Hyppää sisältöön

Kilpailu todistusvalintapaikoista kiristyi – katso millaisella ylioppilastodistuksella pääsi lääkikseen, psykaan, oikikseen ja kauppikseen

Kilpailluilla aloilla vaadittiin jälleen huippuarvosanoja opiskelupaikan saamiseksi. Helsingin yliopiston lääkärikoulutuksessa vähimmäisraja on neljä laudaturia ja kaksi eximiaa. Kisa kiristyi eniten hammaslääkäriksi tai eläinlääkäriksi haluavilla.

Espoolainen Teresa Paatero aloittaa teknillisen fysiikan ja matematiikan opinnot Aalto-yliopistossa syksyllä. Paikka kilpaillusta diplomi-insinöörikoulutuksesta heltisi kevään ylioppilaalle kahdella laudaturilla ja yhdellä eximialla. Kuva: Petteri Sopanen / Yle

Kilpailu todistusvalintapaikoista oli kovinta tänäkin vuonna lääketieteellisellä alalla, jossa opiskelupaikkoja on vähän, mutta hakijoita paljon. Paikat olivat tiukimmassa Helsingin yliopistossa.

Yliopistoissa jaettiin ylioppilasarvosanojen perusteella vajaat 10 000 paikkaa. Kevään toisessa yhteishaussa korkeakoulupaikan sai todistuksella (siirryt toiseen palveluun) kaikkiaan lähes 22 000 hakijaa.

Todistusvalintapaikkoja oli nyt tarjolla vähemmän kuin viime vuonna. Tuolloin yliopistot kasvattivat todistusvalintakiintiöitä aiottua suuremmiksi koronapandemian vuoksi.

Kilpailua lisäsi myös se, että ylioppilasarvosanojen korottaminen on lisääntynyt ja yhä useampi on kirjoittanut paljon pisteitä tuottavia ylioppilaskokeita.

Todistusvalinnat julkaistiin toukokuun lopulla. Alustavat pisterajat nousivatkin isoilla hakupainealoilla, mutta lääkärikoulutuksia lukuunottamatta maltillisesti.

Kokosimme tähän juttuun tiedot neljältä kilpaillulta alalta, joiden todistusvalinnoissa otetaan huomioon vain ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakevat.

Lääketieteellisen alan rajoissa on huomioitu toukokuun lopussa ja kesäkuun ensimmäisellä viikolla tapahtuneet muutokset ja psykologiassa toukokuun lopulla tapahtuneet muutokset. Oikeustieteellisen ja kauppatieteellisen alojen rajat ovat valintojen julkaisupäiviltä.

Lopulliset rajat ja niihin vaadittavat arvosanat selviävät sen jälkeen kun opiskelijavalinnat valmistuvat lopullisesti heinä–elokuussa pääsykoevalintojen jälkeen.

Helsingin lääkikseen vaadittiin aluksi viisi laudaturia ja yksi eximia

Lääketieteellisiin opintoihin valittiin opiskelijoita nyt toista kertaa todistusvalinnalla. Todistusarvosanojen perusteella täytettiin 51 prosenttia aloituspaikoista viimevuotisen 75 prosentin sijasta.

Ykkössijalle asetetun hakukohteen ensisijaisuuspiste poistui, joten lääketieteen ja hammaslääketieteen maksimpistemäärä putosi 199:ään eli samaan kuin eläinlääketieteellisessä.

Koska hammaslääketieteen sekä eläinlääketieteen hakijamäärät kasvoivat, pisterajojen ennakoitiin harppaavan. Myös lääketieteen rajojen nousua pelättiin, vaikka hakijamäärä putosi yli viidellä sadalla.

Alan todistusvalinnat julkaistiin 21. toukokuuta. Lääketieteessä alustavat pisterajat nousivat maakuntien yliopistoissa useita pisteitä, mutta Helsingissä vain pisteen verran.

Helsingin suomenkielisen koulutuksen alustava, toukokuun lopun pisteraja 189,2 oli silti tänäkin vuonna korkein. Se piti saavuttaa nyt ilman ensisijaisuuspistettä. Sisäänpääsyyn vaadittiinkin aluksi viisi laudaturia ja yksi eximia.

Vajaan kolmen viikon aikana pisteraja on kuitenkin laskenut. Tämän hetken vähimmäispistemäärään 188,8 yltää viime vuoden tapaan neljällä laudaturilla ja kahdella eximialla.

