiset koulut.

Raision nykyinen kouluverkko 2021
Suunnitelma Raision uudeksi kouluverkoksi
Liu'uttamalla kuvan keskellä olevaa nuolta voit vertailla, millainen Raision kouluverkko on nyt (2021) ja millainen siitä tulisi ohjausrymän mallin mukaan. Lähde: konsulttiyhtiö WSP:n tekemä Raision palveluverkkoselvitys (8.2.2021)

Osa raisiolaisvanhemmista ja kuntapäättäjistä on ollut kouluverkkoasiassa hyvin aktiivisia. He ovat muun muassa keränneet adressiin (siirryt toiseen palveluun) uudistusta vastustavien nimiä. He ovat olleet myös lukuisia kertoja yhteydessä asiaa valmisteleviin virkamiehiin ja kouluverkkoselvityksen tehneeseen konsulttiin

Mikä vanhempia ja päättäjiä kouluverkkouudistuksessa pelottaa? Kyse on monihaaraisesta huolikimpusta. Yle Turku listasi osan huolenaiheista, joihin kyselijät eivät tunne saaneensa vastausta.

 • Onko 5.- ja 6.-luokkalaisten (10–12-vuotiaiden) oikea paikka teini-ikäisten yläkoululaisten kanssa?
 • Isot 550–650 oppilaan koulut – tutkimusten mukaan (siirryt toiseen palveluun) levottomuus, käytöshäiriöt ja syrjäytymisriski kasvavat suurissa kouluissa
 • THL:n suosittelemaa lapsivaikutusten arviointia ei tehty ennen vuoden 2019 luokkajakopäätöstä. Keväällä 2021 tehty arviointi on monen vanhemman ja päättäjän mielestä epämääräinen ja puutteellinen. Siinä ei ole kuultu lapsia eikä hyödynnetty sote-ammattilaisten osaamista.
 • 1.–9.-luokkien yhtenäiskouluista on Suomessa kokemuksia ja tutkimustuloksiakin, mutta ikäluokkajaosta 5.–9. on kokemuksia vähän ja tutkimustulokset puuttuvat kokonaan. Onko uhkarohkeaa uudistaa koko Raision kouluverkko tälle pohjalle?
 • Millaisia ryhmäkokoja yhtenäiskouluihin on laskettu?
 • Kasvavatko oppilasryhmien koot? Saadaanko sitä kautta konsulttiyhtiön laskemaa säästöä?
 • Laskelmissa oppilaskohtaiset toimintakulut on laskettu keskiarvona 1.–9.-luokista. Tulos vääristyy, kun 5.–9.-luokkien kouluissa on “kalliimpia yläkoululaisia” selvästi enemmän.
 • Vertailluista kouluverkkomalleista käytetyt luvut ja laskelmat eivät ole keskenään vertailukelpoisia
 • Jos alakouluista lähtevät 5. ja 6. luokat pois, miten suunnitelmissa on huomioitu luokanopettajien vuosiviikkotuntien vähennys?
Vaisaari on ollut vuosia suurin yksittäinen yläkoulu Suomessa. Kuva: Päivi Leppänen / Yle

Kauaskantoiselle päätökselle toivotaan aikalisää

Raision kaupunginvaltuusto päätti 12. huhtikuuta palauttaa asian uuteen valmisteluun äänin 23–20. Vaatimuksena oli, että tehdään kunnolla dokumentoitu lapsivaikutusten arviointi sekä järjestetään valtuustoseminaari ja kuntalaisten tiedotustilaisuus.

Valtuustoseminaari ja kuntalaisten infotilaisuus pidettiin kyllä 3. toukokuuta, mutta osa vanhemmista ja päättäjistä sanoo, että kyse oli enemmänkin luennosta. Esitettyihin kysymyksiin ei ehditty vastata. Lisäksi lapsivaikutusten arviointi todettiin jo tehdyksi.

Kaupunginhallituksen jäsen Jukka Rantala (kesk.) on sanonut, että koko kouluverkon uudistaminen on Raision historian isoin uudistus (Rannikkoseutu-lehti 14.5.2021). Rantala kannatti kaupunginhallituksessa Kristiina Engströmin (vihr.) esitystä, että tässä vaiheessa rakennettaisiin vain Vaisaareen uusi koulu ja muuten kouluverkon jatkokäsittely jätettäisiin seuraavalle valtuustolle.

