Oikeus ääneen

Mahdollisuus vaikuttaa ja valittaa. Muun muassa näiden vuoksi suomalaiset äänestävät.

Hämeenlinnalainen Milla Valtonen, 20, ei ole aikaisemmin äänestänyt vaaleissa.

Nyt aion äänestää, niin ei jälkeenpäin tarvitse harmitella, ettei ole omalta osaltaan ollut vaikuttamassa asioihin.

Samoilla linjoilla on myös hämeenlinnalainen Helena Närhi, 68. Hän haluaa vaikuttaa asioihin ja toivoo, että ehdokkaat ajaisivat teemoja, jotka ovat hänelle tärkeitä.

Mielestäni ihmisten ei pidä valittaa jälkeenpäin tuloksesta, jos ei ole edes käynyt äänestämässä.

Helsinkiläisen Martin Biben, 19, mielestä on tärkeää äänestää henkilöä, joka on samanmielinen ja jolla on samat unelmat.

Milla Toukkari, 35, Helsingistä ajattelee, että äänestäminen on kansalaisvelvollisuus.

Jokaisen pitäisi ottaa kantaa siihen, mitä täällä tapahtuu.

Helsinkiläinen Sanni Iho, 33, haluaa äänestämällä vaikuttaa varhaiskasvatukseen, koulutukseen ja ympäristöasioihin.

Kun on mahdollisuus antaa ääni ja vaikuttaa, se pitää tehdä.

Jonne Kähkönen, 47, Lahti

Sauvolainen Katariina Launto, 23, ei ole vielä äänestänyt, hän aikoo vielä tutustua ehdokkaisiin ja tehdä vaalikoneita.

Haluan vaikuttaa asioihin äänestämisen kautta. Äänestän aina, kun on mahdollisuus.

Äänestän siksi, koska se on oikeuteni ja velvollisuuskin. Ei voi valittaa asioista, jos ei ole tehnyt tätä pientä juttua.

Ritva Nurmi, 57, Espoo

Minulle on opetettu, että pitää äänestää. Onhan se ainoa tapa vaikuttaa.

Niko Virtanen, Turku

Kaarinalainen Pertti Heinonen, 73, kertoo äänestäneensä jokaisissa vaaleissa ja on itse ollut myös ehdokkaana.

Suoralla toiminnalla voi vaikuttaa.

Tamperelainen Nadira Kusaeni, 26, ei ole vielä tehnyt päätöstä siitä äänestääkö, sillä hän saattaa muuttaa pois Suomesta. Kusaeni kuitenkin pitää äänestämistä tärkeänä.

Haluaisin muutosta etenkin vaihto-oppilaiden asemaan. Moni kohtaa täällä rasismia.

Äänestän, koska se on tapa vaikuttaa. Ei kannata valittaa jälkikäteen, jos ei äänestä.

Asta Tirronen, 65, Tampere

Kajaanilainen Aada Partanen, 18, on juuri täysi-ikäistynyt ja haluaa vaikuttaa yhteiskunnallisiin asioihin nyt, kun hänellä on äänioikeus.

Mielestäni nuorten pitäisi äänestää enemmän, koska päätökset vaikuttavat eniten meidän tulevaisuuteen.

Kuhmolaisen Esko Pulkkinen, 75, kertoo äänestävänsä aina, ulkomaillakin ollessaan.

Äänestämisellä voi vaikuttaa ja siitä on tullut itselle tapa. Pienellä paikkakunnalla on helppo äänestää, kun on tuttuja ehdokkaita.

Myös oululaisella Tuula Lujalalla, 75, on tapana käydä aina äänestämässä.

Olen aika aktiivinen äänestäjä, vaikka en kovin asioihin perehdykään.

Äänestäminen on demokraattinen oikeutemme vaikuttaa asioihin. Jos haluaa muutoksia, pitää olla valmis vaivautumaan uurnille.

Jukka Pehkonen, 57, Hailuoto

Maija-Leena Valentin, 67, Kuopiosta, kertoo äänestävänsä, jotta voi vaikuttaa.

Vanhusten ja lasten hyvinvointi ovat läheisiä aiheita.

Kuopiolainen Pirjo Pursiainen, 59, työskentelee sairaanhoitajana. Hänelle terveydenhuoltoon liittyvät asiat ovat tärkeitä.

Haluan myös, että ehdokas on ajamassa minun etujani.

Tekijät

Mari Jäntti

Kuvat ja teksti

Matti Myller, Toni Pitkänen, Dani Branthin, Kati Rantala, Sipe Myllyniemi, Johanna Manu, Timo Nykyri ja Mari Jäntti

Julkaistu 13.6.