Raja ylittyy täpärästi, jos laudaturit ovat pitkästä matematiikasta, kemiasta, äidinkielestä ja pitkästä kielestä ja eximiat biologiasta ja fysiikasta.

Alin pistemäärä on 95 prosenttia todistuspisteiden maksimimäärästä.

Oulussa lääkikseen matalimmalla pistemäärällä

Oulun yliopiston lääkärikoulutuksen pisteraja on tänä keväänä matalin, mutta se on silti useita pisteitä enemmän kuin viime vuonna. Ensimmäinen alustava raja oli 179,8 pistettä ja nyt 179,2.

Sisäänpääsyyn tarvittiin pitkän matematiikan kirjoittaneelta vähintään kolme laudaturia ja kolme eximiaa eli noin 90 prosenttia maksimipisteistä. Viime vuonna riitti kaksi laudaturia ja neljä eximiaa. Hienoinen pisterajan lasku ei ole muuttanut arvosanavaatimuksia.

Lyhyen matematiikan kirjoittaneelta Oulun pisterajaan yltäminen vaati matematiikan laudaturin lisäksi neljä muuta laudaturia ja yhden eximian.

Kaikki lääketieteellisen alan alustavat pisterajat löytyvät alan yhteisvalintasivuilta 7. kesäkuuta tilanteen mukaisina. (siirryt toiseen palveluun)

Opiskelupaikat ovat erittäin haluttuja, joten suurta laskua rajoihin ei todennäköisesti ole tänäkään vuonna tulossa.

Viime vuonna lopulliset pisterajat (siirryt toiseen palveluun) olivat lääketieteessä vajaan pisteen kevättä matalammat lukuunottamatta Tamperetta, jossa lasku oli noin puolitoista pistettä.

Lääketieteellisen alan hakijoilta pisteytetään kuusi todistusarvosanaa alan painotetun taulukon mukaisesti.

Kuva: Yle Uutisgrafiikka

Hammaslääkisten pisterajoihin roima korotus

Hammaslääketieteellisen koulutuksen alustavat pisterajat (siirryt toiseen palveluun) nousivat tänä vuonna eniten, 14–18 pistettä jokaisella opiskelupaikkakunnalla. Hakijoita oli kaikkiin tiedekuntiin enemmän kuin viime vuonna.

Viime vuonna opiskelupaikan sai Itä-Suomen yliopistosta Kuopiosta ja Oulun ja Helsingin yliopistoista todistuksella, jossa ei ollut yhtään laudaturia.

Tänä vuonna kuuden eximian rivi parhaiten pisteitä tuottavista kokeista ei riittänyt yhteenkään hakukohteeseen.

Toisaalta sisäänpääsy maakuntayliopistoon ei kaatunut yksittäiseen magnaan, jos todistuksesta löytyi riittävästi huippuarvosanoja.

Nyt alin pisteraja 166,7 on Oulun yliopistossa. Sen ylittäminen vaati pitkän matematiikan kirjoittajalta vähintään yhden laudaturin ja viisi eximiaa. Todistuspisteitä piti saada liki 84 prosenttia maksimipisteistä.

Viime vuonna (siirryt toiseen palveluun) Ouluun ja myös Kuopioon pääsi noin 150 pisteellä.

Turun yliopiston tämänhetkinen pisteraja 172,5 on korkein. Opiskelupaikan sai kahdella laudaturilla ja neljällä eximialla, joilla kertyi lähes 87 prosenttia maksimipisteistä.

Lyhyen matematiikan kirjoittaneelta opiskelupaikkaan vaadittiin vähintään neljä laudaturia ja kaksi eximiaa.

Esimerkiksi lyhyen matematiikan, äidinkielen, psykologian ja pitkän kielen laudaturit kirjoittanut tarvitsi vielä eximiat kemiasta ja biologiasta. Näillä arvosanoilla pääsi Oulun lisäksi Kuopioon, mutta ei Helsinkiin eikä Turkuun.

Myös eläinlääketieteen pisteraja pomppasi

Eläinlääketieteellisen pisteraja nousi (siirryt toiseen palveluun) tuntuvasti kun hakijoiden määrä lähes kaksinkertaistui. Heitä oli liki 800 enemmän kuin viime vuonna.

