1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Oulu

Taiteilijoita hoitolaitoksiin ja ikäihmisten omia palveluja kirjastoihin – Oulun kaupungin hyvinvointipalveluihin tuodaan nyt kauttaaltaan taidetta ja kulttuuria

Kulttuurin ja taiteen tuomaa hyvinvointia halutaan kaikille palvelujen piirissä oleville asiakkaille. Taiteilijoillekin voi löytyä lisää töitä. Kulttuurihyvinvointisuunnitelmassa ensin koulutetaan henkilökuntaa pohtimaan, miten kulttuuria voitaisiin esimerkiksi laitoksiin tuoda.

Järjestetäänkö kirjastossa vaikkapa lukupiirejä vai tuodaanko jatkossa palveluita ikäihmisten omiin paikkoihin? Monenlaista kulttuuria voi jatkossa olla osana Oulun hyvinvointipalveluja. Kuva Oulusta Kastellin kirjastosta. Kuva: Anna Leppävuori / Yle

Oulussa voi pian nauttia taiteesta ja kulttuurista kaupungin yhä useammassa hyvinvointipalvelujen yksikössä.

Ouluun on nimittäin valmistunut kulttuurihyvinvointisuunnitelma, joka on Suomen kaupunkien joukossa ensimmäinen laatuaan.

Kulttuurin ja taiteen tutkitusti tuomaa hyvinvointia halutaan tarjota kaikille palvelujen piirissä oleville asiakkaille. Oululaisille taiteilijoillekin saattaa löytyä tätä kautta lisää töitä.

Oulussa koulutetaan hyvinvointipalvelujen henkilökunta ottamaan kulttuuri yhä suuremmaksi osaksi asiakkaan arkea. Lisäksi kaupungissa kartoitetaan henkilökunnan osaamista ja yksiköihin nimetään kulttuuriyhdyshenkilöitä. Kulttuurihyvinvointisuunnitelman asiantuntijana on toiminut vastaava tuottaja Jaana Potkonen Oulun kaupungilta.

Hänen mukaansa nyt lähdetään miettimään, minne taidetta voidaan viedä ja mitä kulttuurin avulla voidaan tehdä yhteistyössä kaupungin kulttuuripalvelujen kanssa.

– Suunnitelmissa on konkreettisia asioita esimerkiksi, miten taiteilijoita voidaan saada lisää hoitolaitoksiin, miten ikäihmiset voivat käyttää kirjaston palveluita yhä enemmän tai että taidemuseo tekee tietynlaisia palveluja ikäihmisille, että ne viedään eri paikkoihin,

Tarkoitus on tarjota kulttuuria ja taidetta eri ikäisille ihmisille ja monelle kohderyhmälle. Eikä tarjontaa haluta jättää pelkästään Oulun keskustan alueelle, vaan palveluja kehitetään ympäri Oulua.

– Esimerkiksi joku ikäihmisten paikka voitaisiin muuttaa kulttuuripaikaksi. Tämä tarkoittaa, että sinne viedään kulttuurisisältöjä enemmän, ei kulttuurille tarvitse olla aina joku erillinen rakennus, Jaana Potkonen sanoo.

Päätös kulttuurihyvinvointisuunnitelman laatimisesta tehtiin jo vuonna 2019, Euroopan kulttuuripääkaupunkihankkeen valmistelemisen vanavedessä. Taustalla on myös esimerkiksi kulttuuritoimintalain voimaantulo kaksi vuotta sitten.

Oulun kaupunginhallitus hyväksyi kulttuurihyvinvointisuunnitelman maanantaina 7. kesäkuuta.

Lisää Pohjois-Pohjanmaan uutisia Yle Areenassa. Kuuntele, katsele ja lue, mitä lähelläsi tapahtuu.