Hyppää sisältöön

Yle selvitti sairaanhoitopiireiltä: koronarokotetut päätyvät sairaalaan selvästi rokottamattomia harvemmin

Sairaanhoitopiirien vastausten mukaan koronarokotteen saaneita on päätynyt sairaalahoitoon viimeisen puolentoista kuukauden aikana. Rokotuksen saaneita on kuitenkin ollut sairaalassa suhteessa vähemmän kuin rokottamattomia.

Ylen sairaanhoitopiireille tekemän kyselyn mukaan koronavirusrokote näyttäisi vähentävän tarvetta sairaalahoitoon. Kuva: Jorge Gonzalez / Yle

Runsaat puolet suomalaisista on saanut koronarokotteen ensimmäisen annoksen. Molemmat annokset on annettu vajaalle 14 prosentille väestöstä.

Ylen sairaanhoitopiireille tekemän kyselyn mukaan täyden rokotesuojan piirissä olevat eivät ole juuri tarvinneet tehohoitoa.

Ensimmäisen rokotteen saaneita on ollut sairaalassa osastohoidossa, mutta tehohoitoa hekään eivät ilmeisesti ole tarvinneet.

Rokote näyttäisi vähintäänkin lieventävän viruksen aiheuttamia oireita. Sairaanhoitopiireistä toimitetut tiedot kertovat, että yhdenkin rokoteannoksen saaneista sairaalaan joutuu harvempi kuin kokonaan rokottamattomista.

Rokotusten ja sairaalaan joutumisen välisestä ajasta on tietoja vain osittain. Rokotus ei muodosta suojaa välittömästi, vaan vasta parin viikon kuluessa.

Kyselyyn vastasi selvästi yli puolet 21 sairaanhoitopiiristä, muutama piiri ei avannut rokotustietoja.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri:

Ylilääkäri Tero Varpula kertoo, että tiedossa ei ole yhtään tehohoitoon päätynyttä rokotettua. Osastohoidossa on ollut yksittäisiä rokotettuja potilaita. Tarkka luku ei ole tiedossa, mutta Varpula arvioi, että kyseessä on yhden käden sormilla laskettava määrä.

Viimeisen kuukauden aikana kaikki HUS:n alueella tehohoitoon joutuneet potilaat ovat olleet sellaisia, joiden olisi pitänyt jo saada rokote, mutta jotka eivät jostain syystä ole sitä ottaneet.

Teho-osastolla HUS:issa oli tämän viikon alussa viisi koronapotilasta ja muilla vuodeosastoilla 11.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri:

VSSHP ei tietosuojasyistä kerro tarkkoja lukuja tehohoidettavista tai heidän rokotetilanteestaan.

Turun yliopistollisessa keskussairaalassa on toukokuun alun jälkeen ollut hoidettavana 26 koronapotilasta. Heistä 17 on ollut rokottamattomia, kolme oli saanut yhden rokoteannoksen ja kaksi molemmat annokset. Lopuilta rokotustietoja ei ollut käytettävissä.

Tällä hetkellä sairaalassa on VSSHP:n mukaan alle viisi koronaa sairastavaa teho-osastolla. Heistä puolet on saanut rokotteen, mutta piiri ei kerro, ovatko he saaneet yhden vai kaksi annosta.

Tartuntataudeista vastaava ylilääkäri Esa Rintala sanoo, että vaikka sairaalaan joutuneiden määrät ovat pieniä, niistä voi päätellä etenkin kahden rokoteannoksen suojaavan COVID-19:n vakavammilta muodoilta. Rokotuskattavuuden nousu näkyykin Rintalan mukaan Tyksissä kuormituksen ja vakavien tautimuotojen vähenemisenä.

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri:

Toukokuun alun jälkeen Kanta-Hämeen keskussairaalan teho-osastolla on hoidettu kahdeksaa koronapotilasta. Heistä kaksi on saanut yhden koronarokoteannoksen, kahta ei ollut saanut kukaan.