Tämä johtuu ainakin osin siitä, että nyt oli mahdollista hakea samaan aikaan yleislääketieteeseen ja eläinlääketieteelliseen sekä hammaslääketieteelliseen ja eläinlääketieteelliseen.

Viime vuonna (siirryt toiseen palveluun) opiskelupaikka heltisi todistuksella, jossa ei ollut yhtään laudaturia ja pisteitä vajaat 158.

Nyt eläinlääkäriksi haluavan oli saatava kokoon vähintään 172 pistettä. Tämä on 87 prosenttia maksimipisteistä.

Pitkän matematiikan kirjoittaneella sisäänpääsy vaati nyt ainakin yhden laudaturin. Laudatur esimerkiksi kemiasta riitti, jos hakijalla oli eximia pitkästä matematiikasta, fysiikasta, biologiasta, äidinkielestä ja pitkästä kielestä.

Lyhyen matematiikan laudaturin kirjoittaneet tarvitsivat sisäänpääsyyn kaksi muuta laudaturia ja kolme eximiaa.

Eläinlääkärikoulutuksen alimman pisterajan ylittäneiden pisteet riittäisivät myös hammaslääkärikoulutukseen kaikkialle muualle paitsi Turkuun.

Viime vuonna alustavat pisteet putosivat kesän aikana puolitoista pistettä.

Lääketieteellisen alan lopulliset pisterajat julkaistaan valintojen valmistumisen jälkeen yhteisvalinnan uutissivulla (siirryt toiseen palveluun).

Psykalle pääsi Helsingissä vain laudatureilla

Psykologian uusista opiskelijoista valittiin todistusvalinnalla 60 prosenttia viiden aineen arvosanan perusteella.

Nyt valinta toteutettiin kokonaan pisteytystaulukolla, jossa painotetaan psykologian arvosanaa ja otetaan huomioon sen lisäksi äidinkielen, matematiikan, yhden kielen ja yhden reaaliaineen arvosanat. Maksimimäärä on 157,9 pistettä.

Maksimipisteisiin yltää viidellä laudaturilla, jos ne on kirjoitettu äidinkielestä, psykologiasta, pitkästä matematiikasta, pitkästä kielestä ja fysiikasta.

Kuva: Tanja Ylitalo / Yle, Ilkka Kemppinen / Yle

Psykologiassa alustavat pisteet nousivat hieman – noin puolesta pisteestä kolmeen pisteeseen – vaikka täytettävänä on nyt aiempaa enemmän aloituspaikkoja ja koulutus alkaa ensi syksynä myös Oulun yliopistossa.

Helsingin yliopiston alustava pisteraja 140,8 oli tänäkin vuonna korkein. Tämä on 89 prosenttia maksimipisteistä. Toukokuun loppuun mennessä pisteraja oli pudonnut 139,6 pisteeseen.

Helsinkiin vaadittiin vähintään kaksi laudaturia ja kolme eximiaa. Vähiten laudatureja tarvitsivat ne, jotka olivat kirjoittaneet hyvät arvosanat pitkästä matematiikasta ja fysiikasta.

Esimerkiksi pitkästä matematiikasta, fysiikasta ja pitkästä kielestä eximian kirjoittanut ylitti sisäänpääsyrajan äidinkielen ja psykologian laudatureilla.

Jos hakija oli kirjoittanut pitkän matematiikan sijasta lyhyen ja fysiikan sijasta jonkun muun reaaliaineen, hänen piti saada useampia laudatureja napatakseen paikan.

Itä-Suomen yliopiston pisteraja 130,8 pistettä oli alin, mutta silti 83 prosenttia maksimipisteistä. Toukokuun loppuun mennessä raja oli laskenut 129,3 pisteeseen.

Joensuun kampukselle pääsi viidellä eximialla, jos oli kirjoittanut psykologian pisteytyksen "superaineet". Lyhyen matematiikan kirjoittajalle muilta osin sama eximiarivi ei riittänyt opiskelupaikkaan missään yliopistossa.

Viime vuonna alimmat hyväksyt pisteet laskivat kesän aikana (siirryt toiseen palveluun) korkeintaan noin puolitoista pistettä.

Pisterajat, jotka on päivitetty toukokuun lopun tilanteen mukaisiksi löytyvät psykologian ja logopedian (siirryt toiseen palveluun) valintakoeyhteistyön sivuilta. Todistusvalintatulokset julkaistiin 24. toukokuuta.

