Hyppää sisältöön

OAJ ja Opetushallitus törmäyskurssilla tuetun oppimisen käytännöistä – OAJ kanteli asiasta eduskunnan oikeusasiamiehelle

Opetusalan ammattijärjestö valittaa, ettei Opetushallitus ole antanut selkeitä ohjeita tuetun oppimisen järjestämisestä. OAJ:n mukaan viranomainen on asettanut tukea tarvitsevat lapset kohtuuttomaan tilanteeseen.

OAJ:n mielestä Opetushallitus on laiminlyönyt velvollisuutensa ohjeistaa tuetun oppimisen järjestämisen. Kuva: Silja Viitala / Yle

Opetusalan ammattijärjestö OAJ on kannellut Opetushallituksen toimista eduskunnan oikeusasiamiehelle. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun OAJ haluaa selvityttää viranomaisen toiminnan laillisuuden oikeusasiamiehellä.

OAJ kertoo ryhtyneensä toimeen, kun Opetushallitus ei ole lukuisista pyynnöistä huolimatta vastannut kysymyksiin tuetun oppimisen erilaisista muodoista ja järjestelyistä.

Järjestön mukaan Opetushallitus on laiminlyönyt laissa olevan määräys- ja ohjaamisvelvollisuutensa, kun se ei ole määritellyt, mitä erityiseen tukeen kuuluva erityisopetus tarkoittaa.

Kenellä on oikeus erityisopetukseen ja kuka sitä voi antaa?

OAJ on kysynyt, onko erityisen tuen oppilaalla aina oikeus erityisopetukseen ja kuka on kelpoinen antamaan erityisopetusta. Järjestö haluaisi myös selkeät ohjeet siitä, mikä ero on tehostetun ja erityisen tuen välillä.

Järjestö katsoo, että oleellinen ero tehostetun ja erityisen tuen välillä on kokoaikaisen erityisopetuksen antaminen tilanteessa, jossa pelkän osa-aikaisen erityisopetuksen antaminen ei enää riitä.

Osa-aikainen erityisopetus on sellaista, jota annetaan oppilaalle muun opetuksen ohessa. Oppilas saa tällöin kyseisessä oppiaineessa myös tavallista opetusta. Kokoaikaista erityisopetusta annetaan vain erityisen tuen oppilaille. Se tarkoittaa sitä, että jonkin oppiaineen kaikesta opetuksesta vastaa erityisluokan- tai aineenopettaja, OAJ selittää.

Uusi lakiluonnos nykyistäkin sekavampi

Kun asiasta ei kuitenkaan ole viranomaisen antamaa tarkkaa ja selkeää ohjeistusta, eri opetusmuotoja tulkitaan eri kunnissa ja kouluissa eri tavoin. Järjestön mukaan joissakin kunnissa hyödynnetään epäselvää tilannetta säästämällä kuluissa. Se asettaa lapset hankalaan ja eriarvoiseen asemaan, ja OAJ perusteleekin kanteluaan lapsen edun valvomisella.

Toinen peruste kantelulle on valmisteilla oleva lakiluonnos varhaiskasvatuksessa annettavalle kolmiportaiselle tuelle. OAJ:n mukaan lausunnolla oleva lakiesitys on jopa aiempaa lainsäädäntöä sekavampi.

Lue myös:

.
.