1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. vaalikoneet

Kumpi voittaa, luontoarvot vai työpaikat? Ylen vaalikone kertoo puolueiden arvoeroista Keski-Suomessa

Kuntavaaleissa paikallisten ehdokkaiden mielipiteet voivat poiketa hyvinkin paljon oman puolueen valtakunnallisista näkemyksistä. Samoin mielipiteiden kirjo puolueiden sisällä on suurta. Tämä käy ilmi myös vaalikoneessa, kun puntarissa ovat vastakkain ympäristöarvot ja työpaikat.

Kuva: Yle

Vaaliohjelmat linjaavat eri ryhmittymien yhteisiä tavoitteita kesäkuun kuntavaaleissa. Ylen vaalikone paljastaa kuitenkin, että kuntavaaliehdokkaiden näkemykset vaihtelevat suurestikin paitsi puolueiden välillä myös niiden sisällä.

Tämä näkyy esimerkiksi luontoarvoja ja työpaikkoja puntaroivassa vaalikoneväitteessä.

Perussuomalaisten keskisuomalaisista ehdokkaista 75 prosenttia on vaalikoneessa sitä mieltä, että ympäristö- ja luontoarvoista voidaan joustaa, jos siten voidaan luoda työpaikkoja.

Myös SKP:n ja Liike Nytin vaalikonevastaajien enemmistö tinkisi Keski-Suomessa ympäristöarvoista työpaikkojen hyväksi.

Keski-Suomen vaalikoneeseen vastanneista vihreistä puolestaan vain kolme prosenttia joustaisi ympäristö- ja luontoarvoista työpaikkojen luomiseksi. Vasemmistoliiton ehdokkaista näin ajattelee noin kymmenesosa, pienen Kristallipuolueen vastaajista viidennes.

Avoimen puolueen, Eläinoikeuspuolueen ja Feministisen puolueen yksittäiset vaalikonevastaajat eivät tinkisi luontoarvoista lainkaan.

Useimpien puolueiden sisällä ehdokkaiden näkemyksissä on siis kuitenkin enemmän tai vähemmän näkemyseroja.

Esimerkiksi keskustan vaalikonevastaajista Keski-Suomessa tasan puolet hyväksyisi ympäristö- ja luontoarvoista tinkimisen, toinen puoli ei.

Luontoarvojen ja työpaikkojen luomisen puntarointi jakaa mielipiteet tasan myös RKP:n, Sinisen tulevaisuuden ja Suomen Kansa Ensin -puolueen harvalukuisissa riveissä.

Kokoomuksen ja kristillisdemokraattien ehdokasjoukoissa hajontaa on enemmän. Kokoomuksen keskisuomalaisehdokkaista alle puolet olisi valmis joustamaan luontoarvoista työpaikkojen luomiseksi, kristillisdemokraateista vain hieman useampi.

Vaalikoneeseen vastanneista SDP:n keskisuomalaisehdokkaista luontoarvoista tinkisi työpaikkojen hyväksi vajaa kolmannes, sitoutumattomista lähes saman verran.

Vaalikonetta pääsee käyttämään osoitteessa https://vaalikone.yle.fi/kuntavaalit2021 (siirryt toiseen palveluun).

Voit keskustella puolueista, ehdokkaista ja vaalikoneiden vastauksista 26.5. klo 23.00 saakka.