Helsingin oikikseenkaan ei asiaa ilman yhtään laudaturia

Oikeustieteen uusista opiskelijoista valitaan muista kilpailluista aloista poiketen todistusarvosanoilla vain 40 prosenttia.

Oikeustieteessä alustavat pisterajat nousivat kaikissa hakukohteissa 1–3 pisteellä viime kevääseen verrattuna, vaikka hakijoita oli noin 500 vähemmän.

Todistusvalinnassa pisteytetään viisi arvosanaa ja pisteiden maksimimäärä on 154.

Helsingin yliopiston pisteraja 132,8 oli 86 prosenttia maksimipisteistä ja jälleen korkein. Helsinkiin ei tänäkään vuonna päässyt kevään valinnoissa ilman yhtään laudaturia.

Viimeinen Helsinkiin valittu oli kirjoittanut laudaturin äidinkielestä ja pitkästä kielestä sekä eximiat pitkästä matematiikasta, keskipitkästä kielestä ja historiasta.

Lapin yliopiston 122,4 pistettä oli alin raja ja 79 prosenttia maksimipisteistä.

Viimeinen Lappiin todistuksella valittu oli kirjoittanut laudaturit pitkästä ja lyhyestä kielestä ja eximiat toisesta pitkästä kielestä, äidinkielestä ja historiasta.

Oikispaikan saaminen ilman yhtään laudaturia onnistui tänäkin keväänä, jos hakija oli kirjoittanut eniten pisteitä kerryttäviä ylioppilaskokeita.

Kuva: Yle Uutisgrafiikka

Oikeustieteen valinnoissa otetaan huomioon äidinkieli ja sen lisäksi neljä muuta parhaat pisteet antavaa arvosanaa. Koska mitään ainetta ei painoteta, kertyy eniten pisteitä äidinkielestä, matemaattisista aineista ja pitkistä kielistä.

Maksimipisteet saa kirjoittamalla laudaturin äidinkielestä, pitkästä matematiikasta ja kolmesta pitkästä vieraasta kielestä.

Toiseksi eniten pisteitä saa laudaturin äidinkielestä, pitkästä matematiikasta, kahdesta pitkästä kielestä ja fysiikasta kirjoittanut hakija.

Opiskelupaikan saamiseksi riitti se, että oli kirjoittanut tästä yhdistelmästä eximiarivin. Pisteitä kertyy näin 126,1 ja niillä pääsi Itä-Suomen ja Lapin yliopistoihin.

Jos todistuksessa oli laudatureja ja eximioita paljon pisteitä tuottavista kokeista, yksittäinen magnakaan ei estänyt valituksi tulemista.

Etenkin yhteiskuntatieteellisiä aineita kirjoittaneet ja matematiikan kirjoittamatta jättäneet tarvitsivat useita laudatureja sisäänpääsyyn.

Esimerkiksi äidinkielen, pitkän kielen, keskipitkän kielen, yhteiskuntaopin ja filosofian viidestä laudaturista kertyy 126,4 pistettä. Tämä riitti Lapin ja Itä-Suomen yliopistoihin, mutta ei Vaasaan, Turkuun eikä Helsinkiin.

Alustavat pisterajat löytyvät oikeustieteellisen alan yhteisvalintasivuilta (siirryt toiseen palveluun). Pisterajat ovat 21. toukokuuta tilanteen mukaisia, ja niihin on tullut muutoksia. Viime vuoden lopulliset pisterajat löytyvät täältä (siirryt toiseen palveluun).

Kauppiksissa eximiarivi riitti Aaltoon

Kauppatieteellisellä alalla todistusarvosanoilla on valittu 60 prosenttia uusista opiskelijoista vuodesta 2018 lähtien. Viime vuoden todistusvalinnan laajennus (siirryt toiseen palveluun) oli poikkeus.

Valinnoissa käytetään samaa pistetaulukkoa kuin oikeustieteen valinnoissa. Painotettuja aineita ei ole ja maksimipistemäärä on 154.

Äidinkielen, pitkän kielen ja matematiikan lisäksi pisteitä saa kahdesta muusta parhaat pisteet tuottavasta aineesta. Todistusarvosanoilla ei voida valita hakijaa, joka ei ole kirjoittanut matematiikkaa.

Hakijoiden määrä oli kauppatieteissä jotakuinkin sama kuin viime vuonna. Alustavat pisterajat nousivat useimmissa yhteishaun suomenkielisissä koulutuksissa 1–4 pistettä.

