Hyppää sisältöön

Evo-työryhmän puheenjohtaja vastaa metsästäjien kritiikkiin: tiedekansallispuistoa ei voi suunnitella yhden prosentin ehdoilla

Hämeenlinnan Lammin Evolle suunniteltu tiedekansallispuistohanke on edennyt yhden etapin. Työryhmä on pohtinut, miten kansallispuiston käyttäjien tarpeet, toiveet ja huolet huomioidaan. Ehdotus ei miellytä osaa alueen maanomistajista ja metsästäjistä.

Evolle suunnitellun tiedekansallispuiston valmistelu etenee aikataulussa, vaikka eilen suunnitteluryhmästä erosikin useita jäseniä. Kuva: Berislav Jurišić / Yle

Lammin Evon tiedekansallispuistohankkeen alueellinen työryhmä on saanut valmiiksi yhden välivaiheen tiedekansallispuiston valmistelussa.

Suurimmat pohdinnan kohteet ovat olleet tiedekansallispuiston aluerajaus sekä metsästysjärjestelyt.

Työryhmä ehdottaa, että kansallispuiston rajaus noudattaisi pääosin nykyistä retkeilyalueen rajausta, luonnonsuojelualueet huomioon ottaen. Kuitenkin alueen kaakkoisosassa kansallispuiston raja seuraisi Natura 2000-alueen rajaa.

Kansallispuiston ulkopuolelle jää ehdotuksessa noin 800 hehtaarin suuruinen alue nykyistä valtion retkeilyaluetta.

Ehdotukset toimivat aineistona kansallispuistoa koskevan hallituksen esityksen valmistelussa ympäristöministeriössä.

Metsästäjien eroaminen työryhmästä tuli puun takaa

Aluerajauksia suurempi kiistanaihe valmistelussa on ollut metsästys.

Metsästäjien esitys työryhmälle on, että metsästys sallitaan nykyisellään koko tiedekansallispuiston alueella. Työryhmä esittää kompromissina, että metsästys ei olisi sallittua tiedekansallispuistossa, mutta hirven ajo sallittaisiin, kunhan eläimen kaato tapahtuu kansallispuiston ulkopuolella.

Tiistaina saatiin yllätyskäänne, kun osa maanomistajista ja metsästäjistä erosi työryhmästä. Heidän mielestään heitä ei ole kuultu tarpeeksi ja työryhmän työ on puolueellista.

Työryhmän puheenjohtaja Atte Korholan mukaan eroaminen tuli täytenä yllätyksensä.

– Tämä oli meille pettymys ja suuri yllätys, tieto tuli täysin puun takaa. Me olemme hyvin selkeästi pyrkineet ottamaan metsästäjien kannat huomioon, kun tätä ehdotusta rakennetaan.

Korhola vastaa samaansa kritiikkiin ja kertoo miten hanke etenee nyt:

Korhola ei myöskään näe työryhmän toimineen puolueellisesti. Hän korostaa, että metsästäjien näkemykset otetaan huomioon, vaikka he poistuivatkin työryhmästä

– Täytyy korostaa, että se on vain yksi näkemys monien muiden joukossa, mutta sitä kunnioitetaan, arvostetaan ja tehdään ehdotukset sen pohjalta.

Työryhmän loppuraportti valmistuu kesäkuun loppuun mennessä. Siihen kootaan eri näkemyksiä puoltavat näkökulmat.