1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. koulutus

Vaasan Sähköltä stipendejä energia-alasta innostuneille opiskelijoille

Vaasan Sähkö on lahjoittanut kouluille 10 000 euroa jaettavaksi stipendeinä. Stipendiraha jakautuu 30:lle koululle mm. Vaasassa, Mustasaaressa, Maalahdessa ja Laihialla.

Energia-alasta kiinnostuneille opiskelijoille jaetaan stipendejä. Kuva: Juha Kemppainen / YLE

Vaasan Sähkö jakaa koulujen päättymisen kunniaksi stipendejä alueen koulujen oppilaille ja opiskelijoille. Stipendejä on jaossa 10 000 euron arvosta energia-alasta innostuneille opiskelijoille.

Stipendiraha jakautuu yhteensä lähes kolmellekymmenelle Vaasan ja sekä mm. Mustasaaaren ja Laihian yläkoululle ja lukioiile sekä Vaasanseudun korkeakouluille ja muille oppilaitokselle.

Stipendirahan jakaminen keväisin koulujen päättäjäisiksi on Vaasan Sähkölle jokavuotinen tapa.

Stipendeillä halutaan kannustaa nuoria oppimaan.

- Vaasan Sähkö -stipendit ovat tärkeä osa vastuullisuustoimintaamme lasten ja nuorten parissa. Haluamme niillä kannustaa oppimiseen ja itsensä kehittämiseen, mutta toki myös edistää kiinnostusta energia-alaan, kertoo markkinointipäällikkö Tiina Lillbacka.

Stipendit jaetaan yhteistyössä oppilaitosten kanssa

Vaasan Sähkö on määritellyt tietyt jakoperusteet, mutta varsinaisen valinnan tekevät oppilaitokset itse. Yksi jakoperuste on hyvät vuorovaikutustaidot ja kyky tehdä yhteistyötä.

- Halusimme, että arvomme yhdessä tekeminen näkyisi myös stipendien jakokriteereissä. Meille kyky tuottaa uutta yhteistyössä muiden kanssa on toimintamme peruspilareita, kertoo Tiina Lillbacka.

Tavoitteena on löytää oppilaat ja opiskelijat, jotka ovat osoittaneet iinnostusta energia-alaan tai suoriutuneet hyvin teknisen alan tai sähköalan opinnoissa.

Stipendirahan saavat oppilaitokset:

Gymnasiet i Petalax

Hanken Svenska handelshögskolan i Vasa

Helsingin yliopisto (Vaasan oikeustieteellinen koulutus)

Högstadiet i Petalax

Korsholms gymnasium

Korsholms högstadium

Laihian lukio

Laihian yhtenäiskoulu

Merenkurkun koulu

Mustasaaren keskuskoulu

Onkilahden yhtenäiskoulu

Porvarinkadun koulu

Savilahden yhtenäiskoulu

Tegengrenin koulu

Vaasan ammattikorkeakoulu VAMK (tekniikka ja liikenne)

Vaasan lyseon lukio

Vaasan yliopisto (Smart Energy)

Vamia (tekniikka)

Variskan koulu

Vasa gymnasium

Vasa svenska aftonläroverk

Vasa övningsskola (yläkoulu)

Vasa övningsskolas gymnasium

Vöyrin yhteislukio

Yrkesakademin i Österbotten (tekniikka ja liikenne)

Yrkeshögskolan Novia (tekniikka)

Åbo Akademi (energiatekniikka, Vaasa)