Hyppää sisältöön

Poliisi aloittaa esitutkinnan HUS-alueen laajasta hankintasotkusta – sairaanhoitopiirin toiminnasta löytynyt lisää laittomia hankintoja

Tarkastusraportissa on löydetty viime vuosina noin 300 pykälien vastaista hankintaa, vaikka sairaanhoitopiirin tarkoitus on ollut päästä niistä eroon. Poliisi on päättänyt aloittaa selvitysten jälkeen esitutkinnan mahdollisista virkavelvollisuusrikkeistä.

Tarkastusraportissa on löydetty viime vuosina noin 300 pykälien vastaista hankintaa, vaikka pääkaupunkiseudun erikoissairaanhoidosta vastaavan HUS:n tarkoitus on ollut päästä niistä eroon. Kuva: Silja Viitala / Yle

Tuoreen raportin mukaan Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä (Hus) on vuosina 2019–2021 tunnistettu yhteensä noin 300 säännöstenvastaista hankintaa. Tuoreimmat sopimuksettomat tai kilpailuttamattomat ostot on löydetty tänä vuonna, eikä kaikkia ole raportin mukaan vieläkään tunnistettu.

Sisäisen tarkastuksen toukokuun päätteeksi valmistuneen raportin mukaan selvitystyön keskeneräisyyden takia on haastavaa arvioida tarkkaan, milloin säännöstenvastaisista hankinnoista päästään eroon. Husin mukaan säännöstenvastaisuus pitää sisällään sekä hankintalain että Husin omien ohjeistuksien rikkomisen.

Hankintalaki vaatii, että tietyn arvoiset ostot on kilpailutettava.

Alun perin Husin tavoitteena oli varmistua hankintojen lainmukaisuudesta tämän vuoden loppuun mennessä, mutta tästä aikataulusta ollaan sairaanhoitopiirin mukaan jäljessä.

Reaktiona tilanteeseen Hus on perustanut hankintojensa ohjaamista ja valvomista varten määräaikaisen johtajaviran.

– Hänen ainoana tavoitteenaan on huolehtia siitä, että kaikki asiat tehdään sen eteen, että homma korjaantuu, Husin toimitusjohtaja Juha Tuominen sanoo STT:lle.

Uusi johtaja Leena Koponen asettuu Husin organisaatiossa suoraan toimitusjohtajan alaisuuteen. Hänen tehtävänsä on tehostaa vuonna 2019 alkanutta hankintojen korjausohjelmaa sekä kuroa umpeen koronaepidemian aiheuttamaa hankintavelkaa.

Tarkastus löysi 200 miljoonalla kilpailuttamattomia hankintoja

Husin hankintoihin liittyvät puutteet nousivat julkisuuteen kesällä 2019, kun STT uutisoi asiaan liittyvistä epäilyksistä.

Tuolloin kuntayhtymän sisäinen tarkastus epäili, että veronmaksajien rahoilla toimiva Hus olisi tehnyt mahdollisesti jopa kymmenien miljoonien eurojen edestä hankintoja ilman kilpailutusta. Dna-analyyseja koskeva pistokoe oli paljastanut, että kyseisiä hankintoja oli kahden vuoden aikana tehty kilpailuttamatta 1,7 miljoonan euron edestä.

Hus teetti tämän jälkeen ulkoisen selvityksen kilpailuttamatta jääneiden hankintojen määrästä. Tilintarkastusyhtiö BDO:n laatiman raportin mukaan Hus oli todennetusti jatkanut vanhoja sopimuksia ilman uutta kilpailutusta lähes 200 miljoonan euron edestä kahden vuosikymmenen aikana.

Yle uutisten tietojen mukaan HUS:n sisäinen tarkastus on useaan otteeseen huomauttanut sairanhoitopiiriä puuttellisista hankinnoista. Ulkoinen selvitys löysi pelkästään vuosien 2016 ja 2019 väliseltä ajalta Ylen tietojen mukaan noin 80 miljoonan euron verran puuttellisesti toteutettuja hankintoja.

Toimitusjohtaja Tuominen on vakuuttanut, että kilpailuttamatta jääneiden hankintojen osuus kaikista Husin hankinnoista on ollut vuodessa alle viisi prosenttia. Hus tekee vuodessa hankintoja jopa lähes miljardin euron edestä. Tällöin yksi prosentti vastaa kymmentä miljoonaa euroa.

Hus on kertonut löytäneensä sekä sellaisia sopimuksia, joita on jatkettu ilman uutta kilpailutusta, että sellaisia sopimuksia, joita ei ole kilpailutettu lainkaan.

Poliisi selvittää virkavelvollisuuden rikkomista

Husin hankinnat ovat kiinnostaneet myös Helsingin poliisia, joka kertoi viime vuonna selvittävänsä niihin liittyviä epäselvyyksiä. Tapaukseen liittyvä esiselvitys on nyt valmistunut, ja poliisi on aloittanut esitutkinnan.

– Rikosilmoitus on kirjattu, ja syytä epäillä rikosta -kynnys on ylittynyt, kertoo rikosylikomisario Lauri Huittinen Helsingin poliisin talousrikostutkinnasta.

Poliisi tutkii asiaa epäiltynä virkavelvollisuuden rikkomisena. Huittinen kertoo, että ketään yksittäistä henkilöä ei vielä tässä vaiheessa epäillä. Hänen mukaansa tutkinta lähtee liikkeelle samasta teemasta kuin asiaa koskenut uutisointi.

– Muutamasta viime vuodesta lähdemme liikkeelle. Sitä en osaa vielä sanoa, laajeneeko vai supistuuko se johonkin (ajanjaksoon).

