1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Vantaanjoki

Veneenlaskupaikka vai epäonnistunut katutyö? Vantaanjoen tulviminen alikulussa aiheuttanut hämmennystä Riihimäellä

Vantaanjoen rautatiesillan kunnostaminen oli Väyläviraston vetämä hanke, ja heidän työjärjestyksensä vaati sillan kunnostamisen ensin. Riihimäelle olisi ollut edullisempaa kunnostaa ensin alajuoksun siltarummut.

Vantaanjoen ratasilta Riihimäellä kesäkuun alussa. Kuva: Ville Tiirikainen / Yle

Riihimäellä on kevään mittaan hämmästelty tulvivaa rautatien alikulkua Eteläisen Asemakadun ja Peltosaaren välillä. Kyseisessä kohdassa kevyenliikenteen väylä ja Vantaanjoki alittavat rautatien.

Vantaanjoki on tulvinut sillan kohdalla niin rajusti, että kevyenliikenteen väylää ei ole otettu käyttöön. Osin asfaltoitu väylä laskee suoraan veteen. Kaupunkilaisten ylläpitämässä Riihimäen Facebook-ryhmässä onkin muun muassa vitsailtu leikkisään sävyyn, että Riihimäki rakensi veneenlaskupaikan jokiuomaan.

Vaan mistä asiassa todellisuudessa on kyse? Yle otti asiasta selvää.

Katupäällikkö: “Toimenpiteet olisi pitänyt tehdä eri järjestyksessä”

Alikulku rakennettiin toissa vuonna samassa yhteydessä, kun Väylävirasto korjasi 100 vuotta vanhan Vantaanjoen ratasillan. Sillan korjaaminen oli osa Riihimäen ratapihan uusimistyötä ja pääradan liikenteen välityskyvyn nostamishanketta.

Riihimäen vt. katupäällikkö Maria Vasko kertoo, että ratapihan uusiminen on Väyläviraston vetämä hanke, ja heidän työjärjestyksensä vaati sillan kunnostamisen ensin.

– Tämä oli Riihimäelle epäedullinen työjärjestys. Vantaanjoen alajuoksun toimenpiteet olisi pitänyt tehdä ensin eli toimenpiteet olisi pitänyt tehdä eri järjestyksessä.

Vaskon mukaan ensin olisi pitänyt kunnostaa Kulmalan Puistokadun siltapaikka. Työt alueella aloitettiin vasta pari viikkoa sitten, mutta itse sillan ja uoman kimppuun ei vielä ole päästy.

– Viime vuonna valmistui Teollisuuskadun siltapaikka. Vielä ennen ratasiltahanketta olisi pitänyt myös tehdä Eteläisen Asemakadun alajuoksun siltapaikka ja jokiuoma Jokikylässä, Vasko luettelee.

Vasko kuitenkin korostaa, että kaupungille epäedullisesta työjärjestyksestä huolimatta Väyläviraston tekemät toimenpiteet olivat Riihimäelle positiivisia ja hanketta tehtiin yhteistyössä.

– Vantaanjoen ratasillan kunnostaminen on osa tulvariskien hallintaa. Näin saimme jokiuomalle isomman virtausaukon.

Valmis alikulkukin jouduttanee aika ajoin sulkemaan

Riihimäki halusi rakentaa Vantaanjoen sillan yhteyteen kevyenliikenteen väylän, koska Jokikylän ja keskustan välinen yhteys on määritelty asemanseudun yleissuunnitelmassa erittäin tärkeäksi.

Tulvariski on ollut kaupungin tiedossa, ja jo suunnitteluvaiheessa ennakoitiin, että alikulku joudutaan aika ajoin sulkemaan liikenteeltä. Vasko arvioi, että vaikka nyt tehtävillä siltatöillä tulvariskiä saadaankin pienennettyä merkittävästi, joudutaan alikulku todennäköisesti sulkemaan aika ajoin tulvimisen vuoksi.

– Meillä pitää olla sinne sulkemisvalmius, ettei kukaan suistu Vantaanjokeen. Sinne rakennetaan joko henkilötyönä suljettavat tai automaattisesti vedenpintaan reagoivat portit.

Suunnitelmat alikulusta valmiiksi tänä vuonna

Tällä hetkellä kaupunki vetää happea alikulun osalta, kunnes Vantaanjoen alajuoksun työt on tehty valmiiksi. Samalla pohditaan, millainen alikulusta lopulta tulee. Tavoitteena on, että suunnitelmat valmistuisivat vielä tänä vuonna.

Aiemmin alikulkuun kaavailtiin asfalttipintaa, mutta Vaskon mukaan se ei olisi tulvimisen vuoksi toimiva, koska pohjan rakennekerrokset saattavat vaurioitua veden vaikutuksesta.

– Hyvin todennäköisesti siihen voisi tulla esimerkiksi ritiläpinta, mitä pitkin sitten kuljetaan siinä sillan alla.

Vasko harmittelee, että alikulun tulvimisesta on aiheutunut haittaa kaupunkilaisille. Hän kuitenkin korostaa, että Vantaanjoen tulvariskien hallitsemiseksi tehdään ja on tehty suuresti työtä.

– Kevyenliikenteen väylä on valitettavasti jäänyt vähän tikunnokkaan näiden muiden merkittävien asioiden rinnalla, harmittelee Vasko.