1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Kuntavaalit 2021: Tulosraportit

SDP ja keskusta jatkavat Joensuun suurimpina puolueina – perussuomalaisten kannatus nousi eniten

Joensuussa perussuomalaiset nosti eniten kannatustaan. Puolue voitti kolme lisäpaikkaa valtuustossa viime vaaleihin verrattuna. Vihreät oli suurin laskija kahdella menetetyllä valtuustopaikalla.

Joensuun ääniharava oli Merja Mäkisalo-Ropponen

Joensuun ääniharava oli SDP:n Merja Mäkisalo-Ropponen 1012 äänellä. Pienimmällä äänimäärällä valtuustoon pääsi kristillisdemokraattien Jasmin Pyöriäinen 110 äänellä.

Valtuuston ikä- ja sukupuolijakauma

Valtuuston jäsenten keski-ikä on 49 vuotta: nuorin 21 v, vanhin 72 v. Nuorin valituista on Helmi Vanhanen (Vihr). Vanhin on Matti Ketonen (Kok).

Uudet ja uudelleen valitut

Puolueiden kannatus

SDP otti ykköspaikan 23,1 prosentin osuudella annetuista äänistä. Toiseksi jäi keskusta (20,5 %) ja kolmanneksi kokoomus (15,4 %).

Valitut ja varasijalle tulleet

EhdokasPuolueÄäniäVertailulukuStatus
Merja Mäkisalo-RopponenSDP10126 989Valitaan
Anu VehviläinenKesk7976 194Valitaan
Heli HjälmKok4504 645Valitaan
Asseri KinnunenPS5854 134Valitaan
Krista MikkonenVihr5183 608Valitaan
Seppo EskelinenSDP10033 494Valitaan
Juha MustonenKesk6253 097Valitaan
Anni JärvinenVas4412 688Valitaan
Joakim KärkäsSDP3342 329Valitaan
Karita KaitaKok3712 322Valitaan
Jussi WihonenPS4362 067Valitaan
Pekka PuustinenKesk2372 064Valitaan
Wilma PoutanenVihr2141 804Valitaan
Eila HeinonenSDP2731 747Valitaan
Matti VäistöKesk2221 548Valitaan
Anssi TörmäläKok2781 548Valitaan
Hannu HolopainenSDP2571 397Valitaan
Osmo KokkoPS3451 378Valitaan
Alia DannenbergVas2921 344Valitaan
Helena HulmiKesk2191 238Valitaan
Sari KoskinenVihr1891 202Valitaan
Ari TielinenSDP1971 164Valitaan
Jenni LaasonenKok2551 161Valitaan
Timo VornanenPS2761 033Valitaan
Jere NuutinenKesk1921 032Valitaan
Satu-Sisko ElorantaSDP195998Valitaan
Mika PiironenKD142966Valitaan
Timo EloKok246929Valitaan
Emilia KarhapääVihr168902Valitaan
Petteri TahvanainenVas254896Valitaan
Timo PuustinenKesk192884Valitaan
Anu HonkanenSDP157873Valitaan
Outi MaraPS199826Valitaan
Sari HuovinenLiik292814Valitaan
Jukka HirvonenSDP156776Valitaan
Tapani NuutinenKesk176774Valitaan
Arto PippuriKok199774Valitaan
Anniina KontiokorpiVihr157721Valitaan
Margareetta RätySDP147698Valitaan
Eero BogdanoffPS168689Valitaan
Pekka KukkonenKesk159688Valitaan
Antti SaarelainenVas146672Valitaan
Petja VuojärviKok194663Valitaan
Virve MikkonenSDP138635Valitaan
Hannes RossiKesk159619Valitaan
Helmi VanhanenVihr143601Valitaan
Marjatta RätyPS152590Valitaan
Pentti KeskisaloSDP135582Valitaan
Jouni PorokkaKok170580Valitaan
Päivi EteläpääKesk152563Valitaan
Anni TorniSDP125537Valitaan
Maija KuivalainenVas145537Valitaan
Hannu HelanderPS142516Valitaan
Ville ToivanenKesk140516Valitaan
Matti KetonenKok160516Valitaan
Terhi SavolainenVihr125515Valitaan
Jenni MainonenSDP119499Valitaan
Jasmin PyöriäinenKD110483Valitaan
Sami LaitilaKesk137476Valitaan
Päivi AinastoSDP108465Varalla
Enni IkonenKok145464Varalla
Jaakko LeppänenPS86459Varalla
Ella PartanenVihr120451Varalla
Ville-Pekka TimonenVas127448Varalla
Asko MiettinenKesk135442Varalla
Simo RaumaSDP105436Varalla
Johannes LasaroffKok139422Varalla
Jari KorhonenPS76413Varalla
Kaija MajoinenKesk119412Varalla
Juhani MeriläinenSDP102411Varalla
Hannu VoutilainenLiik256407Varalla
Hannele AuttiVihr118400Varalla
Juuso MyllerSDP95388Varalla
Pekka RätyKesk119387Varalla
Maija TörmänenKok110387Varalla
Anna EstolaVas112384Varalla
Anssi JumppanenPS70375Varalla
Karoliina SilvennoinenSDP93367Varalla
Paula PuhakkaKesk99364Varalla
Jarno PitkoVihr116360Varalla
Paavo KähkönenKok93357Varalla
Matti PesonenSDP90349Varalla
Juhani KärnäPS63344Varalla
Tuula ParikkaKesk97344Varalla
Maura HäkkiVas95336Varalla
Henna KarhapääSDP84332Varalla
Pertti VainionpääKok90331Varalla
Ville ElonheimoVihr109328Varalla
Jarkko PirinenKesk89326Varalla
Jarmo PippolaKD107322Varalla
Teemu ArponenPS61318Varalla
Matti TohkanenSDP82317Varalla
Heikki ReijonenKesk82309Varalla
Jorma KarttunenKok77309Varalla
Johanna NaakkaSDP81303Varalla
Pekka LaineVihr108300Varalla
Roosa YlikoskiVas93298Varalla
Tommi AsikainenPS60295Varalla
Martti SurakkaKesk80294Varalla
Jarkko ImmonenSDP75291Varalla
Emilia IhanusKok74290Varalla
Lahja-Elina VatanenKesk80281Varalla
Kari KuronenSDP75279Varalla
Ninni SaarinenVihr109277Varalla
Kari SurakkaPS59275Varalla
Maarit PippolaKok73273Varalla
Mia GrekuLiik69271Varalla
Ekaterina VäänänenKesk77269Varalla
Jari KontkanenSDP71268Varalla
Päivi ArmilaVas65268Varalla
Päivi VäänänenSDP68258Varalla
Sampsa JääskeläinenPS58258Varalla
Pertti AhtiainenKesk72258Varalla
Jutta MoilanenKok63258Varalla
Hanna SusitaivalVihr99257Varalla
Seija JaatinenSDP62249Varalla
Paavo PelkonenKesk72247Varalla
Antti KainulainenKD95241Varalla
Jorma KönönenKesk71238Varalla

Katso kunnan tulokset kuntavaalien tulospalvelusta (siirryt toiseen palveluun).

Artikkelia päivitetty 15.6. kello 16.14: korjattu Krista Mikkosen, Wilma Poutasen, Anssi Törmälän, Sari Koskisen, Arto Pippurin, Anniina Kontiokorven, Petja Vuojärven, Jouni Porokan, Terhi Savolaisen, Hannele Auttin, Jarno Pitkon, Ninni Saarisen, Maarit Piippolan, Hanna Susitaipaleen äänimäärä oikeaksi.