Hyppää sisältöön

Raportti: Poliisikoulusta valmistuneissa ei yhtään työtöntä, poliisien kunto ja motivaatio hyvässä iskussa

Poliisikoulutuksen vaikuttavuusarviointiin vastanneet poliisit kokivat fyysiset ja psyykkiset perusvalmiutensa lähes poikkeuksetta erinomaisiksi.

Poliisin perustutkinto muuttui ammattikorkeakoulututkinnoksi vuonna 2014. Kuva: Petteri Sopanen / Yle

Poliisi on saanut päätökseen kymmenen vuotta kestäneen poliisikoulutuksen vaikuttavuusarviointinsa. Arvioinnin tarkoituksena on ollut selvittää, miten vuonna 2014 uudistunut ammattikorkeakoulupohjaiseksi muuttunut poliisiokoulutus on saavuttanut tavoitteensa.

Uusimman tutkimuksen perusteella arviot näyttävät vahvistavan, että vanhalla poliisin perustutkinnolla ja uudella poliisi (AMK) -tutkinnolla on eroavaisuuksia.

Siinä missä vanha poliisin perustutkintokoulus painotti vahvaa teknistä koulutusta valvonta- ja hälytystoiminnan, liikennevalvonnan ja rikostorjunnan eri osa-alueilla, niin uutta poliisitutkintokoulutusta kuvaavat hyvät tiimityötaidot, hyvä yleisten tietojen ja taitojen osaaminen sekä poliisikoulutukseen ja poliisin ammattiin hakeutumisen ulkoiset motivaatiotekijät.

Tutkintojen väliseen vertailuun vastasi 577 poliisia. Poliisit olivat valmistuneet vuosina 2012–2019. Heistä 261 oli suorittanut poliisin perustutkinnon ja 313 poliisi (AMK) -tutkinnon. Vastausprosentti oli 43.

Koulutus vastaa työelämän tarpeisiin

Poliisikoulutuksen vaikuttavuusarvioinnissa selvitettiin myös valmistuneiden poliisien työllisyyttä ja poliisikoulutuksen työelämävastaavuutta.

Poliisien työllisyystilanne on erinomainen. Kyselytutkimuksen toteuttamisajankohtana syyskuussa 2020 noin 96 prosenttia tutkimukseen vastanneista valmistuneista poliiseista työskenteli poliisin palveluksessa.

Ensimmäistä kertaa tutkimussarjan aikana työttömänä ei ollut yksikään tutkimukseen vastannut valmistunut poliisi.

Vastaajat kokivat fyysiset ja psyykkiset perusvalmiudet poliisin ammattiin lähes poikkeuksetta erinomaisiksi ja poliisin perustiedot- ja taidot opitaan poliisikoulutuksessa kattavasti. Heikkouksia on lähinnä eräillä pidemmälle eriytyneen osaamisen ja koulutuksen alueilla.

Poliisikoulutuksen vaikuttavuusarviointi on tutkimussarja, jossa on toteutettu kuusi erillistä tutkimusta vuosien 2011–2021 aikana.

.
.