1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Hämeen linna

Hämeen linnan uudesta puusillasta halutaan paloauton painon kestävä – järeät mäntytukit on valittu yksitellen

Nyt rakennettava uusi puusilta on kolmas saman mallin mukaan ja samalle paikalle rakennettu. Rakennusmateriaalina käytetään veistettyjä mäntyhirsiä, jotka tervataan. Siltaa levennetään vastaamaan pelastustielle asetettavia nykymääräyksiä.

Uudesta sillasta tulee vähän nykyistä leveämpi. Kuva: Anne-Maria Niskanen / Yle

Senaatti-kiinteistöt on parantanut Hämeen keskiaikaisen linnan turvallisuutta monella tapaa. Kunnostuksia on tehty muun muassa vallituksilla ja muureilla. Myös linnan paloturvallisuuden parantaminen on työn alla.

Mittavin projekti on kuitenkin toukokuussa alkanut vanhan puusillan purkaminen. Linnan huonokuntoinen, pohjoinen puusilta puretaan Hämeen keskiaikafestivaalin jälkeen elokuun lopulla ja tilalle rakennetaan uusi puusilta, joka kantaa pelastusajoneuvojen painon.

– Uuden sillan tulee kestää 32-tonnisen säiliöauton paino. Sen on oltava myös hieman leveämpi nykyiseen siltaan verrattuna, kertoo Senaatti-kiinteistöjen rakennuttajapäällikkö Sami Brück.

Työmaan aikana käytössä on kaupungin puoleinen silta. Yleisöllä on mahdollisuus seurata sillan hirsien työstöä paikan päällä.

Uuden rakentaminen on haaste

Uuden sillan rakentamisesta ja erityisesti sen perustamisesta tekee vaativan se, että vanhan, historiallisen 1700-luvun sillan samassa kohdin sijaitsevia perustuksia ei tulla purkamaan.

Nyt rakennettava uusi silta on kolmas saman mallin mukaan ja samalle paikalle rakennettu. Rakennusmateriaalina käytetään veistettyjä mäntyhirsiä, jotka tervataan. Veistotyö ja liitokset tehdään paikan päällä. Uudet perustukset asennetaan 1700-luvun lopun hirsiperustusten väliin.

Riittävän järeät puuosat on tehty tarkkaan valituista mäntytukeista. Kuva: Arkkitehtitoimisto Schulman Oy

Maavallien 1980-luvulla rakennettuja tukimuureja joudutaan avaamaan ja valleja luiskaamaan perustusten uusimisen vuoksi. Kaivutyöt tehdään arkeologien valvonnassa. Sillan valmiit rakenteet nostetaan paikoilleen perustustöiden jälkeen. Maavallit ja tukimuurit ennallistetaan ja myös sillan valaistus uusitaan.

Rakennustyöt jatkuvat joulukuulle saakka. Työmaan aikana käytössä on kaupungin eli Linnanpuiston puoleinen silta.

Ensimmäinen puusilta valmistui 1800-luvun alussa

Hämeen linnan bastionilinnoituksen rakentaminen aloitettiin vuonna 1777. Pääportille johti vallihaudan yli puusilta. Sen perustustyöt tehtiin 1780-luvun lopulla, mutta silta valmistui vasta 1800-luvun alussa.

Silta jouduttiin uusimaan ilmeisesti 1840-luvulla, jolloin Hämeen linna siirtyi kokonaan vankilakäyttöön. Vankilan laajentuessa 1870-luvulla tasattiin linnan pohjoispuolen maavallit, purettiin pääportti ja vallihauta täytettiin alla. Osa sillan rakenteista jäi maan alle. Pääportti siirrettiin linnan eteläpuolelle, jonne rakennettiin uusi silta.

Toinen linnan puusilta rakennettiin 1980-luvulla uudelleen vanhan mallin mukaan. Kuva: Arkkitehtitoimisto Schulman Oy

Hämeen linnan restauroinnin yhteydessä pohjoispuolen maavallit, puusilta ja vallihauta rakennettiin 1980-luvulla uudelleen. Malli siltaan saatiin 1860-luvun lopun valokuvasta ja maan alla säilyneistä puurakenteista.

Lue myös: Hämeen linnassa voi tutustua entistä syvemmin linnan historiaan – apuna on useita infonäyttöjä eri puolilla rakennusta