1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. lentoliikenne

Ylen vaalikone: Enemmistö Meri-Lapin ehdokkaista on valmis tarvittaessa tukemaan Kemi-Tornion lentoliikennettä

Ylen vaalikonevastausten mukaan 55 prosenttia merilappilaisista kuntavaaliehdokkaista on valmiita tarvittaessa tukemaan Kemi-Tornion lentoliikennettä. Suurinta valmius on Torniossa. Myönteisimmin suhtautuvat kokoomuksen ja keskustan ehdokkaat.

Meri-Lapin kuntavaaliehdokkailta on Ylen vaalikoneessa kysytty heidän valmiuttaan tarvittaessa tukea kunnan rahoilla Kemi-Tornion lentoliikennettä. Väitteeseen kantansa ilmaisseista 247 ehdokkaasta 135 eli noin 55 prosenttia olisi valmis raottamaan kunnan kukkaron nyörejä, jos se olisi lentoliikenteen jatkumiselle välttämätöntä.

Ylen vaalikoneeseen on Meri-Lapin kuntavaaliehdokkaista vastannut hiukan alle puolet, 47,9 prosenttia.

Ylen vaalikone löytyy osoitteesta vaalikone.yle.fi (siirryt toiseen palveluun).

Tällä hetkellä ei ole kaavailuja, joiden mukaan Meri-Lapin kunnat osallistuisivat lentoliikenteen kustannuksiin. Vuoden loppuun asti lentoyhteydet hoidetaan valtion tilaamana ostoliikenteenä. Tavoite on, että sen jälkeen lentoliikenne jatkuisi markkinaehtoisena.

Torniossa enemmistö ehdokkaista suopeita tukemiselle

Lentoliikenteen taloudelliseen tukemiseen löytyy eniten valmiutta Torniossa. Vaalikonevastausten mukaan kaksi kolmasosaa torniolaisehdokkaista suostuisi lentoliikenteelle annettavaan tukeen.

– Toimiva lentoyhteys on koko talousalueelle erittäin tärkeä. Mikäli yhteyden turvaaminen tulevaisuudessa vaatii kunnan ja kuntien rahallista tukea, on tätä vaihtoehtoa tarkasteltava, perustelee perussuomalaisten ehdokas myönteistä kantaansa.

Tornion kuntavaaliehdokkaista Ylen vaalikoneeseen on vastauksensa jättänyt puolet.

Mistä sinun kunnassasi puhutaan? Kuuntele Kuntarundi-podcast.

Kuva: Yle

Kemissä ei innostuta

Kemiläiset ehdokkaat suhtautuvat lentoliikenteen avustamiseen nihkeämmin kuin torniolaiset kollegansa. 82:sta vaalikonevastauksen antaneesta tukeen valmiita on 39 ja sitä vastustavia on 43. Ylen vaalikoneessa ehdokkaiden tehtävänä on ottaa kantaa lauseeseen "Kunnan tulee tarvittaessa tukea rahallisesti Kemi-Tornion lentoliikennettä, jotta lentoyhteys alueelle säilyy".

Kemissä eniten ehdokkaiden vastauksia keräsi vaihtoehto "jokseenkin eri mieltä".

– Valtio voisi tukea rahallisesti lentoliikennettä hiljaisille kentille, kunnalla ei tähän varaa ole. Toinen vaihtoehto on radan parantaminen niin, että junalla pääsisi nopeammin liikkumaan, kommentoi Kemissä SDP:n listoilla oleva ehdokas.

Kuva: Yle

Keminmaassa puntit tasan

Keminmaassa lentoliikenteen tukemiseen valmiiden ja siitä kieltäytyvien ehdokkaiden joukko jakautuu lähes tasan. Vaalikonevastauksen jättäneistä 28 on valmis rahan käyttöön, ajatusta vastustaa 26 ehdokasta. Kaksi keminmaalaisehdokasta ei ota väitteeseen kantaa.

Suosituin vastausvaihtoehto Keminmaan ehdokkaiden joukossa on "jokseenkin samaa mieltä".

– Mielestäni kunta voi olla tukemassa sitä, että lentokenttä saadaan pidettyä alueella, toteaa keminmaalainen keskustan ehdokas vastauksessaan.

