1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Kemijärvi

Kemijärvellä halutaan selluhankkeen kiemuroiden puolueetonta selvitystä yli puoluerajojen

Kemijärvelle on puuhattu viisi vuotta uutta omaa sellutehdasta. Kaupunkipäättäjien rooli hankkeessa on hämmentänyt kemijärveläisiä alusta alkaen. 

Puolueeton selvitys selluhankkeesta saa niukan kannatuksen nykyisessä valtuustossa. Kuva: Timo Metsäjoki / Yle

Kemijärven nykyisessä kaupunginvaltuustossa niukka enemmistö kannattaa puolueettoman ulkopuolisen selvityksen tekemistä selluhankkeen vaiheista.

Viime aikoina paljastuneet hankkeen vanhojen ja uusien vetäjien kiistat ja uutinen toimistomurrosta https://yle.fi/uutiset/3-11914644 ovat lisänneet selvityshalua. Kysyimme valtuuston jäseniltä selvityksen tarpeellisuudesta.

Kysymys tehtiin sähköpostilla toukokuussa ennen kuin tuli tietoon, että Lapin poliisilaitos on käynnistänyt selluhankkeeseen liittyvän esitutkinnan.https://yle.fi/uutiset/3-11945740

Valtuutetuilta kysyttiin: Pitääkö mielestänne Kemijärven kaupungin ja kaupunkikonsernin yhtiöiden päätöksenteosta ja riskinotosta Boreal Bioref Oy:n perustamisvaiheesta alkaen nykyvaiheeseen, jossa hanke on siirretty Vataset Teollisuus Oy:lle, teettää ulkopuolinen, puolueeton selvitys kuntalaisia varten?

Kemijärven kunnanvaltuustossa on 27 jäsentä. Valtuutetuista 14 on vastannut kyllä ja yhdeksän ei. Kolme valtuutettua ei vastannut kysymyksiin. Yhden vastanneen mielestä kysymykseen ei voinut vastata kyllä tai ei.

Kyselyn perusteella valtuuston enemmistö on selvityksen kannalla. Valtapuolue keskustan valtuustoryhmän kysymys jakaa.

Selvityksestä päättäminen jää kohta kunnallisvaaleissa valittavan uuden valtuuston harkittavaksi.

Kaupungin riskisijoitus päätettiin ilman julkista keskustelua

Alkuaan Boreal Biorefinä tunnetun Kemijärven selluhankkeen yhtiön perustaminen vauhdittui talvella viisi vuotta sitten.

Helmikuussa 2016 Kemijärven kaupunginhallitus päätti julkisuudelta piilossa hyväksyä enintään puolen miljoonan riskisijoituksen perusteilla olleeseen hankeyhtiö Boreal Biorefiin.

Hyväksyminen tapahtui ohjeistamalla kaupungin kehitysyhtiö Kemijärven kehitys Oy tekemään sijoitus Boreal Biorefiin. Myöhemmin sijoitusohje alennettiin 350 000 euroon.

Päätös tehtiin ilman julkisuutta ja ilman valtuuston päätöstä riskisijoituksesta perustettavana olevaan yhtiöön. Samalla päätettiin, että yhtiön hallitukseen nimetään valtuuston silloinen puheenjohtaja Heikki Nivala (kesk.). Nivala osallistui kaupunginhallituksen kokoukseen valtuuston puheenjohtajana läsnä- ja puheoikeudella.

Boreal Bioref Oy aloitti toimintansa vain runsas viikko kaupunginhallituksen sijoituspäätöksen jälkeen ja merkittiin kaupparekisteriin maaliskuussa vuonna 2016. Tiedot ilmenevät Asiakastieto Oy:n keräämistä yritystiedoista.

Yrityshankkeen keskeisestä puuhamiehestä, valtuuston puheenjohtajasta Heikki Nivalasta tuli pikavauhtia paitsi Boreal Bioref Oy:n hallituksen jäsen myös puheenjohtaja, toimitusjohtaja ja yhtiön omistaja omistamansa Halla Oy -nimisen yhtiön kautta.

Keskittyäkseen selluhankkeen vetämiseen Nivala erosi kaupunginvaltuustosta ennen Boreal Biorefin rekisteröimistä ja hänen roolinsa hallinnossa ja omistajana tulivat julkisuuteen yhtiön rekisteröimisestä.

Nivala johti Boreal Biorefin sellutehdashanketta julkisuudessa vuoden 2020 lopulle asti. Loppuvuoden 2020 ja alkuvuoden 2021 tehtiin yritysjärjestelyjä, joissa Boreal Biorefin hanke siirrettiin Vataset Teollisuus Oy:lle.

Yritysjärjestelyjen sisällöt on salattu liikesalaisuuteen vedoten. Boreal Biorefin tuorein tilinpäätös on kahden vuoden takaa kesäkuulta 2019.

Asiakastieto Oy:n mukaan yhtiö on kieltäytynyt luovuttamasta tietoja osakkaista, yhtiöllä on perinnässä velkoja yli 160 000 euroa, ja yhtiön perinnän onnistumisennuste on erittäin huono ja konkurssiriski suuri.

