1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. jätteet

Westenergy rakennuttaa uuden Mustasaaren Lintuvuorentiehen yhdistyvän tieliittymän jäte-energialaitokselle

Uuden tieliittymän lisäksi Westenergy rakennuttaa uuden jätteen välivarastointiratkaisun. Uudessa välivarastossa varastoidaan energiana hyödynnettävää jätettä pääsääntöisesti laitoksen vuosihuoltojen ja mahdollisten häiriötilanteiden aikana.

Uuden tieliittymän rakentaminen Westnergylle alkaa tänä kesänä. (arkistokuva) Kuva: Yle/Markus Bergfors

Westenergy rakennuttaa uuden tieliitynnän Westenergyn jäte-energialaitokselle. Tällä hetkellä liikenne Westnergylle ohjautuu Stormossenin jätekeskusalueen kautta Stormossenintietä pitkin. Uuden liittymän valmistuttua liikenne ohjautuu Westenergyn laitokselle suoraan Lintuvuorentien kautta.

Lisäksi Westenergy rakennuttaa uuden jätteen välivarastointiratkaisun.

Tieliittymän ja välivaraston lisäksi alueelle rakennetaan uusi vaaka-asema pitkien ajoneuvoyhdistelmien punnituksia varten. Hanke toteutetaan yhteistyössä Stormossenin kanssa siten, että Stormossen vastaa vaaka-aseman ja Westenergy tieliittymän ja välivaraston rakentamisesta.

Westenergyn osuus tieliittymä- ja välivarastointihankkeessa on noin 6 miljoonaa euroa. Maanrakennustyöt käynnistyvät alueella tänä kesänä. Uusi tieliittymä avataan liikenteelle vuoden loppuun mennessä.

-Uudet liikennejärjestelyt selkeyttävät liikennöintiä alueella. Raskas liikenne pystytään erottamaan kevyestä liikenteestä paremmin, mikä parantaa turvallisuutta, eikä vieraidenkaan tarvitse jatkossa pujotella jätekeskuksen läpi tullessaan vierailemaan Westenergyllä. Uusi välivarastointiratkaisu takaa puolestaan modernin ja siistin tavan jätteen tilapäiseen välivarastointiin”, summaa Westenergyn toimitusjohtaja Olli Alhoniemi.

Uui välivarasto varastoi energiana hyödynnettävää jätettä laitoksen vuosihuoltojen ja häiriötilanteiden aikana.

Välivarasto rakentuu laitoksen lounaispuolelle. Uudessa varastossa varastoidaan jäte-energialaitoksessa hyödynnettävää jätettä pääsääntöisesti laitoksen vuosihuoltojen ja mahdollisten häiriötilanteiden yhteydessä.

Jätteet varastoidaan ensisijaisesti alueelle rakentuvaan varastohalliin, missä voidaan myös paalata jätettä. Paalattu jäte voidaan sijoittaa välivarastokentälle hallin ulkopuolelle.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on myöntänyt Westenergylle ympäristöluvan välivarastointiratkaisun rakentamiseen 10.3.2021. Ympäristölupa mahdollistaa myös laitoksen pohjakuonan välivarastoinnin ja seulonnan alueella, mutta ensisijaisesti välivarastoratkaisu on suunniteltu jätteen tilapäistä varastointia varten.

- Uusi jätteen välivarastointiratkaisu mahdollistaa siistin, nykyaikaisen ja ympäristön huomioonottavan tavan välivarastoida jätettä. Varastohallin paloturvallisuuteen on kiinnitetty erityistä huomiota, ja suunnittelua on viety eteenpäin yhdessä paloviranomaisen kanssa, kertoo tuotantopäällikkö, hankkeen projektipäällikkö Kai Alavillamo.