1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. talous

Tartunnanjäljityksen tarve romahti Helsingissä – työntekijöitä on siirretty "kiireavuksi" puutteellisella perehdytyksellä ja tiukalla aikataululla

Helsingissä on enää tarvetta vain noin 50 tartunnanjäljittäjälle päivässä. Tehyn kehittämispäällikön mukaan siirtojen tulee pysyä alle kahdeksan viikon mitassa eikä potilastyöhön saa siirtää ihmistä, jolla ei siihen ole koulutusta.

Ylen haastattelemia koronajäljittäjiä ei vaivaa niinkään se, että heidät siirretään auttamaan muualle. Kismityksen syy on se, miten huonosti he kokevat asian hoidon. Kuva: Petteri Bülow / Yle

Epidemiatilanteen hellittäessä Helsinki on siirtänyt koronajäljittäjiään Kallion virastotalolta kiireavuksi terveyskeskuksiin, kotihoitoon ja muihin kaupungin terveyspalveluihin.

Toukokuussa jäljittäjille ilmoitettiin, että heistä noin 100 siirretään kiireavuksi toisaalle.

Kaikkien mielestä siirrot eivät ole toteutuneet aivan pelisääntöjen mukaan.

Ylen haastattelemat tartunnanjäljittäjät kertovat epätietoisuuden olotilasta, niukasta tiedonsaannista ja toisaalta puheluista, joissa toiseen työtehtävään siirrosta on ilmoitettu jopa alle vuorokauden varoitusajalla. Siirtoja tuli tehtäviin, joista työkokemusta ei ollut, mutta luvattua perehdytystä ei haastateltavien mukaan käytännössä pystytty järjestämään.

Eräs tartunnanjäljitystä tehnyt hoitaja kertoi epäilleensä, riittääkö hänen pätevyytensä hoidontarpeen arviointiin puhelimessa.

Emme kerro tässä jutussa haastateltavien nimiä asian arkaluontoisuuden vuoksi.

Kiireapua ja nopeaa reagointia

Johtava ylilääkäri Anna Nikula Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluista pitää mahdollisena, että toukokuussa saattoi tapahtua siirtoja, joista ilmoitettiin alle vuorokauden varoitusajalla.

– Ensimmäiset siirrot tehtiin valitettavasti aika nopealla tahdilla, koska muissa palveluissa oli silloin akuutti työvoiman tarve, Nikula sanoo.

Kun akuutti tarve saatiin paikattua, rauhoittui Nikulan mukaan myös siirtojen tahti. Myös perehdytyksen ongelmiin on Nikulan mukaan tullut muutos.

– Mutta heti ensimmäisten päivien jälkeen pääsimme perustamaan perehdytysryhmän, jonne mennään siirron aluksi. Eli tilanne saatiin nopeasti korjattua ja nyt siitä on kantautunut hyvää palautetta.

Huonosta ilmapiiristä esitettyihin väitteisiin Nikulalla on myös aavistus.

– Tässä tapahtui aika ison ammattilasijoukon siirtyminen muihin tehtäviin ja esimiehillä on ollut kova urakka käydä kaikkien kanssa keskustelut läpi, Nikula sanoo.

– Voi olla, että työntekijän puolelta ei ehkä osattu kysyä kaikkia kysymyksiä heti ja esimiehet eivät ole ehtineet yksinkertaisesti aina vastata niin pian kuin olisi toivottu.

Osaamista vastaavaa työtä vai ei?

Ylen näkemässä tartunnanjäljittäjän työsopimuksessa siirron mahdollisuus mainitaan seuraavasti: "Epidemiatilanteen muuttuessa sitoudun tekemään myös muuta työtä terveysasemien ja sisätautipoliklinikoiden alaisuudessa, myös muissa kaupungin toimipisteissä."

Toisaalta sopimuksessa lukee myös, että työntekijä on velvollinen "ottamaan vastaan myös muuta hänen koulutustaan, ammattitaitoaan ja työkokemustaan vastaavaa esimiehen osoittamaa työtä.”