Tätä ennen Kemijärven kaupunki irtisanoi tehdastontin vuokrasopimuksen Boreal Biorefin kanssa ja teki uuden sopimuksen Vataset Teollisuus Oy:n kanssa. Myös nämä yritysjärjestelyt ovat herättäneet Kemijärvellä julkisessa keskustelussa laajasti arvostelua salailusta.

Huolta kaupungin riskinotosta alusta alkaen

Kemijärven sellutehdashankkeen avoimuuden puute, jääviysepäilyt ja valtapuolue keskustaa jakavat erimielisyydet ovat ilmenneet koko hankkeen ajan. Arvostelua on herättänyt kaupungin riskinotto ja entisten sekä silloisten poliitikkojen mukanaolo hankkeessa.

Hyvä esimerkki huolesta on kemijärveläisen keskustalaisen vaikuttajan Janne Kaisanlahden pohdinta nettipäiväkirjassa https://jkaisanl.vuodatus.net/lue/2016/03/emijarvelta-kuuluu-ja-omia-kuulumisiani (siirryt toiseen palveluun)

maaliskuussa 2016 heti kaupungin riskisijoituksen ja päättäjien omistajaroolin tultua julkisuuteen

"Toivon, ettei kuntalaisten verorahoja, joilla tulee ylläpitää ihmisten peruspalveluita, käytetä ainakaan ilman tiukkoja sopimuksia ja vakuuksia yksityisten ihmisten yrityshankkeisiin", Kaisanlahti kirjoitti.

Kaisanlahti on kemijärveläinen keskustavaikuttaja ja juristi, joka oli kunnanvaltuuston jäsen vuoteen 2014. Kaisanlahti on toiminut muun muassa kansanedustaja Katri Kulmunin (kesk.) erityisavustajana, kun Kulmuni oli valtiovarainministerinä.

Useista puolueista olevat päättäjät sanovat nimettöminä, että riskisijoitusta koskeva päättäminen haluttiin pitää pois julkisuudesta, koska julkisuus olisi herättänyt turhaa keskustelua.

Heidän mukaansa salaamista julkisuudelta halusivat hankkeen puuhamiehinä olleet, entinen kaupunginjohtaja Timo E. Korva ja kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Heikki Nivala. Korva ja Nivala kiistävät jyrkästi vaatineensa sijoituspäätöksen salaamista.

Nivala pyrkii nyt takaisin valtuustoon keskustan listoilta kesäkuun kuntavaaleissa.

Tilintarkastajan epäily jääviydestä poiki tutkintapyynnön ja poliisi selvitteli asiaa jo kertaalleen

Kemijärven kaupungin tilintarkastaja Rauno Lohi katsoi tarkastusmuistiossa syksyllä 2017, että moni riskisijoitusohjeistuksesta päättäneeseen kaupunginhallituksen kokoukseen osallistuneista päättäjistä oli esteellinen.

Yle teki tilintarkastajan arviosta uutisen, jossa Nivala kiisti esteellisyytensä ja väitti ettei tiennyt tulevansa yhtiön hallintoon ja omistajaksi.https://yle.fi/uutiset/3-10177653

Lohen arvion oli pyytänyt tarkastuslautakunta, jonka puheenjohtaja oli Aulikki Imporanta (kesk.). Imporanta ja Nivalan ovat olleet kiistakumppaneita keskustan sisällä Kemijärven kuntapolitiikassa.

Imporanta teki jääviysepäilyistä tutkintapyynnön poliisille. Lapin poliisilaitos selvitteli Imporannan tutkintapyyntöä lähes kaksi vuotta ja päätti vuonna 2019, että asiassa ei ole syytä epäillä rikosta eikä esitutkintaa toimiteta.

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Imporanta ajoi tarkastuslautakunnassa läpi yksimielisen päätöksen syksyllä 2020, jonka mukaan kaupungin päätösten ja sen kehitysyhtiön Kemijärven kehitys Oy:n menettelystä hankkeessa pitää teettää erityistilintarkastus.

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus kumosi toukokuussa 2021 tarkastuslautakunnan päätöksen erityistilintarkastuksesta.

Oikeuden mukaan tarkastuslautakunnan päätös kaupungin elinten erityistilintarkastuksesta oli puutteellisesti valmisteltu. Itse tarkastuksen tarpeeseen oikeuden ei tarvinnut ottaa kantaa, koska asia kaatui menettelyvirheisiin.

Oikeus myös katsoi, että erityistilintarkastusta ei voi ulottaa tarkastuslautakunnan esittämällä tavalla kaupunkikonserniin kuuluvaan kehitysyhtiöön, vaan vain kaupungin omiin elimiin.

Erityistilintarkastusta ajanut Aulikki Imporanta erotettiin tarkastuslautakunnasta valtuuston selvällä enemmistöpäätöksellä. Erottamista valmistelemaan perustettu tilapäinen valiokunta katsoi Imporannan käyttäytyneen asiattomasti, kun tämä oli muun muassa soitellut päättäjille ja epäillyt heitä väärinkäytöksistä.