Jyväskylän yliopiston kauppatieteen koulutuksessa pisteraja nousi lähes kuusi pistettä, mutta taloustieteessä se laski lähes viisi pistettä. Taloustieteen opiskelupaikka irtosi Jyväskylästä alimmalla pisterajalla 98,3 pisteellä, joka on 64 prosenttia maksimipisteistä.

Siihen riittivät esimerkiksi eximiat äidinkielestä ja lyhyestä matematiikasta sekä magnat pitkästä kielestä, historiasta ja yhteiskuntaopista. Samoilla arvosanoilla pääsi nipin napin myös Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampukselle.

Aalto-yliopistossa pisteraja oli korkein 121,7 pistettä eli 79 prosenttia maksimipisteistä.

Aaltoon pääsy ei vaatinut tänäkään keväänä laudatureja. Viisi eximiaa riitti, jos arvosanat olivat esimerkiksi äidinkielestä, pitkästä matematiikasta, pitkästä kielestä, keskipitkästä kielestä ja historiasta.

Alustavat pisterajat löytyvät kauppatieteellisen alan yhteisvalintasivuilta (siirryt toiseen palveluun). Pisterajat ovat 27. toukokuuta tilanteen mukaisia ja niihin on tullut muutoksia. Viime vuoden lopulliset pisterajat löytyvät täältä (siirryt toiseen palveluun).

Opiskelupaikan saaminen ylioppilasarvosanoilla ykköstoiveesta Aalto-yliopiston "tefyltä" oli Teresa Paaterolle iloinen yllätys. Kakkossijalla ollut Aallon kauppatieteellinen koulutus olisi myös kelvannut hänelle. Kuva: Petteri Sopanen / Yle

Suurin osa ei päässyt mieluisimpaan opiskelupaikkaan

Todistusvalinnalla korkeakouluun hyväksytyistä vain noin 40 prosenttia pääsi ensimmäisenä hakutoiveenaan olleeseen koulutukseen (siirryt toiseen palveluun). Hakijat voivat hyväksyä alemman hakutoiveen opiskelupaikan vasta heinäkuussa.

Kaikki eivät ota saamaansa paikkaa vastaan siinäkään tapauksessa, että se olisi ollut keväällä hakua tehdessä ykköstoive.

Osa haluaa pitää vapaaehtoisen välivuoden lukiouurastuksen jälkeen tai harkita pidempään, mikä olisi oma ala. Jos todistus on hyvä, voi luottaa siihen, että paikan saa seuraavan vuoden valinnoissakin.

Rajat voivat pudota jopa useilla pisteillä

Pisterajat liikkuvat eniten pääsykoevalintojen valmistumisen jälkeen heinäkuussa.

Moni todistuksella alempaan hakukohteeseen hyväksytty on osallistunut pääsykokeisiin mieluisamman opiskelupaikan toivossa. Kun osa heistä pääsee ylemmälle hakutoiveelleen kokeen perusteella, vapautuu todistusvalinnassa paikkoja varasijoilla oleville.

Lopulliset heinä–elokuussa selviävät pisterajat tulevatkin olemaan alempia kuin keväällä ilmoitetut.

Lääketieteellisistä aloista poiketen esimerkiksi oikeustieteellisellä alalla alustavat pisterajat (siirryt toiseen palveluun) laskivat viime vuonna useilla pisteillä (siirryt toiseen palveluun). Samoin kävi kauppatieteellisellä alalla (siirryt toiseen palveluun).

Molempien alojen opiskelupaikkoja lisättiin ennen lopullisia valintoja, kun hallitus myönsi korkeakouluille koronapandemian vuoksi lisärahaa useisiin tuhansiin uusiin aloituspaikkoihin.

Todistusvalinnalla täytetään korkeakouluissa keskimäärin 51 prosenttia aloituspaikoista. Viime vuonna osuus oli koronapandemian vuoksi 55 prosenttia, kun yliopistot kasvattivat todistusvalintakiintiöitä.

Vielä kaksi vuotta sitten todistuksella sai paikan vain joka viides hakija. Laajaan todistusvalintaan siirryttiin kaikissa korkeakouluissa viime vuonna.

Aiheesta voi keskustella lauantai-iltaan 12.6.2021 klo 23 asti.

Lue myös:

.
.