Toimitusjohtaja Tuominen kertoo, ettei poliisi ole ottanut häneen asiassa yhteyttä. Hänellä ei ole tietoa siitä, että poliisi olisi ollut yhteydessä myöskään kenenkään muuhun Husissa.

– En ole kuullut keneltäkään johtoryhmän jäseneltä mitään tuohon viittaavaa, Tuominen sanoo.

Niin ikään Tuomisen edeltäjä, nykyisin SDP:n kansanedustajana vaikuttava Aki Lindén kertoo, ettei poliisi ole ollut yhteydessä häneen tapaukseen liittyen.

Rikosylikomisario Huittinen korostaa, että tutkinta on alkutekijöissään. Hän kuvailee esiselvitysmateriaalia laajaksi.

Hankintoihin oltu yleisesti tyytymättömiä

STT:n keräämien tietojen valossa puuttumista hankintojen ongelmiin on hidastanut puutteellinen tiedonkulku Husin sisällä.

Toimitusjohtajan alaisuudessa toimiva sisäisen tarkastuksen yksikkö on varoittanut hankintojen mahdollisista epäselvyyksistä sekä edellisen että nykyisen toimitusjohtajan aikana, mutta organisaatio alkoi perehtyä asiaan järjestelmällisenä ongelmana vasta viranomaisten otettua yhteyttä.

Juha Tuominen aloitti Husin johdossa vuoden 2019 alussa, mitä ennen hän kiersi organisaatiossa perehtymässä uuteen tehtävään. Tuomisen mukaan tyytymättömyys hankintoja kohtaan nousi loppuvuonna esille yleisellä tasolla. Niiden pohjalta hän käynnisti alkuvuodesta hankintojen yleisen kehittämisohjelman.

– Viesti ei ollut, että hankintoja tehdään laittomasti, vaan että se on kankea. Yleisenä johtamisoppina pystyin päättelemään, että jos järjestelmä on hajautettu ja sitä sanotaan kankeaksi, siihen pitää puuttua, Tuominen sanoo.

Tuomisen mukaan sisäinen tarkastus ei nostanut mahdollisia laittomuuksia esille loppuvuonna järjestetyssä tapaamisessa tai hänelle toimitetuissa materiaaleissa. Hän kertoo havahtuneensa tilanteeseen vasta keväällä, jolloin Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) pyysi asiasta selvitystä.

Sisäisen tarkastuksen asiakirjoista löytyy kuitenkin saman vuoden tammikuussa sopimuksista laadittu lyhyt tarkastuskertomus ja siitä johdolle tehty tiivistelmä, joissa asiasta varoitettiin tuoretta toimitusjohtajaa. Edellissyksyllä käsitellyt dna-analyysit nostettiin raportissa tästä esille "konkreettiseksi esimerkiksi".

– Ongelmallinen tilanne havaittiin syksyllä 2018 tilausprosessin tarkastamisen yhteydessä. Kävi ilmi, että hankintoja voidaan toteuttaa jopa miljoonilla kilpailuttamatta, raportissa kerrottiin.

Raportti ei nostanut esille uusia ongelmallisia sopimuksia, mutta kaipasi kehittämistä sopimuksia seuraavan asianhallintajärjestelmän kehittämiseen, jotta sopimukset olisivat helpommin löydettävissä ja valvottavissa. Lyhyen raportin mukaan riskinä on, ettei hankintalakia noudateta.

KKV:n tutkimusten jälkeen markkinaoikeus määräsi Husin maksamaan yhteensä 160 000 euroa seuraamusmaksuja vuonna 2020.

Keskittämisestä ratkaisu?

Sekä Tuominen että Lindén pitävät syynä tilanteen synnylle hankintatoimen hajanaisuutta. Keskittäminen onkin ollut yksi toimenpide, jota Hus on viestinnässään korostanut ongelmaa korjatessaan.

Lindén korostaa, että hankintoja kehitettiin myös hänen johtamiskaudellaan. Silloin laadittiin hänen mukaansa Husin ensimmäinen hankintastrategia ja päivitettiin hankintoihin liittyvää ohjeistusta.

– Joihinkin ongelmiin johtamisen ylimmiltä tasoilta pääsee kiinni ja jotkin jäävät katveeseen. Minulla ei ole muuta selitystä kuin se, että joissain yksiköissä ilmapiiri on ilmeisesti ollut sellainen, että raskaan hankintaprosessin pyörittäminen on nähty turhaksi byrokratiaksi.

Lindénin mukaan muun johtoryhmän olisi pitänyt antaa signaali hänelle, jos he olisivat huomanneet epäselvyyksiä johtamiensa vastuualueiden hankinnoissa. Hän arvelee, että näin ei tapahtunut, koska virhe tapahtui organisaatiossa useita portaita hänen alapuolellaan.

Myös Tuominen vetoaa organisaation kokoon. Hänen mukaansa lainvastaisia hankintoja on tehty Husin logistiikassa. Sen johtaja raportoi talousjohtajalle, joka puolestaan työskentelee toimitusjohtajan alaisuudessa.

– Näin on ollut myös aikaisemmin. Toimitusjohtaja ei ole se, joka suoraan operoi siellä (hankinnoissa). Konserni on niin iso, että siellä on omat vastuullisensa, Tuominen sanoo.

Lue lisää:

HUSin johtaja osallistui kilpailutuksiin, jotka voitti hänen perhetuttunsa yhtiö – MOT:n lähde: ”Tämä hulluus täytyy lopettaa”

HUSissa tehdään edelleen laittomia ostoksia ainakin kymmenillä miljoonilla vuodessa – Toimitusjohtajan mukaan tilanne on ”täysin kestämätön”