1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. talous

Yllättävä tulos: Työn tekeminen vapaa-ajalla voikin auttaa jaksamaan, kertoo tuore tutkimus

EU linjasi keväällä, että työntekijällä on oikeus sulkea työpuhelimensa ja sähköpostinsa työajan jälkeen. Uusi tutkimus kertoo, että vastoin yleistä käsitystä, tavoitettavuus työajan ulkopuolella voi auttaa vähentämään uupumusta. Samalla se voi olla tärkeä resurssi ajasta ja paikasta riippumattomassa työympäristössä.

Talous
Mies työskentelee kannettavan tietokoneen kanssa kotona.
Työnteko vapaa-ajalla vähentää rasitusta, jos siitä saa päättää itse. Kuvituskuva.Henrietta Hassinen / Yle

Työntekijän tavoitettavuutta työajan ulkopuolella pidetään yleensä epäkohtana, joka pitäisi korjata. Esimerkiksi Euroopan parlamentti vahvisti tammikuussa aloitteen, että työntekijällä on oikeus olla tavoittamattomissa työkanavissa vapaa-ajallaan. Aloitteen mukaan työntekijällä pitää olla oikeus sulkea työpuhelimensa ja sähköpostinsa ilman, että sulkemisesta seuraa työntekijälle hankaluuksia. Sen mukaan työstä irtautuminen on perusoikeus.

Siis: Työn tekeminen vapaa-ajalla voikin auttaa jaksamaan töissä.

Työstä irtautuminen voi olla monessa ammatissa hyvä asia, mutta asiantuntijatyössä töiden hoitaminen työajasta riippumatta voi lisätä hyvinvointia.

Näin kertoo tuore Jyväskylän yliopiston kieli- ja viestintätieteiden laitoksen professori Anu Sivusen ryhmän tuore, palkittu tutkimus. Tutkimuksessa seurattiin tuhansia tietotyöläisiä.

Sivusen ryhmän tulokset osoittavat, että työajan ulkopuolisella tavoitettavuudella on positiivinen yhteys koettuun työn hallinnan tunteeseen.

– Se liittyy siihen, milloin, missä ja miten työskennellään. Tämä on tärkeää, sillä suurempi autonomia voi osaltaan auttaa työntekijöitä vähentämään työnsä emotionaalista kuormittavuutta, Sivunen sanoo.

Sivusen tutkimus haastaa aiempia käsityksiä ja tutkimuksia. Kielteisistä vaikutuksista kertovien tutkimusten taustapäätelmänä on useimmiten, että työajan ulkopuolinen tavoitettavuus estää työntekijöitä saamasta tarvitsemaansa toipumisaikaa voimiensa keräämiseen ja henkiseen irtautumiseen työstä.

Jatkuvasti ei tarvitse olla tavoitettavissa, mutta jousto auttaa jaksamaan

Sivunen painottaa, että työasioiden hoitaminen työajan ulkopuolella ei tarkoita jatkuvaa tavoitettavuutta. Lisäksi hän painottaa, että tutkimus koskee vain tietotyötä, eikä kerro muunlaisesta työstä mitään.

– Työajan ulkopuolinen tavoitettavuus ei tarkoita, että työntekijän tulisi olla kaiken aikaa tavoitettavissa, vaan hän voi itse määritellä, milloin vastaa viesteihin. Tavoitettavuus ei merkitse jatkuvaa töissä olemista, vaan se tarjoaa mahdollisuuden organisoida työpäivä eri tavalla. Esimerkiksi sähköpostien katsominen oman ajankäyttönsä mukaan järkevällä tavalla parantaa työn hallintaa, Sivunen sanoo.

Hän kertoo, että joissain maissa ja organisaatioissa esimerkiksi sähköpostipalvelimet suljetaan työajan jälkeen. Vaikutus saattaa olla kuormittava ja rajoittaa mahdollisuuksia esimerkiksi etätöissä hoitaa asioita.

