1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. sote-uudistus

Analyysi: Kun Marinin hallitus ymmärsi riisua sote-uudistuksen luurangoksi, alkoi tapahtua – mutta todellisuus paljastuu vasta käytännössä

Savu soten taistelutantereella alkaa hälvetä ja uudistuksesta näyttää vihdoin tulevan totta. Esitys on nyt monella tapaa enemmän mahdollinen kuin aiemmat, mutta montaa asiaa joudutaan vielä hiomaan, erikoistoimittaja Tiina Merikanto arvioi.

Kuva: Silja Viitala / Yle

Sotea on yritetty säätää pitkälti toistakymmentä vuotta. Osalle sote-sanasta on tullut melkeinpä kirosana. Toisia ei voisi enää vähempää kiinnostaa. Silti se koskettaa meitä jokaista.

Nyt iäisyys-uudistus on vihdoinkin toteutumassa. Mitä siis saamme?

1. Virheistä opittiin: nyt tehdään sote – ja vain sote

Edellisten “tuotantokausien” esityksiin verrattuna Sanna Marinin (sd.) hallituksen sote- esityksestä rönsyjä on karsittu.

Vuonna 2011 aloittanut Jyrki Kataisen (kok.) hallitus teki soten varjolla kuntauudistusta. Viime hallituskaudella taas Juha Sipilän (kesk.) johdolla luotiin laaja-alaista maakuntahallintoa ja valinnanvapauden monituottajamallia.

Nyt keskityttiin – vihdoinkin - sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamiseen. Nykyhallituksen esitys onkin vain luuranko viime hallituskauden esityksestä.

Tuleva sote-uudistus ei ole täydellinen ja sitä varmasti joudutaan korjaamaan vuosien kuluessa.

Vuosikausien hallintorakenteiden pyörittämisestä – niin tärkeää kuin se onkin – on vihdoinkin päästävä käytännön tekemiseen.

Silti on hyvä muistaa, että enemmän ja vähemmän samankaltaisia esityksiä on myllytetty vuosien kuluessa useiden asiantuntijoiden ja valiokuntien pöydillä. Kyse ei siis ole siitä, että nyt kiireessä vain säädettäisiin jotain, koska uudistus on pakko tehdä.

Ja kuka oikeasti uskoo, että vuonna 2023 hallitusneuvotteluissa jälleen väännettäisiin sote-uudistuksesta ja uuden hallituksen ohjelmassa lukisi: “Hallitus käynnistää sote-uudistuksen valmistelun”.

Jos sote-uudistus halutaan tehdä – sen aika on nyt. Valmistelutyötä on tehty vuosia ja kaikki keskeiset puolueet ovat vuosien kuluessa olleet mukana.

2. Alueiden määrä on sahannut viidestä yli kahteenkymmeneen: Suomeen syntyy 22 sosiaali- ja terveyspalveluista vastaavaa aluetta

Sanna Marinin hallituksen sote-uudistuksessa julkisella on selkeämpi järjestämisvastuu.

Vastuu sosiaali- ja terveydenhuollosta sekä pelastustoimesta siirtyy 21 hyvinvointialueelle, Helsingille ja HUS-yhtymälle (HUS). Kunnat eivät enää vastaa sosiaali- ja terveyspalveluista.

Suuremmat vastuunkantajat tarvitaan, koska kunta on liian pieni yksikkö vastaamaan sosiaali- ja terveyspalveluista. Siitä ei juurikaan olla eri mieltä.

Kaksikymmentäkaksi aluetta on kuitenkin paljon. Vähempikin olisi riittänyt ja vähempää on vuosien kuluessa myös yritetty ja ehdotettu.

Sote uudistuksella on kiire – on ollut jo vuosia. Mutta tässä sitä nyt ollaan. Vihdoin.

Vuonna 2013 Terveyden ja hyvinvoinninlaitos (THL) julkaisi aloitteen, jossa keskeinen tavoite oli vahvojen palvelujärjestäjien muodostaminen. Ihanteelliseksi järjestäjien määräksi THL arvioi silloin 12–15 tahoa.

Vuonna 2014 Jyrki Kataisen hallitus ja oppositio pääsivät sopimukseen vain viiden sote-alueen mallista, jossa oli 19 tuotantokuntayhtymää.

Juha Sipilän hallituksen aloitettua vuonna 2015, valtiontalouden tarkastusviraston pääjohtaja Tuomas Pöystin johtama selvityshenkilötyöryhmä taas esitti alueiden määräksi 9-12. LopultaSipilän hallitus päätyi poliittisen kompromissin tuloksena esittämään 18 maakuntaa.

Tällä hallituskaudella päädyttiin 22 alueeseen. Sellainen määrä oli nyt poliittisesti mahdollista. Tulevat vuodet näyttävät, ovatko kaikki alueet elinkelpoisia vai väheneekö alueiden määrä.

3. Rahoitus muuttuu toimeenpanon edetessä

Hyvinvointialueiden rahoitus tulee pääosin valtiolta ja vähäisemmin asiakasmaksuista. Alueiden valtiolta saama rahamäärä perustuu pääosin väestön palvelujen tarpeeseen.

Yleisesti ottaen rahoitusmallin hyöytyjiä ovat alueet, joissa ihmiset ovat köyhempiä ja sairaampia. Rahanjaossa puolestaan kärsivät alueet, joissa on terveempää ja vauraampaa väkeä.