Osastohoidossa potilaita on ollut 50, heistä kolme neljästä oli saanut yhden rokoteannoksen. Molemmat annokset oli saanut näistä potilaista kaksi.

Tällä hetkellä sairaalassa on kolme koronapotilasta, joista kaksi teho-osastolla. Kukaan heistä ei ole saanut rokotteita.

Hallintoylilääkäri Juhani Grönlundin mukaan tartunnan voi saada, vaikka olisi saanut molemmat rokotteet, mutta rokotus suojaa vakavilta tautimuodoilta.

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri:

PSHP:ssa on toukokuun alusta lukien ollut sairaalahoidossa 33 koronapotilasta. Heistä yhdeksän on tarvinnut tehohoitoa. Sairaalahoitoa tarvinneiden joukossa ei ylilääkäri Jaana Syrjäsen mukaan ole yhtään henkilöä, jolla olisi ollut täysi rokotussuoja.

Kaikista sairaalaan joutuneista yhdeksän oli saanut ensimmäisen rokotteen ja yksi molemmat. Ainoan kaksi rokoteannosta saaneen jälkimmäisestä rokotteesta oli ennen sairaalaan joutumista kulunut alle kaksi viikkoa.

Yli kaksi kolmasosaa PSHP:n alueella koronan vuoksi sairaalahoitoa tarvinneista on ollut rokottamattomia.

Tällä hetkellä Tampereen yliopistollisessa keskussairaalassa on koronan vuoksi hoidossa alle viisi potilasta. Piirin mukaan määrä on niin pieni, ettei potilaista kerrota tarkemmin eriteltyjä tietoja.

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä:

Johtajaylilääkäri Tuomo Nieminen kertoo, että yhtymässä ei ole ehditty tarkistaa sairaalahoidossa olleiden rokotustietoja.

Sairaalahoidossa on vapun jälkeen ollut 54 koronapotilasta, joista tehohoidossa 14.

Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä:

Satasairaalan infektioyksikön ylilääkäri Tuomas Nieminen sanoo, että sairaalassa on ollut toukokuun alusta lukien osastohoidossa viisi koronapotilasta. Heistä yksi on ollut myös tehohoidossa.

Osastolla hoidossa olleista yksi oli saanut yhden rokoteannoksen, muut neljä olivat kaikki rokottamattomia.

Tällä hetkellä Satasairaalassa ei ole hoidossa koronapotilaita.

Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä:

Kymsotessa on ollut toukokuun alusta tähän hetkeen osastohoidossa yhteensä 11 koronapotilasta, heistä kaksi teho-osastolla.

Kolmella hoidossa olleella oli rokotus, mutta Kymsoten johtajaylilääkäri Marja-Liisa Mäntymaan mukaan rokotukset olivat niin tuoreita, ettei rokotussuojaa ole teoriassakaan voinut muodostua.

Kahdella hoidossa olleista oli saatuna yksi rokotusannos niin pitkän aikaa ennen tartuntaa, että sen olisi jo pitänyt suojata.

Mäntymaan mukaan sairaalahoitoon päätyneillä potilailla on yleensä ollut koronaviruksen alfamuunnos, joka aiemmin tunnettiin brittivarianttina. Rokote suojaa myös alfamuunnokselta, mutta Mäntymaa sanoo, ettei suoja suinkaan ole täydellinen.

Tällä hetkellä Kymsotessa ei ole koronapotilaita sairaalahoidossa.

Mäntymaa kertoo, että Venäjältä Vaalimaan kautta rajan ylittäneiltä on viimeisen parin viikon ajan löydetty selvästi enemmän tartuntoja kuin kymenlaaksolaisilta.

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksote:

Infektioylilääkäri Pekka Suomalainen toteaa, että sairaalahoidossa on ollut muutamia yhden rokoteannoksen saaneita. Molemmat pistokset saaneita Suomalainen ei muista osastoilla olleen.