Jyväskylän yliopiston kieli- ja viestintätieteiden laitoksen professori Anu Sivunen
Jyväskylän yliopiston kieli- ja viestintätieteiden laitoksen professori Anu Sivusen ryhmän tutkimuksissa on havaittu, että asiaa ei tulisi tarkastella työelämästä pois kitkettävänä toiminnallisena epäkohtana, vaan pikemminkin työelämän sisäsyntyisenä piirteenä.Petteri Kivimäki / Jyväskylän yliopisto

Svusen ja kumppanien työajan ulkopuolista tavoitettavuutta käsittelevä artikkeli palkittiin 28.5.2021 International Communication Associationin konferenssissa yhtenä Organizational Communication -divisioonan parhaana julkaisuna. Kysymyksessä on viestinnän alan tärkein kansainvälinen konferenssi.

Työajan ulkopuolella työhön tarvittavat viestivälineet pitää saada sulkea ilman seurauksia – EU:n aloite ei vielä asetus

EU parlamentti linjasi siis talvella, että työntekijöillä on oikeus olla työhön liittyvien viestien tavoittamattomissa työajan ulkopuolella. Aloitteen mukaan on oikeus olla puheluiden, sähköpostien ja muiden viestien tavoittamattomissa vapaa-ajalla, viikonloppuvapailla ja lomapäivinä.

Aloitteen mukaan työstä irrottautumisen pitäisi olla perusoikeus.

Parlamentin työllisyyskomitea halusi kiinnittää huomiota kulttuuriin, jossa pitää olla koko ajan tavoitettavissa. Siitä saattaa olla haittaa työn ja elämän tasapainolle sekä fyysiselle terveydelle, hyvinvoinnille ja mielenterveydelle.

Suomessa eduskunta jakautui aiheen suhteen kahtia

Vuonna 2017 Yle kysyi eduskuntapuolueilta, tarvitaanko rajoituksia työviesteihin vapaa-ajalla. Taustalla oli Ranskassa voimaan tullut lainsäädäntö.

Yle kysyi eduskuntapuolueilta, olisivatko ne valmiit ajamaan Suomeen lakia, joka antaisi työntekijöille oikeuden sulkea älypuhelimensa ja olla vastaamatta tai seuraamatta työsähköpostiaan työajan ulkopuolella.

Puolueet jakautuivat kannoissaan selkeästi: Keskusta, perussuomalaiset, kokoomus, kristillisdemokraatit ja RKP eivät lämmenneet laille. Sen sijaan SDP, vasemmistoliitto ja vihreät tukivat ajatusta. Porvaripuolueiden mukaan asia pitää hoitaa työpaikoilla tai paikallisesti sopimalla, lakia pidetään aivan liian jäykkänä keinona.

Jyrkimmin työntekijöiden vapaa-aikaa suojelevaa lakia vastusti perussuomalaiset. Vihreät olivat valmiita ottamaan suoraan Ranskan mallin käyttöön.

Työaikalaki toi viime vuonna joustoja

Suomessa työaikalaki muuttui vastikään vuoden 2020 alussa. Voimaan tullut uusi työaikalaki toi työntekoon lisää joustoja. Työnantaja voi teettää aiempaa vapaammin vuorotyötä, jaksotyötä ja yötyötä

Uusi työaikalaki antaa työnantajien päättää työajoista vapaammin. Joustot toimivat myös työntekijöiden hyväksi.

EU:n työlainsäädäntö määrittää EU-maiden lakien vähimmäisvaatimukset. Jos siis aloitteesta tulee direktiivi, se tulee vaikuttamaan myös Suomessa.

Lue myös:

Luetko sinäkin työsähköposteja lomalla, vaikka ei ole pakko? Suomalaiset tekevät Euroopan eniten töitä vapaa-ajalla

Joka kolmas työntekijä kokee, ettei ehdi tehdä työtään riittävän hyvin – Sairaanhoitaja: ”Viidessä minuutissa ei ehdi kysyä kuulumisia"

Työntekijää ei välttämättä saa enää tavoitella vapaa-aikana – EU-parlamentti esittää työntekijöille oikeutta olla rauhassa työajan ulkopuolella

Onko työpaikallasi tehty kirjallinen etätyösopimus? Iso joukko suomalaisia siirtyi tekemään töitä kotoa, mutta töistä sopiminen unohtui

Aikaa kuluu tarpeettomiin etäpalavereihin, chat-keskusteluihin ja sähköposteihin – työntekijät valittavat väsymystä, etenkin nuoret kovilla