Myös 850 nimeä keränneessä adressissa toivotaan, että päättäjät ottaisivat aikalisää. jotta myös päiväkotiverkosto ja erityisopetusjärjestelyt ehditään selvittää.

Keskustelu Raision uudesta kouluverkosta on välillä kiristynyt kiivaaksikin. Vastustajia on kritisoitu asiaa tuntemattomiksi, vaikka aktiivisimpien vanhempien joukossa on monia opettajia, koululääkäri ja Tyksin lastenlääkäri.

Säästöjen vuoksi vai ei?

Raisiolaisäiti Johanna Koivisto on yksi uutta kouluverkkoa vastustavan adressin liikkeellepanijoista. Koulumaailma on hänelle tuttu, sillä hän on itsekin matemaattisten aineiden opettajana naapurikunnassa.

– Todella vähän on huoltajien huolta otettu kuuleviin korviin. Psykiatrian ja terveysalan ammattilaisten näkemyksetkin on aika lailla unohdettu tässä asiassa.

– Yli 500 ja 600 oppilaan koulut eivät enää tue oppilaan hyvinvointia, muistuttaa raisiolaisäiti Johanna Koivisto tutkimustuloksista. Kuva: Päivi Leppänen / Yle

Koivisto kertoo, että perusteluksi uudistukselle on lähinnä sanottu taloudelliset seikat. Konsultin laskelmissa vuosittaiseksi säästöksi on mainittu 2,4 miljoonaa euroa.

– Vaikka itsellänikin on matematiikkataustaa, en ymmärrä malleja, joita ohjausryhmän laskelmissa on käytetty. Niissä on paljon aukkoja.

Kaupunginjohtaja Eero Vainio kiistää, että kyseessä olisi ensisijaisesti säästöohjelma. Hän perustelee tilannetta sillä, että Raisiossa on Vaisaaren koulun lisäksi kaksi muuta koulua, jotka tulevat teknisen käyttöikänsä päähän tämän vuosikymmenen aikana.

– Nyt on oikea hetki miettiä, millainen olisi optimaalinen kouluverkko. Sen takia ei kannata tehdä kaikkea täsmälleen, niin kuin ennenkin on tehty.

– En ole missään kunnassa nähnyt, että kouluverkkouudistus menee läpi ilman vastustusta, toteaa Raision kaupunginjohtaja Eero Vainio. Kuva: Päivi Leppänen / Yle

Epäilyksiä herättänyttä ikäluokkajakoa Vainio perustelee nivelvaiheen pehmentämisellä.

– Näin pystyttäisiin loiventamaan kynnystä, joka on luokanopetuksesta aineenopetukseen siirtymisen välillä.

Valtuusto maanantaina totisen paikan eteen

Raision kouluverkkouudistuksen herättämässä kiistelyssä on loputtomasti yksityiskohtia, jotka ovat nousseet esiin loppusuoralla, ennen valtuuston käsittelyä.

Vanhemmat kokevat, että konsultin tekemät laskelmat ovat epämääräisiä. Toisaalta virkamiehet eivät vanhempien mielestä ota huomioon kasvatuksen, psykologian tai nuorisopsykiatrian asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kouluverkon uudistaminen ottaa aina, jokaisessa kunnassa, koville. Näin on myös Raision kaupunginjohtaja Eero Vainio todennut. Joka tapauksessa Raisiossa on nyt kyse kauaskantoisesta ratkaisusta.

Kaupunginvaltuusto saa ohjausryhmän esityksen uudeksi kouluverkoksi eteensä maanantaina 24. toukokuuta.

Voit keskustella aiheesta Yle-tunnuksella sunnuntaihin 23.5. klo 23 asti.

Lue lisää:

Osa vanhemmista huolissaan Raisioon suunniteltujen yhtenäiskoulujen vaikutuksesta pienempien lasten kehitykseen

Raisio peruuttaa kouluverkkouudistuksessa – kahden yläkoulun malli kokonaan uuteen valmisteluun