Suomalainen muistuttaa siitä, että rokote ei anna suojaa välittömästi, vaan vasta muutaman viikon jälkeen.

Eksotesta todetaan, että he kertovat julkisuuteen THL:n ohjeiden mukaisesti vain, että osastohoidossa on 0–5 potilasta.

Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiiri:

Keskussairaalassa Joensuussa on ollut toukokuun alun ja kesäkuun puolivälin välisenä aikana yksi koronapotilas tehovalvonnassa. Hän oli saanut yhden annoksen rokotetta.

Osastohoidossa on ollut kaksi potilasta, joista toinen oli saanut yhden annoksen ja toinen molemmat.

Tällä hetkellä piirissä ei ole koronapotilaita sairaalahoidossa.

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri:

Johtajaylilääkäri Juha Palonevan mukaan piirin koronatilanne on erittäin hyvä, eikä millään osastolla ole yhtään koronapotilasta.

Tehohoidon tarvetta koronapotilaille ei piirissä ole ollut viikkoihin, eikä tehohoitoa ole missään vaiheessa tarvinnut yksikään rokotettu.

Etelä-Savo (kaksi sairaanhoitopiiriä, Essote ja Sosteri):

Essoten alueella osastohoidossa on toukokuun alun jälkeen ollut 14 koronapotilasta. Tällä hetkellä hoidossa on yksi potilas.

Osastolle päätyneistä kaksi oli pandemiapäällikkö Hans Gärdströmin mukaan saanut yhden rokoteannoksen.

Tehohoitoa Essoten alueella ei koronan vuoksi ole tarvittu.

Sosterin johtajaylilääkäri Jaana Luukkonen kertoo, että alueella ei ole toukokuun alun jälkeen ollut yhtään koronapotilasta sairaalahoidossa.

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri:

Koronapotilaita on ollut tehohoidossa yksi. Osastohoitoa on tarvinnut infektioylilääkäri Irma Koivulan mukaan muutama henkilö.

Tehohoitoa tarvinnut ei ollut rokotettu, osastolla on ollut lyhyen aikaa yksi rokotteen saanut.

Tällä hetkellä Kuopion yliopistollisessa sairaalassa ei ole potilaita hoidossa koronaviruksen vuoksi.

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri:

Vs. johtajaylilääkäri Kirsi Juvila kertoo, että toukokuun alun jälkeen osastolla on ollut yksi potilas, joka on saanut ensimmäisen rokoteannoksen. Potilas on osastolla parasta aikaakin.

Osastohoidettavia koronapotilaita piirin alueella on ollut toukokuun alusta kaikkiaan viisi. Kukaan heistä ei ole tarvinnut tehohoitoa.

Vaasan sairaanhoitopiiri (Pohjanmaa):

Johtajaylilääkäri Peter Niemisen mukaan piirin alueella ei toukokuun alun jälkeen ole ollut lainkaan osastohoitoa tarvinneita koronapotilaita.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri:

Piiristä todetaan, että heillä ei ole kaikkiin kysymyksiin vastauksia, tai niihin ei yksityisyyden suojan vuoksi voi vastata.

Piirillä ei ole tiedossa kuinka moni osastolla hoidetuista koronapotilaista on saanut yhden tai kaksi rokoteannosta.

Oulun yliopistollisen sairaalan johtajaylilääkäri Juha Korpelainen kertoo, että toukokuun alun jälkeen sairaalaan on otettu 26 uutta koronapotilasta, joista kuusi on tarvinnut tehohoitoa.

Tällä hetkellä OYSissa on hoidossa alle viisi koronapotilasta, joista osa on tehohoidossa.

Kainuun sote:

Pandemiapäällikkö Olli-Pekka Koukkari sanoo, että alueella ei ole ollut koronapotilaita toukokuun alun jälkeen.

Mitä ajatuksia artikkeli herätti? Voit keskustella aiheesta tässä 20.6. kello 23 saakka.

.
.