1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi)

Vaasan ammattikorkeakoulun auditointi läpi

Auditoinnin tarkoitus on paitsi taata korkeakoulun laadukas toiminta, myös antaa arvokasta tietoa vahvuuksista ja kehittämisen paikoista. Auditoinnissa VAMKille myönnettiin laatuleima, joka on voimassa kuusi vuotta.

Auditointi alkoi Vaasan ammattikorkeakoulussa jo vuonna 2019. Prosessiin on osallistunut suuri joukko henkilökunnan, opiskelijoiden sekä sidosryhmien edustajia. Kuva: Yle/Kati Enkvist.

Vaasan ammattikorkeakoulu VAMK on saanut auditoinnissa laatuleiman.

Laatuleima on voimassa kuusi vuotta. Kansallisen koulutuksen arviointikeskus Karvin mukaan VAMKin vahvuuksia ovat erityisesti tiivis työelämäyhteistyö, työelämälähtöinen koulutus sekä osallistava toimintakulttuuri. Koulutusta kehitetään VAMKissa monipuolisen palautetiedon pohjalta.

Auditointivierailun mukaan VAMKilla on merkittävä vaikutus ympäristöönsä yhteistyön, tiedonsiirron ja yhteisten projektien avulla.

– Olemme aidosti yhteiskunnallisesti vaikuttava ammattikorkeakoulu. Olemassaolomme perustuu tiiviiseen työelämä- ja yritysyhteistyöhön. Auditoinnin loppupäätelmät työmme merkityksestä alueen elinvoiman ja kilpailukyvyn turvaamisessa ovat kiitos koko meidän yhteisöllemme, VAMKin rehtori, toimitusjohtaja Kati Komulainen toteaa.

Auditoinnin tarkoitus on paitsi taata korkeakoulun laadukas toiminta, myös antaa arvokasta tietoa vahvuuksista ja kehittämisen paikoista.

Auditointi alkoi Vaasan ammattikorkeakoulussa jo vuonna 2019. Prosessiin on osallistunut suuri joukko henkilökunnan, opiskelijoiden sekä sidosryhmien edustajia.

– Olen erityisen ilahtunut ja kiitollinen siitä, miten sidosryhmämme, opiskelijamme ja VAMKin henkilöstö ovat olleet innostuneesti mukana rakentamassa laadukasta VAMKia, sanoo Vaasan ammattikorkeakoulun laatupäällikkö Tarja Kettunen.

Lisää Pohjanmaan uutisia Yle Areenassa. Kuuntele, katsele ja lue mitä lähelläsi tapahtuu.