Hyppää sisältöön

"Lastensuojelusta ei saa säästää" -vetoomuksen allekirjoittanut tähän mennessä yli 22 000 kansalaista

Pelastakaa Lapset -järjestön vetoomuksessa esitetään kuntapäättäjille, ettei kunnissa jatkossa leikattaisi kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevilta lapsilta ja nuorilta.

Kuntien on pystyttävä tarjoamaan perheille ja lapsille yksilöllistä tukea jo varhaisessa vaiheessa, vetoomuksessa vaaditaan. Kuva: Silja Viitala / Yle

"Lastensuojelusta ei saa säästää" -vetoomuksen allekirjoittaneet kansalaiset ja Pelastakaa Lapset -järjestö vaativat, että lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden asiakasmäärä rajataan enintään 25 asiakkaaseen ja että ennalta ehkäisevään lastensuojeluun panostetaan. Vetoomuksen on tähän mennessä allekirjoittanut yli 22 000 kansalaista.

Suomessa on lähes 19 000 huostaanotettua tai sijoitettua lasta, kertoo Pelastakaa Lapset tiedotteessa.

– Tämä on lastensuojelun historiamme korkein määrä lapsia ja nuoria. Jos perheitä olisi autettu matalan kynnyksen palveluilla ajoissa, arvioni on, että tämä mittava luku olisi todennäköisesti alhaisempi, sanoo järjestön kotimaan ohjelman johtaja Riitta Hyytinen.

Kuntien on pystyttävä tarjoamaan perheille ja lapsille oikea-aikaista ja yksilöllistä tukea jo varhaisessa vaiheessa. Siten voidaan järjestön mukaan ehkäistä esimerkiksi huostaanottoja.

Kunnissa on varauduttava koronan jälkeiseen korjaustyöhön, koska yleensä lastensuojelun tarve näkyy kriisiaikojen jälkeen viiveellä, Pelastakaa Lapset painottaa.

“Lastensuojelusta ei saa säästää” -vetoomus on avoinna allekirjoitettavaksi kesän ajan ja se luovutetaan uusille kuntapäättäjille ja vastuuministereille syksyllä.

.
.