1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. paperiteollisuus

Anjalan paperitehtaalle ja Inkeroisten kartonkitehtaalle 21 miljoonan euron investointi – tavoitteena päästöjen vähentäminen

Hankkeen työt Anjalan ja Inkeroisten tehtailla on suunniteltu aloitettavan tänä kesänä. Töiden arvioidaan valmistuvan vuonna 2023. Samalla Stora Enso investoi Ruotsiin 26 miljoonaa euroa.

Paperiteollisuus
Stora enson lippu
Stora Enson tavoitteena on parantaa Anjalan ja Inkeroisten tuotantolaitosten kilpailukykyä ja ympäristöystävällisyyttä. Arkistokuva.Timo Nykyri / Yle

Stora Enso investoi 21 miljoonaa euroa Anjalan paperitehtaaseen ja Inkeroisten kartonkitehtaaseen.

Tavoitteena on pienentää päästöjä ja varmistaa eri polttoaineseosten joustava käyttö lämmön tuotannossa. Näillä keinoilla on tarkoitus parantaa myös kilpailukykyä.

Hankkeen työt on suunniteltu aloitettavaksi jo tänä kesänä. Töiden arvioidaan valmistuvan vuoden 2023 jälkipuoliskolla.

Stora Enson Anjalan paperitehdas valmistaa Anjalassa kirjapaperia, aikakauslehtipaperia ja parannettua sanomalehtipaperia 435 000 tonnia vuodessa. Tehtaalla työskentelee noin 300 henkilöä. Tehdas on tiiviisti yhteydessä vieressä olevaan Inkeroisten kartonkitehtaaseen.

Inkeroisten kartonkitehdas valmistaa taivekartonkia 295 000 tonnia vuodessa. Tehdas työllistää noin 200 henkilöä.

Investointi myös Ruotsiin

Stora Enso investoi Suomen lisäksi myös Ruotsiin.

Nymöllaan Ruotsiin Stora Enso investoi 26 miljoonaa euroa hankkeeseen, jonka tavoitteena on parantaa selluntuotannon vastuullisuutta ja kilpailukykyä.Tarkoituksena on kasvattaa vuotuinen havupuusellun tuotantokapasiteetti noin 220 000 tonnista 245 000 tonniin.

Tämän hankkeen on suunniteltu käynnistyvän jo tänä kesänä ja valmistuvan vuonna 2022 jälkipuoliskolla.

Nymöllassa Stora Enso valmistaa kemiallista sellua ja puuvapaata päällystämätöntä paperia toimistokäyttöön. Laitos työllistää noin 500 henkilöä.