Poliisi ei ole kertonut kattaako nyt toukokuussa aloitettu esitutkinta selluhankkeesta myös samoja asioita kuin Imporannan vuoden 2017 tutkintapyynnön johdosta tehty selvitys.

Kaupunginjohtajan mukaan valtuusto hyväksyi riskisijoituksen

Viisi vuotta kaupunginhallituksen valtuuttaman riskisijoituksen jälkeen kaupunginjohtaja Atte Rantanen väittää yllättäen, että Kemijärven valtuusto päätti 350 000 euron riskirahasta selluhankeyhtiö Boreal Biorefille. Näin Rantanen vastasi toukokuun alussa Ylen kysymykseen mikä on kaupungin riski Boreal Bioref Oy:ssä.

– Kolmesataaviisikymmentätuhatta euroa edelleen. Se on meidän alkupääoma, minkä riskirahana valtuusto aikanaan on päättänyt, niin se on meidän kaupungin panostus tähän toimintaan.

Rantanen ei ole muuttanut vastaustaan, vaikka asiaa kysyttiin häneltä varalta sähköpostilla uudestaan Ylen tekemän haastattelun jälkeen. Kaupunginjohtajan näkemystä eivät tue kaupunginhallituksen kokouspöytäkirjat, eivätkä muiden päättäjien haastattelut.

Perussuomalaisten kaupunginvaltuutettu Juhana Kelloniemi tyrmää kaupunginjohtajan väitteen, että valtuusto olisi päättänyt riskisijoituksesta Boreal Biorefiin.

– Valtuusto ei ole tästä tehnyt päätöstä. Kaupungin hallintosäännön mukaan valtuusto päättää sijoitustoiminnasta, mutta tästä valtuusto ei ole tehnyt päätöstä. Raha on ohjattu kehitysyhtiön kautta, hyvin salaisesti ja jossakin vaiheessa tullut julkisuuteen. Usko, että jos ennakkoon olisi toimittu avoimemmin, ei oltaisi tässä tilanteessa tällä hetkellä, sanoo Kelloniemi.

Kelloniemen mielestä kaupungin ja koko kuntakonsernin päätöksenteosta selluhankkeessa pitäisi tehdä erityistilintarkastus. Kelloniemi ja Hannaliisa Sutinen tekivät talvella oikaisuvaatimuksen kaupunginhallituksen selluhankkeen yritysjärjestelyjä koskevasta päätöksestä.

Sutinen on epäillyt selluhankkeen laillisuuskysymyksiä ja ympäristövaikutuksia alusta alkaen osallistuen julkiseen keskusteluun. Sutinen oli edellisissä kuntavaaleissa kokoomuksen ehdokkaana ja nyt Tulevaisuuden Kemijärvi valitsijayhdistyksen listalla. Valitsijayhdistys on syntynyt osin selluhankkeen ristiriitojen vuoksi ja ehdokaslistalla on myös keskustalaisia kuten Imporanta.

Oikaisuvaatimuksessa epäillään kaupunginhallitusta kuntalain vastaisesta maaliskuussa 2021 tehdystä päätöksestä Kemijärven kehitys Oy:n omistajaohjauksessa. Ohjaus koski kehitysyhtiön aikanaan Boreal Biorefille myöntämän 350 000 euron pääomalainaehtoisen velkakirjan vaihtoa Vataset Teollisuus Oy:n pääomalainaehtoiseen vaihtovelkakirjaan.

Kaupunki julisti oikaisuvaatimuksen salaiseksi liikesalaisuutena. Kelloniemen ja Sutisen mukaan kaikki vaatimuksen tiedot on kerätty julkisista tiedoista. Kaupunginhallitus jätti oikaisuvaatimuksen tutkimatta tulkiten sen koskevan valmistelua.

Kaupungin tilinpäätökset ja vastuuvapaus on hyväksytty kaikilta selluhankevuosilta

Viimeksi Kemijärven kaupunginvaltuusto hyväksyi toukokuussa vuoden 2020 tilinpäätökset ja myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille. Hyväksymistä kannatti 21 valtuutettua ja vastusti kolme. Myös kaupungin ulkopuolinen tilintarkastaja, KMPG Oy:n Tapio Raappana oli esittänyt hyväksymistä ja vastuuvapautta.

Vuosi sitten tilintarkastaja Raappana huomautti kaupunginjohtoa, että Boreal Biorefille oli annettu vuonna 2019 tehdä 170 000 euron arvosta vesijohtotöitä tehdastontilla luotolla ja ilman vakuuksia.

Boreal Bioref jätti laskun maksamatta ja kaupunki yritti maksattaa rästinä olleen 145 000 euroa Vataset Teollisuus Oy:llä. Yhtiön mielestä velka ei kuulunut sen vastuulle. Lopulta kaupunginhallitus siirsi velan tehdastontin tasearvoon eli toistaiseksi velka jää kaupunkikonsernin tappioksi.