Osa Ylen haastattelemista henkilöistä kokee, että heidän kohdallaan siirron kohde ei vastannut omaa ammattitaitoa tai työkokemusta. Omat vaikutusmahdollisuudet asiaan koettiin miltei olemattomiksi. Muutama heistä mainitsi irstisanoutumisen käyneen mielessä.

Ylilääkäri Nikulan korviin ei ole kantautunut tietoja irtisanoutumisista.

– On hirvittävän ikävää, jos näin on tapahtunut. Voi tietysti olla, että aivan kaikki ei ole korviini kantautunut.

Epätietoisuutta siirron kestosta

Työntekijät tuntuivat olevan myös epätietoisuudessa siitä, kuinka pitkäksi aikaa siirrot "kiireavuksi" kestävät. Ylelle kerrottiin alun perin ilmoitetun ajan yllättäin venyneen, yksi taas ei ollut kertomansa mukaan saannut tietoa siirtonsa kestosta lainkaan.

– En osaa sanoa, mitä heille on tarkalleen ottaen sanottu, sillä en tunne tapauksia ja keskusteluja asioista ovat käyneet heidän esimiehensä. Pyrkimyksenä on ollut välittää se viesti, että tilanne elää ja muutosten mukana joudutaan valitettavasti menemään, Nikula toteaa.

– Mutta missään tapauksessa ei saa käydä niinkään, että epidemia lähtee pahenemaan ja meillä ei ole tartunnanjäljittäjiä.

Tartunnanjäljityksessä työskentelee myös henkilöitä, joilla ei ole koulutusta terveydenhuollon alalta. Myös heitä on Ylen saamien tietojen mukaan siirretty tehtäviin esimerkiksi palvelutaloihin tai senioritaloihin.

Mutta miten varmistetaan, että he eivät tee silloin hoitotyötä?

– Sellaisille henkilöille, joilla hoitoalan taustaa ei ole, on tarjottu esimerkiksi sihteerin tehtäviä ja erinäisiä asiakaspalvelutehtäviä. Eli sellaisiakin tehtäviä on kyllä, jotka eivät liity hoitotyöhön, Nikula toteaa.

Tehy: Siirto saa kestää maksimissaan kahdeksan viikkoa

Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehyn kehittämispäällikön Sari Viinikaisen mukaan järjestely kuulostaa työehtosopimuksen mukaiselta, jos tietyt edellytykset täyttyvät.

– Kaupungit ja kunnat saavat kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti määrätä työntekijän tekemään muutakin kuin työsopimuksessa sovittua työtä.

Viinikainen muistuttaa, että siirto toisiin tehtäviin saa kestää korkeintaan kahdeksan viikkoa. Samoiten työntekijä voidaan siirtää ainoastaan tehtäviin, joihin hänellä on riittävä osaaminen.

– Ilman sosiaali- ja terveysalan tutkintoa oleva työntekijä voidaan siirtää esimerkiksi senioritaloon tekemään jotain muuta kuin potilastyötä, esimerkiksi sihteerin tehtäviä. Ei missään nimessä siihen välittömään potilastyöhön, Viinikainen painottaa.

Pelkkä alan tutkinto ei välttämättä ole tae soveltuvasta osaamisesta.

– Työntekijällä pitää olla aidosti koulutus ja osaaminen kunnossa siirrettävään tehtävään ja saada siihen myös perehdytys, Viinikainen summaa.

Viinikaisen mukaan yhden päivän varoajalla tehdyt siirrot kuulostavat huonolta henkilöstöpolitiikalta.

Huomionarvoista on myös se, että jos siirron ilmoitetaan olevan voimassa toistaiseksi, siirto voi rikkoa työ- ja virkaehtosopimusta. Siirto ei myöskään saisi Viinikaisen mukaan vaikuttaa kertyneisiin lomiin tai niiden pitämiseen.