Keminmaassa ehdokkaita on yhteensä 108, joista Ylen vaalikoneeseen on osallistunut 56.

Kuva: Yle

Vastahankaisimpia lentoliikenteen tukemiselle ovat pienten merilappilaiskuntien eli Tervolan ja Simon ehdokkaat. Tervolalaisista vaalikonevastaajista 13 ei innostu ajatuksesta tukea Kemi-Tornion lentoliikennettä.

Jyrkimmän kannan ajatukseen ottaa viisi ehdokasta.

– Ei ole kunnan tehtävä olla tukemassa lentoliikennettä. Kuuluu valtion tuen piiriin, perustelee Tervolan vasemmistoliiton listoilla oleva ehdokas.

Tervolan 49 ehdokkaasta Ylen vaalikoneeseen on vastannut 23.

Tervolassa ja Simossa vaihtoehtoinen yhteys tarjolla

Simon 36 ehdokkaasta Ylen vaalikoneen on täyttänyt seitsemän. Heistä kaksi suhtautuu lentoliikenteen tukemiseen jyrkän kielteisesti, kaksi varauksellisen kielteisesti ja kolme varauksellisen myönteisesti.

Tiukan taloudenpidon lisäksi tervolalaisten ja simolaisten näkemyksiä voi selittää se, että molemmista kunnista ovat suhteellisen helposti saavutettavissa paremmat lentoyhteydet kohtuullisen matkan päästä.

Tervolan keskustasta Rovaniemen lentoasemalle on runsaat 80 kilometriä. Simon keskustaajamasta Asemankylältä Oulun lentokentälle on matkaa runsaat 90 kilometriä. Sekä Tervolan että Simon keskustasta matka Kemi-Tornion lentoasemalle on vajaat 40 kilometriä.

Kuva: Yle

Kokoomus ja keskusta suopeimmat

Puoluekannan mukaan lentoliikenteen rahalliseen tukeen eniten valmiutta löytyy keskustan ja kokoomuksen ehdokkailta. Molempien puolueiden ehdokkaista 63 prosenttia suostuisi käyttämään kunnan rahoja tähän tarkoitukseen.

Kokoomuksessa valmius tukeen on hivenen suurempi kuin keskustassa. Vaalikoneväittämän kanssa täysin samaa mieltä olevien kokoomusehdokkaiden osuus on 23 prosenttia, keskustassa vastaavasti 16 prosenttia.

Meri-Lapin kokoomuslaisista Ylen vaalikoneeseen on osallistunut 30 ja keskustalaisista 74 ehdokasta.

Myös vasemmistoliitossa valmiutta

Tukeen valmiita on hienoinen enemmistö myös vasemmistoliiton ja sitoutumattomien, käytännössä Keminmaalaisten parhaaksi -ryhmän joukossa. Molemmissa 52 prosenttia on tukeen valmiita ja 48 prosenttia vastustaa sitä.

Vasemmistoliittolaisia vastaajia Ylen vaalikoneessa on 43 ja sitoutumattomia 21.

SDP ja perussuomalaiset nihkeämpiä

Kielteiselle puolen kallistuvat SDP:n, perussuomalaisten ja vihreiden ehdokkaat. SDP:n ehdokkaiden joukossa vaakakupit ovat lähes tasan, sillä taloudellista tukea vastustaa 51 prosenttia ja 49 prosenttia on siihen tarvittaessa valmiita.

Perussuomalaisten ehdokkaiden joukossa vastustus on aavistuksen kovempaa: 54 prosenttia vastaan ja 46 prosenttia puolesta. Tiukin kanta on vihreillä, joista 57 prosenttia on kielteisellä kannalla. Tosin Ylen vaalikoneeseen on vastannut vain seitsemän vihreiden ehdokasta.

SDP:n ehdokkaista Ylen vaalikoneeseen on Meri-Lapissa osallistunut 38 ja perussuomalaisten ehdokkaista 35.

Lentoliikenteen tukemiseen ilmaisi kantansa lähes 99 prosenttia vaalikoneeseen vastanneista ehdokkaista. Eri vaihtoehtojen saama kannatusosuus on laskettu mielipiteensä ilmaisseiden joukosta.