Silti Pohjois-Karjalassa ajatellaan, että he eivät saa tarpeeksi. Toisaalta esimerkiksi Länsi-Uudellamaalla Espoossa menetyksiä pidetään kohtuuttomina.

Tuleva sote-uudistus ei ole täydellinen ja sitä varmasti joudutaan korjaamaan vuosien kuluessa.

Rahoitusmallin laatiminen ei ole ollut helppoa, ja vaihtoehtoisia malleja ei ole juuri esitetty. Uuden lakipaketin rahoitusratkaisu on kompromissi. Ehkä sitä voi pitää onnistuneena, kun kukaan ei saa aivan sitä, mitä haluaa.

Vääntö rahoituksesta on viime aikoina näkynyt hallituspuolueiden riitelynä maakuntaverosta. Maakuntaveron säätäminen on kuitenkin tärkeää siksi, että se laajentaa hyvinvointialueiden itsemääräämisoikeutta ja kannustaa rahan säästämiseen.

Maakuntavero ei kuitenkaan voi olla ainoa rahoitustapa. Sen rooli lienee pienehkö, koska monilla alueilla terveydenhuollon kulut ovat selvästi suuremmat, kuin mitä näiden alueiden yrityksiltä ja ihmisiltä on kerättävissä verotuloina. Tuloja alueiden välillä joudutaan tasoittamaan niin kuin nytkin tasoitetaan kuntien välisiä eroja.

Rahoitusmallikaan tuskin on lopullinen, ennemminkin ikiliikkuja. Se epäilemättä muuttuu ja kehittyy toimeenpanon edetessä.

4. Laki ei palveluja paranna – toimeenpano ratkaisee

Viime hallituskaudella yksi usein toistetuista hokemista oli, että “toimeenpano ratkaisee”.

Se pätee myös nyt.

Esityksellä on kunnianhimoiset tavoitteet. Tarkoitus on turvata kaikille yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut. Lisäksi tavoitteena on parantaa palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta sekä kaventaa kansalaisten hyvinvointi- ja terveyseroja.

Eikä tämäkään vielä riitä. Vielä pitäisi turvata ammattitaitoisen työvoiman saatavuus ja hillitä kustannusten kasvua. Jotta tämä kaikki toteutuu, tarvitaan taitavaa johtamista ja viisaita luottamushenkilöitä. Johtamisella tuleekin olemaan valtava merkitys sille, minkälaisen uudistuksen lopulta saamme.

Vuosikausien hallintorakenteiden pyörittämisestä – niin tärkeää kuin se onkin – on vihdoinkin päästävä käytännön tekemiseen.

Jos sote-uudistus halutaan tehdä – sen aika on nyt.

On pidettävä huolta siitä, ettei hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen jää sanahelinäksi. Kunnan ja hyvinvointialueen raja pitää sujuvasti ylittää.

Myös palveluja pitää uudistaa. Sosiaali- ja terveyskeskukseen on päästävä nopeammin ja moniammatillisen yhteistyön sosiaalityöntekijästä lääkäriin on onnistuttava paremmin.

Kaiken kaikkiaan perusterveydenhuollon, sosiaalipalvelujen ja erikoissairaanhoidon on pelattava paremmin yhteen - ja nyt siihen on paremmat mahdollisuudet.

Erityisesti Uudellamaalla työtä on tehtävä paljon, koska siellä palvelujen järjestäjiä on monta, ja perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteensovittaminen jää vajaaksi. Yhden johdon ja budjetin alaisuus ei toteudu samalla tavoin kuin muualla maassa.

5. Sote-uudistuksella on aina ollut kiire – silti sitä on tehty toistakymmentä vuotta

Tällä hallituskaudella sote-uudistus on edennyt varsin suoraviivaisesti lakiluonnoksesta hallituksen esitykseksi ja eduskuntaan. Kiitos myös aiemman valmistelun.

Kun ajattelee kaikkia soten käänteitä, on ollut vaikea uskoa, että kaikki mutkat ovat olleet totta. Kataisen-Stubbin hallituskauden päättyessä ajattelin, että ei tämä enää hullummaksi voi mennä.

Kyllä se meni.

Sipilän hallitus yritti mammuttiuudistusta valinnanvapausesityksineen. Lopulta matka tyssäsi perustuslakivaliokuntaan.

Soten aikataulut ovat paukkuneet ja vuodet kuluneet. Ehdotukset ja esitykset ovat seuranneet toisiaan, kuten alla olevat listat kertovat.

Kuva: Juha Rissanen / Yle Uutisgrafiikka
Kuva: Yle

Matkalla usko poliittisen päätöksentekokykyyn on meinannut horjua.

Ja kyllä, sote uudistuksella on kiire – on ollut jo vuosia. Mutta tässä sitä nyt ollaan. Vihdoin.

Toimeenpano ratkaisee.

Lue myös:

Sote valmistumassa, eduskunta äänestänee ensi viikolla julkisomisteisten sairaalayhtiöiden asemasta kiistaa hallituksen ja opposition välillä

Yksityiset palveluntuottajat vastaan hallitus – näin sote-uudistuksen valmistelija vastaa uudistuksen arvostelijalle

Analyysi: Kuuluuko pienten ja sairaiden saada enemmän sote-rahaa kuin isojen ja terveiden? Maakuntien soterahat kuumentavat tunteita

Voit keskustellla aiheesta 16.6. klo 23 asti.