1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Nordkalk

Nordkalkin kaivoksen lähellä asuvat ihmiset vaativat kaupungilta mittavia korvauksia talojensa mahdollisesta arvon alenemisesta Lappeenrannassa

Yksittäiset Ojala-Tuomelan alueen asukkaat pelkäävät, että heidän kiinteistöjensä arvo alenee ja läjitysalue aiheuttaa terveys-, pöly-, maisema- ja meluhaittoja. He vaativat nyt useiden kymmenien tuhansien eurojen korvauksia Lappeenrannan kaupungilta.

Nordkalkin kaivoksen läheiselle peltoaukealle myönnetty läjitysalueen rakennuslupa on kiristänyt lähialueen asukkaiden tunnelmat.. Kuva: Kare Lehtonen / Yle

Lappeenrannassa Nordkalkin kaivoksen lähellä asuvat ihmiset vaativat kaupungilta korvauksia kiinteistöjensä mahdollisesta arvon alenemisesta.

Kaivoksen läheiselle peltoaukealle on myönnetty lupa rakentaa 35 hehtaarin kokoinen läjitysalue, johon sijoitettaisiin louhoksen jätemateriaalia.

Yksittäiset Ojala-Tuomelan alueen asukkaat pelkäävät, että heidän kiinteistöjensä arvo alenee ja läjitysalue aiheuttaa terveys-, pöly-, maisema- ja meluhaittoja. He vaativat nyt useiden kymmenien tuhansien eurojen korvauksia Lappeenrannan kaupungilta.

Yhteensä korvausvaatimuksista kertyy satojen tuhansien eurojen summa. Se muodostuu esimerkiksi asukkaiden vaatimuksista saada 50 prosentin vuokranalennus ja 15 prosentin korvaus kiinteistön arvosta, alennusta vuokratonttien hintoihin sekä korvauksia pihatöiden kustannuksista.

Ojaja-Tuomelan alueen asukkaat perustelevat korvausvaatimuksiaan esimerkiksi sillä, että kaupunki on jättänyt kertomatta omakotitonttia myydessään tai vuokratessaan, että läheiselle peltoalueelle rakennetaan Nordkalkin läjitysalue.

Lappeenrannan kaupunkikehityslautakunta on jo aiemmin todennut, ettei asukkailla ole perustetta vuokranalennukseen tai korvauksiin. Lautakunta käsittelee kuuden asukkaan korvausvaatimuksia (siirryt toiseen palveluun) tänään.

Nordkalk on varautunut tekemään kompromissiesityksen läjitysalueesta, kun kaikki muistutukset ja lausunnot on käsitelty. Kuva: Nordkalk.

Tavoitteena kompromissi

Nordkalkilla on tällä hetkellä lupa läjittää maa-ainesta ja sivukiveä. Nyt yhtiö on hakenut lupaa läjittää peltoalueelle myös rikastushiekkaa.

Kaupunki on kehottanut Nordkalkia selvittämään rikastushiekan läjitysalueelle vaihtoehtoisia paikkoja muualta kaivosalueelta.

Nordkalk on varautunut tekemään kompromissiesityksen sen jälkeen, kun kaikki muistutukset ja lausunnot on saatu ja niiden sisältöön on tutustuttu perusteellisesti.

Aluehallintovirastoon oli jo toukokuun loppuun mennessä jätetty kolmisenkymmentä muistutusta Nordkalkin läjitysluvan muutoshakemuksesta.