Hyppää sisältöön

Evon tiedekansallispuistoa valmistelevan työryhmän rivit repeilevät – paikalliset toimijat eroavat työryhmästä

Maanomistajia, maa- ja metsätalouden harjoittajia sekä metsästäjiä edustavat toimijat eroavat Evon tiedekansallispuistohankkeen työryhmästä. Toimijat ovat tyytymättömiä kansallispuistohankkeen valmisteluprosessiin kokonaisuutena samoin kuin itse työryhmätyöhön.

Paikalliset toimijat katsovat, että Evoa tulee kehittää jatkossakin retkeilyalueena. Kuvassa Evon Haukijärvi. Kuva: Ville Välimäki / Yle

Paikalliset toimijat ovat tyytymättömiä siihen, miten Lammin Evon tiedekansallispuistohanketta on valmisteltu. Tiistaina julkaistun tiedotteen mukaan MTK Häme, Kanta- ja Päijät-Hämeen metsänhoitoyhdistykset, Suomen Metsästäjäliitto ja sen Etelä-Hämeen piiri sekä Lammin, Asikkalan ja Padasjoen riistanhoitoyhdistykset eroavat Evon tiedekansallispuistoryhmästä tyytymättöminä valmisteluprosessiin.

Ryhmästä lähtevät paikalliset yhdistykset ja seurat vaativat Evon kehittämistä retkeilyalueena. Tiedekansallispuisto-käsite on jäänyt irralliseksi käsitteeksi vailla sisältöä koko kansallispuistohankkeen ajaksi, moittivat paikalliset toimijat tiedotteessaan. Niiden mukaan ympäristöministeriön toimeksianto alueelliselle työryhmälle ei mahdollistanut vapaata ajattelua täysin uudenlaisen kansallispuistoajatuksen luomiselle.

Tiedotteessa muistutetaan, että Evon alueen maanomistajille keväällä tehdyn kyselyn perusteella enemmistö kiinteistöjen omistajista vastusti hanketta tai näki siinä enemmän uhkia kuin mahdollisuuksia. Kansallispuiston mahdollisen toteutumisen pelättiin lisäävän erityisesti hirvieläin- ja kirjanpainajatuhoja reuna-alueen yksityismetsissä sekä paineita metsien tulevaa käyttöä kohtaan.

Huolta aiheutti myös metsästyksen loppuminen alueella ja siitä aiheutuvat haitat maa- ja metsätaloudelle. Lähes 90 prosenttia kyselyyn vastanneista maanomistajista toivoi, että kansallispuistoesityksen rinnalla Evon kehittämisen yhteydessä mietittäisiin myös muita vaihtoehtoja. Taustoittavassa työryhmässä yksityisteiden kunnossapidosta sekä kiinteistöille kuuluvista tieoikeuksista on käyty keskustelua pintapuolisesti.

Toimijat moittivat myös työryhmän kokoonpanoa

Paikallisten yhdistysten ja seurojen mielestä Evon tiedekansallispuistohanke on epäonnistunut myös hallinnollisesti. Hallinnollinen kritiikki kohdistuu siihen, että työ on sidottu ympäristöministeriön toimeksiantoon sekä hyvin kireään valmisteluaikatauluun. Toimijoiden mukaan nämä rajoitteet estävät käytännössä uudenlaisen kansallispuiston suunnittelun sekä paikallisten ihmisten osallistamisen ja sitouttamisen.

Ympäristöministeriö osoitti alueellisen työryhmän vetovastuun aluksi kansallispuistohanketta ehdottaneille Kentällä-työryhmälle ja sittemmin Helsingin yliopistolle. Paikallisten toimijoiden mielestä hankkeen tasapuolinen valmistelu ei ole mahdollista, jos valmistelusta vastaa kansallispuistoa ehdottanut taho. Asiasta on tehty valitus oikeuskanslerille, kerrotaan toimijoiden tiedotteessa.

Nuotiopaikka Syrjästenalusen laavulla Evon retkeilyalueella. Kuva: Timo Leponiemi / Yle

Työryhmän kokoonpano oli toimijoiden mukaan jo alun alkaen tasapainoton paikallisen edustuksen ja erityisesti maanomistajien edustuksen puuttumisen vuoksi. Työn tekoon ei laadittu sisältösuunnitelmaa, työssä ei ole tehty lisäselvityksiä kuten aluetalouslaskelmia eikä työllä ole kokousaikakalenteria. Kokouksiin on tuotu uutta aineistoa juuri ennen kokouksia. Kokouspöytäkirjoja ei ole toimitettu kuin vasta myöhemmin tiedustelujen jälkeen, kertovat toimijat tiedotteessa.

Metsästäjätahon jättämää metsästystä koskevaa vaihtoehtoista ehdotusta ei otettu käsiteltäväksi. Ryhmän puheenjohtajan toiminta on koettu puolueelliseksi. Kuulemistilaisuuksia on järjestetty, mutta kuulemisten sisällöllä ei ole ollut painoarvoa päätöksenteossa, summaavat työryhmästä eronneet yhdistykset ja seurat.

Hankkeen työryhmästä eronneet toimijat ovat sitä mieltä, että kohdekohtainen lisäsuojelu on mahdollista toteuttaa ilman kansallispuistoa.

.
.